Konkurs Młodych Talentów

KOMUNIKAT
Dnia 1 grudnia 2019 odbył się w Toronto 5-ty Konkurs Młodych Talentów zorganizowany przez Federację Polek w Kanadzie – Zarząd Główny, w Domu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przy 206 Beverly St., w Toronto.
Koncert był częściowo dofinansowany z zasobów Konsulatu RP, a nagrody były ufundowane przez sponsorów polonijnych, którym gorąco dziękujemy za to, że uznali talenty muzyczne naszej polonijnej młodzieży i ufundowali nagrody.
Dziękujemy Fundacji Charytatywnej KPK, Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK), Kongresowi Polonii Kanadyjskiej ( Okręg Toronto), Fundacji im. J. Dobruckiej, Związkowi Polaków w Kanadzie, Polish Parishes Credit Union, Kołu Pań Nadzieja przy SPK, Stowarzyszeniu Inżynierów Polskich – Kanada i Okręg Toronto, firmie Supreme Pierogies Inc., Polish Canadians, Grand Health Academy, Ogniwom Federacji Polek w Kanadzie nr. 3 (Edmonton), nr. 8 ( Ottawa), nr.13 (Mississauga), nr. 18 Hamilton, nr. 24 (Mississauga).
Oczywiście konkurs nie mógłby się odbyć bez pracy naszego Jury pod przewodnictwem Maestro Macieja Jaśkiewicza, z udziałem znanej śpiewaczki Kingi Mitrowskiej. Całość zorganizowana była przez Zarząd Główny Federacji Polek w Kanadzie: Katarzynę Grandwilewską, Iwonę Bogorya- Buczkowską, Annę Wołochacz.
Dziękujemy naszym koleżankom z ogniw nr. 13, 17, 21, które pomogły w czasie koncertu oraz p. Sylwii Maniak, Prezes SPK, koło nr. 20.

Wyniki Konkursu Młodych Talentów
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody w kategoriach:
Juniorów instrumentalistów
I nagorda – $700.00 – Antoni Sękowski, fortepian
II nagroda – $400.00 – Teresa Osko, trabka
III nagroda – $300.00 – Julia Hadała, fortepian
III nagroda – $300.00 – Andrzej Osko, klarnet
Juniorów wokalistów
I nagroda – $700.00 – Jessica Małek, śpiew
II nagroda – $300.00 – Naomi Strojek, śpiew
Nagroda Partycypant – $100.00 – Natalia Szewczyk, skrzypce
Nagroda Partycypant – $100.00 – Patrick Wojewódka, fortepian
Seniorów instrumentalistów
I nagrody – nie przyznano
II nagroda – $400.00 – Adam Gdula, akordeon
II nagroda – $400.00 – Artur Podpora, fortepian
Seniorów wokalistów
I nagroda – $700.00 – Paweł Szczepanek, śpiew
Jury serdecznie gratuluje zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. Dziękujemy też nauczycielom i rodzicom, którzy dbają o ciągły rozwój muzyczny młodzieży.
W przerwie mieliśmy przyjemność słuchać naszych młodych utalentowanych gości: śpiewu Adriana Kroczaka i gry na fortepianie Ignacego Osko.
Wszyscy uczestnicy otrzymali od Federacji Polek dyplomy z podziękowaniem za udział i książki z kasetami od p. Jolanty Grzelczyk, konsul Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziękujemy też Konsulowi Generalnemu RP Krzysztofowi Grzelczykowi za dofinansowanie całości koncertu w ramach współpracy z organizacjami polonijnymi w utrzymaniu polskości w Kanadzie.
Federacja Polek w Kanadzie ZG gratuluje młodzieży polonijnej wytrwałości w dążeniu do celu i życzymy sukcesów w demonstrowaniu wokalnych i instrumentalnych talentów.

Komitet organizacyjny Konkursu Młodych Talentów
Katarzyna Grandwilewska, Iwona Bogorya – Buczkowski, Anna Wołochacz