Kolejny skandal finansowy

Rząd federalny zgodził się zapłacić nie więcej niż 543,5 miliona dolarów w ramach umowy, zgodnie z którą organizacja WE prowadziłaby program wo- lontariatu studentów.

Większość pieniędzy – 500 milionów dolarów – została przeznaczona na stypendia dla studentów, którzy pracowali jako ochotnicy.

Pozostałe 43,53 miliona dolarów miało trafić do samej organizacji WE na prowadzenie programu, który liberałowie określili jako posiadający budżet w wysokości 900 milionów dolarów.

Jednak jak ogłosił Trudeau, zarówno strona rządowa, jak i urzędnicy fundacji potwierdzili, że kontrowersyjny kontrakt Canada Student Service Grant nie był zawarty z WE Charity.

Zamiast tego rząd przekazał pieniądze Fundacji WE Charity, która jest odrębną organizacją charytatywną bez zarejestrowanych jakichkolwiek osiągnięć.

Realizacja umowy została zawieszona na początku lipca, z powodu kontrowersji związanych z przekazaniem organizacji przez liberałów wyłączności na realizację umowy, pomimo powiązań tej organizacji z Trudeau i ministrem finansów Billem Morneau.

Umowa podpisana pod koniec czerwca z fundacją WE Charity Foundation, która jest zarejestrowana w kanadyjskim urzędzie skarbowym od styczniu 2019 r., wymagała od organizacji utworzenia do 40 000 miejsc pracy.

Rząd federalny podał, że budżet programu wynosi do 912 milionów dolarów, wymieniając go jako taki we wszystkich dokumentach dotyczących wydatków publicznych. Ian Shugart, urzędnik Tajnej Rady, powiedział w zeszłym tygodniu komisji finansowej, że 500 milionów dolarów ma być pierwszą transzą pieniędzy.

Program ma zapewniać dotacje w wysokości 1000 dolarów na każde 100 godzin wolontariatu, maksymalnie do 5000 dolarów w ramach rządowego programu pomocy mającej na celu pokrycie kosztów szkoły jesienią.

W ostatnim zgłoszeniu Departamentu Finansów przekazanym posłom stwierdzono, że studenci mogą ubiegać się o praktyki do 21 sierpnia i muszą wypracować godziny do 31 października, aby otrzymać ryczałt.

Umowa została zawarta 23 czerwca i miała obowiązywać do końca marca 2021 roku.

Kopia umowy z WE została złożona komisji finansowej Izby Gmin, która zebrała się w poniedziałek po południu, aby ustalić szczegóły planowanego zeznania premiera Justina Trudeau.

Trudeau i jego szefowa sztabu Katie Telford zgodzili się stawić się przed komisją w ramach parlamentarnego dochodzenia w sprawie przerwanego porozumienia rządu liberalnego z organizacją WE.

W tym czasie WE zgodzili się również zwrócić wszelkie otrzymane pieniądze. Zgodnie z warunkami umowy po podpisaniu umo- wy byłoby to 19,5 miliona dolarów.

Organizacja poinformowała w poniedziałek, że płatność została dokonana 30 czerwca.

Grupa WE poinformowała również, że wykorzystała Fundację WE Charity – podmiot, który „nigdy wcześniej nie prowadził ani nie posiadał żadnych funduszy ani aktywów” – do uruchomienia programu w celu „ograniczenia odpowiedzialności” i ochrony aktywów WE Charity.

Od 2 lipca program został prawie zamrożony.