Jaki będzie powrót do szkół?

Plan rządu prowincyjnego przewiduje używanie masek przez klasy 4. i starsze, a licealiści w GTA będą uczęszczać na zajęcia co drugi dzień.

Krytyk ministerstwa edukacji z ramienia NDP Marit Stiles mówi, że plan Forda dotyczący ponownego otwarcia szkół nie przewiduje wystarczającej ilości pieniędzy i nie zabezpiecza fizycznego dystansu.

Przewodniczący OSSTF Harvey Bischoff mówi, że jego związek nie był konsultowany w sprawie planu ponownego otwarcia szkół we wrześniu.

Plan ponownego otwarcia szkół przez rząd Forda we wrześniu wymaga, aby wszyscy uczniowie klas od 4 do 12 nosili maski w pomieszczeniach, a uczniowie szkół średnich w większych miastach Ontario uczęszczali na zajęcia co drugi dzień.

Zgodnie z planem, który obejmuje 309 milionów dolarów dodatkowych funduszy dla rad szkolnych, używanie masek przez młodsze dzieci nie będzie obowiązkowe, ale będą one „zachęcane do noszenia masek w pomieszczeniach wspólnych”.

Zgodnie z planem uczniowie szkół średnich z 24 rad szkolnych, w tym wszystkich rad w GTA, będą musieli uczęszczać na zajęcia co drugi dzień, przy czym w większości przypadków liczebność klas będzie ograniczona do 15 uczniów.

Celem jest, aby uczniowie uczęszczali na zajęcia osobiście przez co najmniej 50% czasu, który normalnie spędziliby w szkole, oraz aby uczniowie byli skupieni w tej samej 15-osobowej grupie uczniów na tyle, na ile pozwalają ich rozkłady zajęć.

Szkoły średnie w mniejszych społecznościach będą mogły przyjmować wszystkich uczniów przez pięć dni w tygodniu.

Tymczasem w szkołach podstawowych urzędnicy, którzy przedstawili plan, powiedzieli, że liczebność klas nie odbiegnie od średnich ustalonych przed rozpoczęciem plandemii, które na przykład w klasie 4 wynoszą 24,5 ucznia.

„Faktem jest, że wiemy więcej o tym wirusie, niż kiedy po raz pierwszy zamknęliśmy nasze szkoły i wiemy, jak zatrzymać rozprzestrzenianie się” – powiedział premier Doug Ford.

Klasy podstawowe będą kontrolowane przez cały dzień w swoich grupach klasowych i przy spożywaniu posiłków i zabawach podczas przerw.

Biurka i stoły w salach lekcyjnych będą możliwie jak najbardziej oddalone od siebie, ale urzędnicy ministerstwa twierdzą, że nie mogą zagwarantować dwóch, a nawet jednego metra odległości we wszystkich ustawieniach.

Minister edukacji Stephen Lecce powiedział, że między ławkami a stołami w salach lekcyjnych będzie co najmniej jeden metr odległości, a odległość ta jest ważniejsza na poziomie szkoły średniej.

Opublikowane wytyczne pod pewnymi względami przekraczają, ale pod innymi względami pozostają w tyle za tym, co w środę ogłosili epidemiolodzy i pediatrzy w całym Ontario.

W dokumencie opublikowanym przez SickKids Hospital, lekarze zalecali używanie maski tylko na poziomie liceum i gimnazjum oraz zachęcali do zachowania odległości między ławkami w salach lekcyjnych co najmniej 1 metr.

Plan przedstawiono na tydzień przed oczekiwanym terminem, w którym 72 rady szkol- ne prowincji miały przedstawić swoje plany na rok akademicki w prowincji.

Rząd Forda zwrócił się wcześniej do rad szkolnych o przygotowanie na jesień trzech scenariuszy:

• regularne nauczanie w klasie z fizycznymi środkami dystansowania,

• nauka wyłącznie online

• oraz model hybrydowy łączący oba podejścia z ograniczoną wielkością klas.

Lecce początkowo opowiadał się za modelem hybrydowym, w którym nie więcej niż 15 uczniów uczęszczało na zajęcia co drugi dzień lub tydzień.

Ale ostatnio on i Ford wyrazili wolę rozpoczęcia nauki w pełnym wymiarze godzin w klasie.

Opozycyjni krytycy rządu, rady szkolne i związki zawodowe mówią jedny głosem, że jeśli zajęcia mają zostać wznowione w pełnym wymiarze godzin, prowincja będzie musiała znacznie zwiększyć finansowanie edu- kacji, aby pracownicy i uczniowie mogli czuć się bezpieczni podczas plandemii.

Dodatkowe 309 milionów dolarów przekazane przez rząd Forda ma wzmocnić 736 milionów dolarów w budżecie zarządu na rok i obejmuje 80 milionów dolarów na dodatkowych nauczycieli i opiekunów, 60 milionów dolarów na sprzęt ochrony osobistej dla personelu, 50 milionów dolarów na zatrudnienie 500 pielęgniarek w celu wsparcia systemu szkolnego i 24 miliony dolarów na wzmocnienie prowincyjnej sieci laboratoriów prowadzących badania przesiewowe w celu wykrycia COVID-19.

Nie jest jasne, czy 80 milionów dolarów wystarczy na zatrudnienie takiej liczby pracowników, jaka jest potrzebna do odpowiedniego prowadzenia zajęć klasowych, zgodnie z opisem w planie.

Oficjalny parlamentarny krytyk systemu edukacji w Ontario z ramienia NDP zwrócił uwagę, że 80 milionów dolarów przekłada się na 16 000 dolarów na jedną szkołę w Ontario.

https://www.peelschools.org/calendar/schoolyear/Pages/default.aspx

https://www.ontario.ca/page/guide-reopening-ontarios-schools