Szumy informacyjne, o których pisałam tydzień temu trwają nadal. A wśród nich dominuje z jednej strony nieprawdziwa wiadomość o całkowitym zawieszeniu na czas nieokreślony działalności urzędu imigracyjnego oraz wszystkich biur doradztwa imigracyjnego, z drugiej natomiast o daleko idącym tolerowaniu nielegalnego przedłużania pobytu. No cóż, w sytuacjach podobnych do obecnie wywołanej pandemią zawsze rodzą się różne domysły i pomysły żyjące następnie własnym życiem. Niestety zawsze przynoszą one wiele zła i dlatego należy korzystać tylko z wiarygodnych źródeł informacji.
Ma się rozumieć na czas trwania epidemii zostały uruchomione procedury regulujące zasady funkcjonowania całego społeczeństwa, a więc również i różnych instytucji, biznesów i biur. Niemniej jednak ani nie wprowadzono totalnych blokad i chaosu nimi spowodowanego, ani też nie zmieniono polityki państwa, w tym polityki imigracyjnej. Naturalnie mamy różnego typu wymagania dyktowane pandemiczną sytuacją, ale gospodarka Kanady musi funkcjonować. No a dla jej rozwoju są i nadal będą potrzebni obcokrajowcy przyjmowani tu zgodnie z ustanowionym prawem. Niniejszym przypomnę, że aktualnie mogą tu przyjechać obcokrajowcy, którzy już zobowiązali się do pracy, nauki lub uczynienia Kanady swoim domem, a ich przyjazd będzie uważany za niezbędny. W tej grupie znajdą się:
– Sezonowi pracownicy rolni, pracownicy związani z rybołówstwem i przetwórstwem owoców morza, opiekunowie i wszyscy inni tymczasowi pracownicy zagraniczni.
– Studenci zagraniczni, którzy posiadali ważne zezwolenie na naukę lub zostali zatwierdzeni do takiej wizy zanim wprowadzono ograniczenia dotyczące podróży/przyjazdu 18.marca i uzupełnione w kwietniu.
– Kandydaci na pobyt stały, którzy otrzymali stały pobyt przed ograniczeniami podróży, więc przed lub i w dniu 18 marca 2020 r. i jeszcze nie przybyli do Kanady.
– Bliscy członkowie rodziny obywateli stałych mieszkańców Kanady.
Także będą wpuszczeni:
– Osoby z pisemnym upoważnieniem konsulatu kanadyjskiego do wjazdu na terytorium Kanady w celu ponownego połączenia członków najbliższej rodziny, nawet, gdy członek rodziny jest tymczasowym rezydentem. Ale uwaga! – w tym przypadku może być konieczne uzyskanie rządowego zezwolenia na wjazd.
– Obcokrajowcy z kanadyjskim zaproszeniem do pomocy w działaniu na rzecz powstrzymania pandemii.
– Akredytowani dyplomaci i członkowie ich rodzin, a także pracownicy NATO, ci na podstawie Porozumienia w sprawie siedziby Narodów Zjednoczonych, inne organizacje).
– Osoby przejeżdżające tranzytem przez Kanadę.
W międzyczasie otrzymałam sporo pytań, a wśród nich między innymi ważne, dotyczące zasiłków dla pracowników na kontraktach, którzy stracili teraz pracę. Odpowiedź jest twierdząca – tak, mają do tego prawo. I tylko podkreślę, choć nie powinno tu być wątpliwości, że pracownicy kontraktowi, a więc zatrudnieni oficjalnie, a nie na czarno.
Na zakończenie przypomnę, że przed podróżą, a także po przyjeździe z zagranicy do Kanady wszystkie osoby są poddane badaniu stanu zdrowia oraz muszą (po przyjeździe) odbyć 14-dniową kwarantannę.

Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council #R407591

Tel 905 290 0870, cell. 647 9994038,
info@esteemimmigration.com