Bardzo duża LICZBA pytań, jakie nasze biuro otrzymuje teraz, w okresie pandemii koronawirusa pokazuje, że obecnie w różnych środowiskach imigracyjnych kształtują się dwie główne grupy dyskutantów przewidujących najbliższą i dalszą politykę imigracyjną rządu. Jedna głosi, oczywiście bardzo życzeniowo, że zostanie uruchomiona jakaś ścieżka humanitarna umożliwiająca łatwe uzyskanie stałego pobytu. Druga z kolei przewiduje jednoznaczne nakazy opuszczenia Kanady po wygaśnięciu wizy, przedłużanej głównie z racji pandemii i związanych z nią regulacjami w zakresie podróżowania itp.

No cóż, nie jest to pierwsza sytuacja, w której rodzą się różne domysły, życzenia, a także pomysły zabezpieczenia sobie startu do niedalekiej (miejmy nadzieję) przyszłości i „miękkiego lądowania”. Jednak nie można zapominać, że najważniejsze jest, aby zawsze pozostawać w zgodzie z obowiązującym prawem. Wówczas zawsze będzie łatwiej dostosować się do wprowadzanych przepisów i procedur. W związku z tym kolejny raz przypomnę o konieczności zadbania o ważność statusu. Pandemia nie daje automatycznie prawa do swobodnego pozostawania w Kanadzie. Do tego potrzebne jest pozwolenie, czyli przedłużenie wizy, co nie jest przyznawane z automatu, lecz po złożeniu odpowiedniego wniosku i uzasadnieniu tej prośby.

Do ważnych zagadnień należy także spra- wa zmiany statusu, czyli rodzaju wizy. Otóż jest to możliwe, ale też nie dzieje się „z automatu”, lecz zależy od indywidualnej sytuacji danego człowieka. Istotne jest, jaki ma on w danej chwili status oraz na jaki obecnie można go zmienić. Tak, turysta może uzyskać wizę pracowniczą pracownika kontraktowego, ale potrzebuje ofertę pracy. Ma się rozumieć, że żaden kontrakt nie jest przedłużany automatycznie. Teraz, w okresie pandemicznym, jest różnie z ciągłością zatrudnienia w jednej firmie, więc może być zmiana pracodawcy i praca w innym zawodzie. Ale, powtórzę, potrzebna jest oferta pracy.

W okresie ostatnich tygodni widzimy, że niektóre firmy musiały zawiesić swoją działalność, a więc ich pracownicy zostali bez pracy. Jeśli byli zatrudnieni w ramach konkretnej umowy, więc otrzymują zasiłek dla bezrobotnych, a jeśli „na czarno”, no to niestety nie. W każdym razie w niektórych firmach nie ma pracy w konkretnych zawo- dach. Niemniej jednak w wielu innych nie ma tego typu problemów. Należy więc szukać takich biznesów i starać się uzyskać tam zatrudnienie. Radzę, aby w takich sytuacjach, przy zmianie statusu, koniecznie skorzystać z porady naszego biura.

Szereg osób zastanawia się, w jakiej kondycji ekonomicznej będzie Kanada, jak będzie wyglądać rynek pracy. Dzisiaj dosyć trudno jest dać na to odpowiedź, niemniej jednak chyba dwóch rzeczy możemy być pewni. Po pierwsze, gospodarka z pewnością nie padnie i będzie szybko odrabiać efekty obecnego spowolnienia. Po drugie, nadal będzie kontynuowana polityka imigracyjna. I dlatego na zakończenie dobra informacja. Otóż obniża się poprzeczka pun- ktowa w programie Express Entry (EE). Każdy, kto ma zdany test językowy na wymaganym poziomie powinien otworzyć profil na EE.

Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada

Regulatory Council #R407591

Tel 905 290 0870,  cell. 647 9994038, 

info@esteemimmigration.com