IMIGRACJA – RZĄD NADROBI ZALEGŁOŚCI

Informacja o planowanej liczbie miejsc dla imigrantów w latach 2021 – 2023 przyjęta została z dużym optymizmem. Wynika on głównie z koncentracji uwagi na podanym „zapotrzebowaniu” Kanady na zagranicznych przybyszy chcących uzyskać tu prawo stałego pobytu. Ale zauważam, że przy tym jest naturalnie „zagłuszana” świadomość o jednocześnie powiększonej liczbie kandydatów na tę liczbę miejsc. No a przecież pandemia niesamowicie ograniczyła te- goroczną imigrację, która przeniesie się właśnie na najbliższy okres.

Dla porządku przypomnę planowaną liczbę miejsc na kolejne trzy lata. Otóż na wszystkie programy kategorii ekonomicznej planowanych jest w 2021 roku aż 232.500 miejsc, w 2022 roku 241.500, a w następnym 249.5000. Ponownie chcę zwrócić uwagę na duże liczby miejsc w programach prowincyjnych, bo w kolejnych latach ma to być 80.800, 81.500 i 83.000. Interesująco zapowiada się też program Atlantic Immigration Pilot z przewidzianą liczbą miejsc 6.000, 6.250 i 6.500. Na całą kategorię ekonomiczną przewidziano około 60 procent wszystkich miejsc.

W kategorii rodzinnej przyznano po 80 tysięcy miejsc na lata 2021 i 2022 oraz 81tysięcy na rok 2023 dla sponsorowanych stałych partnerów życiowych, czyli małżonków i  konkubentów. Dla sponsorowanych rodziców i dziadków zaplanowano po 23.500 miejsc rocznie, czyli w sumie ponad 70 tysięcy w ciągu trzech lat.

Poprzez programy zaliczane do kategorii humanitarnej oraz w klasie „minister’s permit holder” stały pobyt ma uzyskać po 5,5 tysiąca w roku 2021 i w 2022 oraz 6 tysięcy w roku 2023.

To są opublikowane planowane limity miejsc. Oczywiście nie sposób w podobny liczbowo sposób zestawić tego z przewidywaniami w zakresie ilości kandydatów na poszczególne kategorie i programy. Należy jednak brać pod uwagę dwie ważne rzeczy. Po pierwsze konieczność uwzględnienia tegorocznych kandydatów wyhamowanych przez pandemię. Po drugie, z pewnością wzrost tej liczby spowodowany aktualnymi problemami ekonomicznymi wielu krajów świata, wywołanymi właśnie wirusem Covid 19. Mieszkańcy tych krajów na pewno będą chcieli skorzystać z imigracyjnych „ofert” Kanady.

Jakie w związku z tym nasuwają się wnioski? Jest tajemnicą poliszynela, że nawet w okresie pandemii (a może właśnie szczególnie teraz) jakaś część „turystów” pracuje z różnych powodów „na czarno”. Im wszystkim radzę, aby starali się o work permit. Szczególnie właśnie teraz, przy tych planach zwiększenia liczby miejsc dla starających się o stały pobyt. Należy zrozumieć, że tak właśnie obecnie zwiększa się swoją szansę na legalizację pobytu i stałą rezydencję.

Kolejna sprawa, to zakładanie profili na Express Entry. Istnieje duże prawdopodobieństwo (przypuszczenie), że zostaną obniżone kryteria kwalifikacyjne w tym programie. Korzys- tajcie więc Państwo z możliwości, wykorzystujcie dobrze tę możliwość.

Sprawa następna, to język „kanadyjski”. Jego znajomość zawsze jest przydatna, a czas pandemii można wykorzystywać na przyswajanie i szlifowanie. Obecnie dodatkowe, wzmocnione zielone jest dla znających język francuski.

               Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council #R407591

Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038

info@esteemimmigration.com