IMIGRACJA – POWRÓT DO LEGALNEGO STATUSU

W okresie wielu lat mojej pracy w zawodzie profesjonalnego konsultanta imigracyjnego spotykałam się, spotykam i na pewno będę się spotykać z problemem wygaśnięcia legalnego statusu imigracyjnego. Nieraz dzieje się to przez zwykłe zapomnienie złożenia odpowiedniego wniosku, innym razem przez zlekceważenie lub w efekcie złej porady jakiegoś domorosłego specjalisty od prawa imigracyjnego. Bywa, że również dostrzegam brak elementarnej wiedzy na ten temat, a także z niewłaściwą interpretację pozyskiwanych informacji z IRCC (Immigration  Refuge and Citizenship Canada ). Obecnie, w okresie pan- demii koronawirusa niewłaściwe podejście do tematu ma miejsce znacznie częściej. No i stąd temat dzisiejszego artykułu.

W normalnych warunkach turyści, pracownicy zagraniczni, studenci – zagraniczni tymczasowi mieszkańcy Kanady – mają zwykle 90 dni po wygaśnięciu ich wizy na złożenie wniosku do IRCC o jej przedłużenie. W wyniku panującej pandemii ten wymóg został zmieniony. Pod uwagę zostało wziętych szereg problemów, przed którymi stanęli właśnie tacy obcokrajowcy. Należały do nich zarówno np. pro- blemy w skompletowaniu i dostarczeniu odpowiednich dokumentów, jak też i ich rozpatrywania, a także nawet ze znalezieniem lotów do miejsc stałego zamieszkania. To wszystko wzięto pod uwagę i dlatego tego typu wizy można przedłużyć do końca bieżącego roku. Jednak tę możliwość mają osoby – żeby była jasność – którym ważność wizy skończyła się po 30. stycznia 2020, np. 15. lutego, 5. czerwca, czy skończy się 20. września, to będzie można ją swobodnie przedłużyć. Osoby, które pandemia koronawirusa zatrzymała w Kanadzie będą miały teraz czas do 31. grudnia 2020 r. na złożenie wniosku o przywrócenie swojego statusu. Oczywiście pod warunkiem, że spełniają wymagania dotyczące rodzaju statusu, o  którego przywrócenie się ubiegają.

Wprowadzona zmiana zezwala również byłym posiadaczom zezwoleń na pracę, a ubiegających się o przewrócenie ważnego statusu w czasie oczekiwania na decyzję nadal pracować. Należy jednak – ma się rozumieć – spełnić określone warunki. Muszą one posiadać  ofertę pracy, złożyć wniosek o zezwolenie na pracę, poparty oceną wpływu na rynek pracy (LMIA) lub ofertą pracy zwolnioną od LMIA, powiadomić IRCC poprzez procedurę ustanowioną dla kwalifikujących się pracowników zagranicznych.

W tym miejscu radzę, aby w tej sprawie zgłaszać się do profesjonalnych konsultantów imigracyjnych, aby nie popełnić błędów w tym staraniach. Raz jeszcze powtórzę, że omawiane sprawy nie są przeprowadzane z tego przysłowiowego automatu.

Na zakończenie przypominam, że osoby pozostające w Kanadzie tymczasowo i oczekujące na otwarcie biura na złożenie danych biometrycznych zostały zwolnione od tego obowiązku. Jednak nie dotyczy to osób starających się o pobyt stały.

Chyba dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że wirus Covid19 wprowadził dużo zamieszania w zasadzie we wszystkich dziedzinach życia. Jednak obecnie naprawdę warto myśleć o przyszłości już wolnej od pandemii.

                                          Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            Regulatory Council #R407591

Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038 info@esteemimmigration.com