Liczne w ostatnich dniach rozmowy telefoniczne z klientami pokazują, że ruszyła fala „szumów informacyjnych” wywołana dyskusją w różnych środowiskach nad „polityką imigracyjną” rządu Kanady w okresie pandemii koronawirusa. Tzw. głuchy telefon przekazuje w różnych kierunkach wiadomości od skrajnie złych zaczynając, na bardzo optymistycznych kończąc. Z tych „rozgłośni” można się więc dowiedzieć nieprawdy, że wszyscy turyści, sezonowi pracownicy, pracownicy kontraktowi muszą jak najszybciej opuścić Kanadę oraz (też nieprawda), że oni wszyscy uzyskają teraz nie tylko automatycznie przedłużenie wizy, ale także stały pobyt. Mało tego, że statusem stałego rezydenta zostaną obdarowani nielegalni.

Ponieważ takie szumy przeważnie niosą ze sobą wiele trudnego do naprawienia zła, więc radzę sięgać do właściwych źródeł informacji. Przypomnę, że 18 marca  i uzupełnione 17 kwietnia, weszły w życieo konkretnie zamówił ten węgiel, bo przecież nie rząd, tylko jakaś spółka, centrala, agent ważne zarządzenia dotyczące tychże spraw. I tak mogą tu przyjechać obcokrajowcy, którzy już zobowiązali się do pracy, nauki lub uczynienia Kanady swoim domem, a ich przyjazd będzie uważany za niezbędny. W tej grupie znajdą się:

– Sezonowi pracownicy rolni, pracownicy związani z rybołówstwem i przetwórstwem owoców morza, opiekunowie i wszyscy inni tymczasowi pracownicy zagraniczni.

– Studenci zagraniczni, którzy posiadali ważne zezwolenie na naukę lub zostali zatwierdzeni do takiej wizy zanim wprowadzono ograniczenia dotyczące podróży/ przyjazdu.

– Kandydaci na pobyt stały, którzy otrzymali  stały pobyt przed ograniczeniami podróży, więc przed lub i w dniu 18 marca 2020 r. i jeszcze nie przybyli do Kanady.

– Bliscy członkowie rodziny obywateli stałych mieszkańców Kanady.

Także będą wpuszczeni:

– Osoby z pisemnym upoważnieniem konsulatu kanadyjskiego do wjazdu na terytorium Kanady w celu ponownego połączenia członków najbliższej rodziny, nawet, gdy członek rodziny jest tymczasowym rezydentem. Ale uwaga! – w tym przypadku może być konieczne uzyskanie rządowego zezwolenia na wjazd.

– Obcokrajowcy z kanadyjskim zaproszeniem do pomocy w działaniu na rzecz powstrzymania pandemii.

– Akredytowani dyplomaci i członkowie ich rodzin, a także pracownicy NATO, ci na podstawie Porozumienia w sprawie siedziby Narodów Zjednoczonych, inne organizacje)

– Osoby przejeżdżające tranzytem przez Kanadę.

Przed podróżą, a także po przyjeździe z zagranicy do Kanady wszystkie osoby są poddane badaniu stanu zdrowia oraz muszą odbyć 14-dniową kwarantannę.

Ponadto wprowadzone zostały też inne zmiany, a mianowicie:

– Wydłużono z 1 roku do 2 lat dopuszczalny czas zatrudnienia pracowników niewykwalifikowanych (low skilled) w przetwórstwie spożywczym.

– Zostaje również zniesiony na kolejne 6 miesięcy wymagany dwutygodniowy czas rekrutacji w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym, co stanowi ułatwienie zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników.

Na zakończenie chcę zwrócić uwagę, że ponieważ sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest bardzo dynamiczna, więc osoby zainteresowane sprawami związanymi z imigracją powinny na bieżąco śledzić wszelkie zmiany w prawie imigracyjnym, sięgając wyłącznie do właściwych źródeł informacji.

              

Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants

of Canada Regulatory Council #R407591

Tel 905 290 0870