Handel ludźmi w XXI wieku

By |2019-01-10T16:33:53+00:00January 10th, 2019|Categories: Travel, Food & more|Tags: , |Comments Off on Handel ludźmi w XXI wieku

Wykorzystywani do pracy i seksu, zmuszani do żebractwa, walki zbrojnej, dawstwa narządów – współcześni niewolnicy. Problem ten najczęściej dotyka kobiet, to one są najważniejszym “towarem” handlu ludźmi XXI wieku – wynika z raportu ONZ.
Ofiary handlu żywym towarem są najczęściej wykorzystywane seksualnie – wynika z najnowszego raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) w Wiedniu. W 2016 r. prawie 60 proc. ofiar handlu ludźmi miało takie doświadczenia. Ten rodzaj współczesnego niewolnictwa działa głównie w Ameryce, Europie i Azji Południowej.
Według raportu ONZ, 34 procent ofiar pracuje dla swoich prześladowców. Ta forma wyzysku jest rozpowszechniona w dużej mierze w Afryce i na Środkowym Wschodzie. Liczne ofiary zmuszane są do żebractwa lub dawstwa narządów – podają autorzy raportu. Wychodzą oni z założenia, że w przypadku dwóch procent ofiar dochodzi nawet do wielokrotnego wyzysku.
Wyjątkowo liczną grupę stanowią kobiety (49 proc.) oraz dziewczęta (23 proc.). W przeważającej większości są one wykorzystywane seksualnie: 83 proc. kobiet i 72 proc. dziewcząt. Mężczyźni stanowią 21 proc. udokumentowanych ofiar, a dzieci – 7 proc.


Tragiczne losy niewolonych dzieci
Jeśli chodzi o nieletnie ofiary handlu ludźmi, 72 proc. dziewcząt pada ofiara wykorzystywania seksualnego, a 21 proc. pracy przymusowej, natomiast 50 proc. chłopców jest ofiarami pracy przymusowej, a 27 proc. wykorzystywania seksualnego.
Pozostali nieletni są zmuszani do żebractwa, zostają dziećmi-żołnierzami, wykorzystywani są popełniania czynów przestęp- czych, a także zmuszani do zawierania przymusowych małżeństw.
82 proc. wywiezionych mężczyzn jest zmuszane do pracy niewolniczej. W 2016 r. ujawniono ogółem 25 tys. przypadków ofiar handlu ludźmi – wynika z raportu ONZ. To wyraźny wzrost w porównaniu z latami ubiegłymi. Wzrost ten świadczy też o skuteczniejszym systemie ścigania przestępczego procederu w niektórych regionach świata. Oficjalnie wykrywane jest coraz więcej przypadków nadużyć. Z porównania danych 45 krajów, które od 2007 r. systematycznie je publikują, wynika, że od 2011 r. liczba wykrytych przypadków wzrosła o 39 proc.
Nie tylko biedne kraje
Większość przypadków handlu ludźmi ma miejsce w krajach pochodzenia ofiar, jednak w bogatych krajach także dochodzi do tego typu przestępstw np. w sytuacji, gdy przestępcy zwabiają ofiary fałszywymi ofertami pracy.
Gangi przestępcze wykorzystują podatność ofiar, która nasila się na obszarach, w których toczą się konflikty, brakuje podstawowych towarów, dochodzi do przemieszczania się populacji, a także rozdzielania rodzin.
Biuro Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości nie dostarcza danych na temat liczby wszystkich ofiar w strefach wojennych, ale potwierdza, że grupy przestępcze wykorzystują ludność w strefach konfliktów takich jak np. Syria, Irak i Afganistan.
Dyrektor UNODC Jurij Fiedotow podkreślił w przedmowie najnowszego raportu, że wspólnota międzynarodowa musi intensywniej zająć się zwalczaniem handlu ludźmi w regionach objętych konfliktami oraz we wszystkich społeczeństwach. W tym celu trzeba stworzyć dodatkowe możliwości i doprowadzić do współpracy – uważa Fiedotow. Jednocześnie wskazał on też na postępy w ubiegłych latach. “Niemalże każdy z krajów dysponuje ustawodawstwem, w myśl którego handel ludźmi jest przestępstwem” – zaznaczył. Ale, jak wynika z raportu, w niektórych regionach sprawcy pozostają wciąż bezkarni. Autorzy mają tu na myśli m.in. kraje Afryki Subsaharyjskiej, gdzie zachodzi duża potrzeba udoskonalenia systemu wcielania obowiązujących praw.
Według Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) również w Niemczech odnotowano wzrost handlu ludźmi. 671 osób w tym 171 niepełnoletnich było wykorzystane seksualnie lub zmuszane do niewolniczej pracy czy żebractwa w Niemczech w 2017 r. To 0,25 proc. więcej niż w rok wcześniej – jak wynika z opublikowanych w sierpniu ubiegłego roku danych BKA.
DW

About the Author:

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.