FREEDOM REBORN/Zasłużony dla Kultury Polskiej

FREEDOM REBORN
Łączenie kultury najwyższej próby – a taką jest w moim głębokim przekonaniu muzyka klasyczna, w wykonaniu wybitnych artystów – z polityką jest bardzo kuszące i jeszcze bardziej niebezpieczne.
Koncert muzyki klasycznej jako wydarzenie mające upamiętnić wśród kanadyjskich społeczności, zwłaszcza tych pochodzących z regionu, 30 rocznicę rozpadu komunizmu w Europie Środkowej. Pan Konsul Generalny Czeskiej Republiki, Ivan Pocuch podjął się niemałego wyzwania. Zorganizowanie czegokolwiek, politycznego‘ a skierowanego na zewnątrz, w jednej grupie etnicznej graniczy nieomal z cudem. Zaprzęgnięcie do wspólnego wysiłku misji dyplomatycznych „Czwórki Wyszegradu“ graniczyło z desperacją. Od czasu lokalnej inicjatywy Łotyszy (akurat datowanej na rok 1989) udokumentowania przez ludzkie łańcuchy solidarności, 50 rocznicy złowieszczego Paktu Robbentrop-Mołotow – „Black Ribbon Day“ – my ze Wschodu nie zrobiliśmy w Kanadzie nigdy niczego razem!!! Nie mówię tutaj o spotkaniach, rachitycznych grupkach skierowanych ‘do wewnątrz’, przemawiających do przekonanych weteranów. Mówię o czymś, co byłoby dostrzeżone i docenione przez oficjalną Kanadę!

Złożenie organizacyjnego wysiłku trzech Konsulów Generalnych: Czeskiej Republiki, Pana I. Pocucha, Pana Valery Palkovitsa z Węgier oraz KG RP, Pana Krzysztofa. Grzelczyka, przy wsparciu Ambasadora Słowacji, JE Vika Koziaka, przyniosło skutek przewyższający oczekiwania.
Dzięki wysiłkowi PT Panów Konsulów oraz zaangażowaniu personelu rzeczonych konsulatów, z których mogę wymienić tutaj liderów: Pane Jitkę Kvitovą, Mariann Demeter-Pinter, Sylwię Czerwińską i Natalię Iwaszko czy Milosa Strasky’ego, rzecz się udała. Udała się znakomicie!
Artystyczną stroną wydarzenia zajął się człowiek-instytucja na scenie muzycznej Toronto. Pan Matthew/Maciej Jaśkiewicz, jako Program and Music Director, stworzył program artystyczny i doprowadził do mistrzowskiego jego spełnienia. Twórca i lider orkiestry „Toronto Sinfonietta“ oraz chóru „Novi Singers“, stworzył widowisko muzyczne na najwyższym poziomie. Był to pokaz siły geniuszu muzycznego naszych czterech krajów. „Who can ask for anything more!“ – na liście twórców: F. Chopin, Z. Kodaly, B. Smetana, K. Kurpiński, J.A. Kozuch, St. Moniuszko, F. List, A. Dvorak! A do tego znaczący współcześni kompozytorzy z Czech i Słowacji: Ilja Zelenka, Petr Martincek czy piszący specjalnie na rocznicowe zamówienie dla Dvorak Piano Quartet, czeski kompozytor, Martin Hybler, ze swoim „For Democracy“.
Obsada artystyczna koncertu, celebrującego – w nastrojowych wnętrzach zabytkowego, imponującego swoim rozmiarem i akustyką, XIX-wiecznego St. Andrew’s Church – 30 rocznicę obalenia komunizmu to jeszcze inna „bajka“. Najlepsi z ‚naszych‘(znaczy kanadyjskich), młodych a jakże już uznanych, lokálních artystów, to także najlepsi w Kanadzie i nie tylko. Imponujące soprano Alicji „Darling of the COC“ Wysockiej w ariach z „Halki“ i talent pianisty Daniela Wnukowskiego (Peabody), którego Grande Polonaise Brillante dosłownie porwał salę. Urodzony w Kanadzie, czeski baryton John Holland w arii Vodnika z „Rusałki“ Dvoraka i kanadyjsko-słowacki bass-baryton, Jan Vaculik, w arii Janusza z “Halki”. Młodziutka węgersko-kanadyjska skrzypaczka, Sophia Anna Szokolay (z Julliard School of Music, NY)‚ “Dvorakovo Klavirni Kvarteto” z Pragi (Slávka Vernerová-Pěchočová na fortepianie, Štěpán Pražák i Petr Verner – skrzypce, violonczelista Jan Žďánský). Organista, Pan Imre Olah, dyrygent i dyrektor muzyczny St. Elizabeth of Hungary Schola Cantorum dał pokaz swego kunsztu wykonując “Gloria” z “Missa Brevis” swego genialnego rodaka, Zoltana Kolay’ego, a potem kierując swoim chórem w wykonaniu “Stabat Mater” węgierskiego geniusza.
O politycznej stronie wydarzenia pisać nie będę. Fakt, iż na otwarciu koncertu pojawił się Premier Ontario, Hon. Doug Ford, mówi wystarczająco wiele tym z nas, którzy pamiętają czasy, kiedy Ottawa miała więcej sympatii dla komunistycznych reżymów, niż dla ich ofiar. Thank you, Mr. Premier!
(cdn)

Zasłużony dla Kultury Polskiej

Dzięki uprzejmości Konsula Generalnego RP w Toronto, Pana Krzysztofa Grzelczyka, mogę podać Państwu nazwiska Pań, członkiń „Celebrity Symphony Orchestra“, odznaczonych przez władze RP Medalem „Zasłużony/a dla Kultury Polskiej“. To dowód uznania za poświęcenie i pracę dla dobra nas wszystkich. Przyszłe pokolenia oceniać nas – żyjących z wyboru bądź wyroków losu tu, w „Nowym Świecie“ – będą nie tylko za naukowe, polityczne czy ekonomiczne dokonania, ale przede wszystkim za wierność naszej, polskiej kulturze.
Ceremonia odznaczenia Artystek miała miejsce w sobotę, 26 października, przy okazji uroczystego koncertu moniuszkowskiego, jaki zorganizował słynący z twórczej inwencji i oddania sprawie promocji pięknej muzyki „maestro“, Pan Dr. Andrzej Rozbicki. Bravo!
Sobotni koncert w Catholic Arts Centre zgromadził ok. 1500 miłośników muzyki, głownie z naszej społeczności. Imponujące! Możemy z dumą powiedzieć, iż nasza lokalna wspólnota polonijna godnie uczciła dwusetną rocznicę urodzin Ojca polskiej opery, wielkiego patrioty i wybitnego kompozytora, Stanisława Moniuszko. Wiosną, w maju, miał miejsce uroczysty koncert w ogrodach Konsulatu, w miniony week-end muzyka Stanisława Moniuszko rozbrzmiała w całej swej krasie, obliczonej wszak na wielkie sale koncertowe. Słowa uznania dla wszystkich zaangażowanych w organizację i występ, szczególnie zaś dla odznaczonych Pań.

Oto One:
Elżbieta Bulanowski, Alexandra Haninek, Daniela Kępowicz, Anna Murphy, Irena Obszańska, Ivana Popovic, Vesna Vukusic
Dziękujemy! Nasze gratulacje i słowa najwyższego uznania.

WMW