Reparacje? Kwestia do omówienia

Pisane z pamięci

„Reparacje? Kwestia do omówienia.“   
 Ambasador Izraela w RP, Ja’akow Liwne             
            Wywiad dla Gazety Prawnej, 20 września 2022

W zeszłym tygodniu opisywaliśmy Państwu awanturę wywołaną artykułem w „Times of Israel“, oskarżającym Polskę o próbę wyciągnięcia korzyści majątkowej z tragedii Holocaustu – przez wliczanie Żydów, zamordowanych przez Polaków do ofiar hitlerowskiej III Rzeszy. Obecnie temat reparacji prezentowany jest w wywiadzie z nowym Ambasadorem Izraela, Panem Ja’akovem Liwne dla Dziennika Gazety Prawnej. Myślę, że skoro pisaliśmy o medialnym skandalu, warto przytoczyć naszym Czytelnikom te fragmenty wypowiedzi Ambasadora, które dotyczą najbardziej drażliwych obecnie tematów we wzajemnych stosunkach obu państw. Widać wyraźnie, iż w oficjalnym ujęciu linia Izraela wobec problemu polskich żądań reparacji od Niemiec jest bardziej zniuansowana. Czy tylko na użytek medialnego odbiorcy w Polsce, wyraźnie zszokowanego tonem i treścią artykułu w „Times of Izrael“?

Głównym tematem dla Ambasadora jawi się skrajnie drażliwa kwestia wycieczek szkolnych młodzieży izraelskiej do Polski. Kto i jak ma je ochraniać? I czego one uczą. Wszak chodzi o budowanie podstaw dobrych – jeżeli nie przyjaznych – relacji między oboma narodami. Czy jednak tak się dzieje? To temat warty osobnego tekstu.
WW-W
                                                 ***
Ambasador Ja’akow Liwne:
„Pół roku temu przyjechałem do Polski z jasnym zamiarem przywrócenia relacji polsko-izraelskiej na właściwe tory. Po fali kryzysów, których doświadczyliśmy od początku 2018 roku. Kryzys w tych relacjach miał związek z kwestiami historycznymi i różnymi ustawami. Powinniśmy znaleźć lepszy, właściwy sposób rozmawiania o przeszłości. Jestem pewien, że wszyscy się zgodzimy z tym, że przeszłości już nie da się zmienić i nikt z nas nie może pozwolić na pisanie historii od nowa. Musimy zaakceptować ją taką, jaka jest. Z jej wszystkimi przyjaznymi i tragicznymi zdarzeniami, zarówno w Polsce jak i w Izraelu. Kiedy mówię o historii, to mam na myśli nie tylko te najtragiczniejsze wydarzenia dla Polaków i Żydów podczas II wojny światowej i Szoa, lecz 1000 lat wspólnego życia na tej ziemi. Żydzi żyli w Polsce od samego początku jej powstania. Pierwsza wzmianka o Polsce w światowych źródłach historycznych była spisana przez żydowskiego podróżnika. Jest to jedna z pierwszych rzeczy, której dowiadujemy się podczas zwiedzania Muzeum Polin.“ „Musimy patrzeć na ten długi okres historii, mówić o nim i wyciągać z niego właściwe lekcje. Z tego punktu widzenia, rozmowy możemy prowadzić na różne sposoby.“ (...)
„Musimy znaleźć lepszy sposób komunikowania się i współpracy. (...) Niestety, kolejną niespodzianką, z którą mamy teraz do czynienia, jest decyzja o niedopuszczenia do wjazdu do Polski programów edukacyjnych Izraela - uczestników kursów oficerskich i młodzieży, którzy mają zobaczyć historyczne ślady Holokaustu. Organizujemy takie delegacje od ponad 30 lat. (...) Dlatego musimy rozwiązać obecne problemy między naszymi krajami i nie dodawać nowych.“
GP. Jeśli chodzi o wycieczki izraelskich uczniów do Polski, to po pierwsze, polskie władze wskazują, że funkcjonariusze izraelskiej ochrony nie powinni być uzbrojeni na terenie naszego kraju. Polska nie jest krajem zagrożonym terroryzmem. Nie dochodzi u nas do zamachów. Nie dochodzi do ataków na Żydów. Po drugie, rząd uważa, że sposób, w jak prowadzone są wycieczki jest niewłaściwy a przedstawiana w ich trakcie historia niekompletna. Dlaczego w bezpiecznym kraju jakim jest Polska ochroną zajmują się uzbrojeni funkcjonariusze Szabaku?
„Istnieje parę spraw po polskiej stronie dotyczących wprowadzenia zmian w tym jak odbywają się wyjazdy organizowane od ponad 30 lat. To może być oczywiście przedmiotem rozmów, ale nie powinniśmy być w sytuacji, w której w jednostronny sposób zakazuje się takim delegacjom przyjazdu do Polski. Uważamy, że to nie jest dobry sygnał i ta decyzja powinna być już zmieniona.“(...)
GP. Liczba takich ataków jest na przestrzeni lat mniej więcej stała i raczej nie dotyczy Polski.
„Chciałbym podkreślić, w sposób niebudzący wątpliwości, że bezpieczeństwo, które jest zapewniane grupom izraelskim, nie ma absolutnie na celu obrony przed Polakami, ale obronę przed terrorystami, np. z Bliskiego Wschodu. Wyjaśnialiśmy to naszym polskim przyjaciołom i kolegom. Mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie zrozumiana. Zaś jeśli chodzi o sposób nauczania o Holokauście, to każdy kraj uczy o historii w sposób, który jest odpowiedni dla ich uczniów i młodzieży. Izrael robi to samo. Możemy rozmawiać o różnych sposobach nauczania historii w Polsce i w Izraelu, ale podkreślam - to nie może być warunek dla wjazdu izraelskiej młodzieży do Polski.“(...)
GP. Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska może wciągnąć Izrael do współpracy w kwestii uzyskania reparacji i odszkodowań od Niemiec. Czy to możliwe? Czy Izrael poszedłby na współpracę z Polską w tej sprawie?
 „Strona polska nie zwracała się do nas w tej sprawie w oficjalny sposób. Jak rozumiemy, jest to kwestia bilateralna między Polską a Niemcami.“
GP. Czy wyobraża pan sobie, że Izrael bierze udział – w jakiejkolwiek formie - w takim działaniu?
„Kwestia reparacji jest skomplikowana w całej Europie. Wychodzimy z założenia, że w przypadku Polski jest to kwestia do omówienia i rozwiązania między Polską a różnymi krajami.“(…)
Rozmawiał Marek Tejchman. Współpraca Maria Lipińska


[za:https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8551073,ambasador-izraela-w-polsce-reparacje-wywiad]

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: