Leslyn Lewis pyta o Tamarę Lich

Pisane z pamięci


Do 6 września trwa kampania wyborcza w Partii Konserwatywnej. Jest ona okazją do prezentowania szerszej opinii publicznej poglądów liderów formacji politycznej, którzy mają ambicje przewodzenia Kanadzie. Konserwatyści rywalizują między sobą, ale poruszają tematy ważne dla nas, obywateli, bez względu na nasze indywidualne zapatrywania.        
Postawiłbym tezę, iż problemem demokracji zachodnich w naszych czasach, w tym zwłaszcza Kanady, jest uwiąd prawdziwej debaty. W dobie ‘social media’ informacja ma służyć rozrywce, nie poszerzaniu wiedzy. Nie ma zresztą ‘prawdy’ – każdy ma rację! Ludzie, zwłaszcza młodzi, nie chcą debatować – chcą słuchać jedynie afirmacji ‘własnych’ poglądów. Inne natychmiast ‘banują’. W imię ‘wolności słowa’ zaś, zakazywane jest w przestrzeni publicznej wypowiadanie jakichkolwiek sądów i opinii, sprzecznych czy kwestionujących choćby ‘poprawny’ kanon. Każda bowiem indywidualna opinia różniąca się od “dogmatu’ jest formą sądu, czyli… opresją. A wobec takiej indywidualnej “opresji” musi zadziałać aparat opresji państwa. Dochodzimy do kwestii Tamary Lich.
Od pewnego czasu udostępniam Państwu opinie posłanki Leslyn Lewis. Uważam, iż ta młoda polityk reprezentuje powiew żywotnej, młodej energii w partii, która kiedyś reprezentowała konserwatyzm przez małe ‘k’. Konserwatyzm pracującego człowieka. Kiedy zaś stała się partią elit, utraciła społeczny mandat. Kanadą zaś rządzi partia rzeczywistych ‘elit’, zdecydowana społeczeństwem zarządzać, ale pod żadnym pozorem nie słuchać.   
W swoim kolejnym komunikacie Pani Leslyn Lewis porusza sprawę prześladowań, jakim poddana jest w Kanadzie Tamara Lich. Bez wdawania się w oceny Konwoju Wolności, obywateli powinien obchodzić los tych, którzy wyrażają publicznie opinie obywatelskich, pokojowych!, protestów.   

WW-W

*****

Więzień polityczny jest definiowany jako „osoba uwięziona za swoje przekonania polityczne i czyny”.  Ta definicja nasuwa pytanie, czy Tamara Lich, organizatorka konwoju Trucker Convoy [L.L], jest więźniem politycznym. (…)
Fakt, że musimy zadać pytanie, czy Kanada ma więźniów politycznych, świadczy o stanie naszej upadającej demokracji. (…)
Nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że nasz rząd powoła się na Ustawę o Sytuacjach Nadzwyczajnych bez wyczerpania istniejących możliwości i bez wniosku organów ścigania – ale tak się stało.
Nigdy też nie wyobrażaliśmy sobie, że Kanadyjczycy mogą być celem ataków za ich poglądy polityczne, ich majątek skonfiskowany, a ich konta bankowe zamrożone w ramach politycznej wendety – ale to również miało miejsce w naszej demokracji. (…)
Tamara została niedawno zwolniona z więzienia po tym, jak została aresztowana za rzekome naruszenie warunków zwolnienia za kaucją podczas gali wręczenia nagród wolności obywatelskich. Tamara, 49-letnia metyska bez kryminalnej przeszłości, spędziła 49 dni w więzieniu, czekając na proces za zarzuty wynikające z jej roli jako organizatora Freedom Convoy.
Korona [prokuratura] argumentowała, że stanowiła zagrożenie dla społeczeństwa i prawdopodobnie ponownie popełniłaby przestępstwo, mimo że wszystkie jej zachowania miały charakter pokojowy. (…)

https://www.youtube.com/watch?v=QqmOy5ZMnnA

Oto fakty prowadzące do ostatnich przesłuchań Tamary w sprawie aresztowania i kaucji:
Pierwotne warunki kaucji Tamary zabraniały jej komunikowania się z jakimikolwiek organizatorami konwojów, Z WYJĄTKIEM obecności jej prawnika lub za pośrednictwem jej prawnika.
Rzekome naruszenie kaucji miało miejsce podczas gali rozdania nagród wolności obywatelskich, na której Tamara odbierała nagrodę 16 czerwca 2022 r.; widziano ją w interakcji z innym przywódcą konwoju, Tomem Marazzo. Były tam zdjęcia i wideo, które pokazały ją siedzącą przy tym samym stole z panem Marazzo i wygłaszającą mowę powitalną. Po powrocie do stołu mija pana Marazzo, dotyka jego pleców i szepcze mu coś do ucha. Cała interakcja trwała nie dłużej niż 3 sekundy. Z treścią jej wystąpienia nie były związane żadne naruszenia.
Nakaz jej aresztowania w Ontario wydano 22 czerwca. W nieortodoksyjnym posunięciu 24 czerwca Ottawa Crown Attorney rozszerzył nakaz na status całej Kanady, aby Tamara mogła zostać aresztowana w Albercie. Jednak nadal bez ważnego nakazu egzekucji w Albercie, Tamara została aresztowana przez policję w Medicine Hat 27 czerwca. Następnego dnia Korona w Albercie otrzymała decyzję, „aby umożliwić policji w Ontario uzyskanie nakazu aresztowania w Albercie. (…)”
W swoim orzeczeniu sędzia Sądu Najwyższego Andrew Goodman uznał, że sędzia pokoju, który wcześniej odmówił Tamarze zwolnienia za kaucją, „przecenił” wpływ kontaktu nawiązanego między Tamarą i Marazzo na gali. Sędzia Goodman odrzucił wniosek sędziów pokoju, że „bezbronne ofiary lutowego protestu konwoju ciężarówek na wolność” nadal będą żyć w obawie przed „ponownem wybuchem protestów…”.
Sędzia Goodman zakwestionował poleganie sędziego pokoju na irracjonalnym strachu. Stwierdził:
„Nie jest uzasadnione wyciąganie wniosku, że interakcja trwająca mniej niż trzy sekundy w miejscach publicznych podczas ceremonii wręczenia nagród, a także zdjęcie grupowe i związany z nim, aczkolwiek krótki kontakt, który może spowodować naruszenie warunków, mógłby spowodować taki strach. ”. (…)
Tak więc odpowiedź brzmi tak. Tamara spełnia definicję więźnia politycznego – została uwięziona za swoje przekonania i działania polityczne.  
(…) dwóch sędziów – sędzia Phillips i sędzia Goodman – odniosło się do faktu, że ludzie nie mogą trafić do więzienia z powodu swoich przekonań politycznych. (…) potrzeba było dwóch sędziów, aby ją odwołać i przywrócić równowagę systemowi wymiaru sprawiedliwości i przypomnieć nam wszystkim, że „żaden sąd nigdy nie będzie próbował kontrolować posiadania lub manifestacji poglądów politycznych”. (…)
Leslyn Lewis, MP

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: