•   Wednesday, 29 Mar, 2023
  • Contact

Balans na krawędzi

Socjaliści nie chcą płacić


Większość młodych Kanadyjczyków, którzy popierają socjalizm, nie chce płacić związanych z nim podatków.
Podczas gdy dwóch na pięciu Kanadyjczyków ogólnie popiera ideę socjalizmu — a wśród młodszych Kanadyjczyków ta liczba jest jeszcze wyższa — niewielu jest gotowych zapłacić za podwyżki podatków wymagane do sfinansowania takiego systemu — wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Frasera.
Wśród 1006 ankietowanych Kanadyjczyków w wieku od 18 do 34 lat 46 procent respondentów wybrało socjalizm na pytanie „Jaki jest idealny system gospodarczy”. Liczba ta spada do 43 proc. wśród respondentów w wieku 35–54 lat i do 38 proc. wśród osób powyżej 55 roku życia.
Ankieta, której towarzyszył raport, została przeprowadzona we współpracy z think tankami w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii, a wyniki w tych krajach były podobne.
„Cała część populacji – nie tylko w Kanadzie, ale w całym rozwiniętym świecie – określa się jako socjaliści, ale wielu z nich nigdy nie żyło w świecie prawdziwego socjalizmu ani nędzy, którą narzucił” – powiedział Jason Clemens, kierownik badania współautor i wiceprezes wykonawczy Fraser Institute, w komunikacie prasowym z 22 lutego.
Warto zauważyć, że w badaniu poproszono respondentów o zdefiniowanie socjalizmu, podając im trzy alternatywne definicje.
Tylko 25 procent ankietowanych Kanadyjczyków zdefiniowało socjalizm w konwencjonalnym znaczeniu – rząd posiada i kontroluje przedsiębiorstwa i przemysł. Sześćdziesiąt pięć procent zdefiniowało socjalizm jako rząd zapewniający więcej usług, podczas gdy 57 procent uważa, że socjalizm najlepiej zdefiniować jako rząd zapewniający gwarantowany minimalny dochód.
Jeśli chodzi o to, jak rząd powinien sfinansować zwiększone wydatki na programy społeczne lub zapewnić gwarantowany dochód minimalny, tylko 31 proc. opowiedziało się za wszechstronną podwyżką podatków dochodowych od osób fizycznych, a 16 proc. za podniesieniem podatku od towarów i usług.
Spośród czterech różnych propozycji podatkowych przedstawionych respondentom w celu sfinansowania systemu socjalistycznego większość (72 procent) opowiadała się za nałożeniem nowego podatku majątkowego na 1 procent najlepiej zarabiających, a 59 procent poparło podwyższenie podatku dochodowego od osób fizycznych na 10 procent najlepiej zarabiających. (hahahaha)
„To ważna obserwacja, ponieważ prawdopodobnie odpowiadając na to pytanie zdecydowana większość respondentów założyła, że podwyżka podatków ich nie dotknie” – napisali autorzy.
Jednak starszy członek Fraser Institute i współautor badań, Steven Globerman, zauważył, że takie podwyżki podatków „nie wygenerowałyby wystarczających dochodów, by pokryć wyższe wydatki związane z socjalizmem”.
„Jeśli Kanadyjczycy chcą większego rządu i znacznie wyższych wydatków rządowych, to wszyscy Kanadyjczycy, a nie tylko osoby o najwyższych dochodach, będą musieli płacić wyższe podatki, aby to sfinansować” – powiedział w komunikacie.
Ustalenia dotyczące tego aspektu były podobne dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii.
„Co najważniejsze, wyniki sugerują, że żadna grupa wiekowa w żadnym z badanych krajów nie wykazała ogólnej chęci poniesienia kosztów związanych z ich ulubioną definicją socjalizmu” – napisali autorzy.
W badaniu zauważono, że poparcie dla socjalizmu jako idealnego systemu gospodarczego maleje wraz z wiekiem. Ogółem 52 procent Kanadyjczyków zgadza się, że kapitalizm jest preferowanym systemem ekonomicznym, w porównaniu z 24 procentami, którzy preferują socjalizm.
Badanie opiera się na danych ankietowych firmy Leger, której Instytut Fraser zlecił w czwartym kwartale 2022 r. przeprowadzenie ankiet dotyczących trzech odrębnych zestawów pytań. Pierwszy zestaw pytań bada postrzeganie i poparcie dla kapitalizmu i socjalizmu, drugi zestaw określa, w jaki sposób respondenci definiują socjalizm, a trzeci zestaw ocenia preferencje respondentów dotyczące różnych podwyżek podatków, aby zapłacić za socjalizm.
Badanie jest częścią nowego multimedialnego projektu Fraser Institute zatytułowanego „The Realities of Socialism”, realizowanego we współpracy z Institute of Economic Affairs w Wielkiej Brytanii, Institute of Public Affairs w Australii oraz Fund for American Studies w Stany Zjednoczone.
Andrzej Chen

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: