•   Saturday, 26 Nov, 2022
  • Contact

Zakaz sprzedaży pistoletów już oficjalnie obowiązuje w Kanadzie

Ale się porobiło...


Kupowanie, sprzedawanie i przenoszenie nowej broni krótkiej w Kanadzie jest obecnie oficjalnie zakazane, zgodnie z zarządzeniem rządu wydanym 9 listopada na mocy ustawy o broni palnej.
Nakaz pojawił się po tym, jak rząd federalny ogłosił w sierpniu „zamrożenie” importu broni krótkiej, a minister bezpieczeństwa publicznego Marco Mendicino zapowiedział 21 października, że ​​zakaz będzie obowiązywał.
Wnioski o przekazanie broni otrzymane przed wczorajszym terminem będą nadal przetwarzane, poinformował Departament Bezpieczeństwa Publicznego, aczkolwiek w znacznie wolniejszym tempie niż zwykle, z powodu zaległości.
„Kanadyjski program ograniczania broni palnej doświadcza znacznych opóźnień w czasie przetwarzania, ponieważ jest wiele wniosków, które czekają na decyzję”, napisał Departament Bezpieczeństwa Publicznego w niedawnym „Oś- wiadczeniu o analizie wpływu regulacji”.
„Poprawki uaktualnią przepisy umożliwiające dalsze przetwarzanie wniosków otrzymanych przed datą wejścia w życie przepisów, ograniczając ich wpływ na osoby, które je złożyły”.
Zamrożenie obrotu bronią ręczną funkcjonuje na mocy przepisów prawnych określonych w ustawie C-21, która ma na celu wprowadzenie szeregu poprawek zarówno do kodeksu karnego, jak i ustawy o broni palnej.
Premier Justin Trudeau nazwał C-21 „jednym z najsilniejszych działań, jakie podjęliśmy przeciwko przemocy z użyciem broni w tym pokoleniu”.
„Zamroziliśmy rynek broni krótkiej w tym kraju” – powiedział Trudeau podczas konferencji prasowej w Surrey, BC, 21 października.
Bill C-21 jest obecnie poddawany przeglądowi przez komisję Izby Gmin.
Krytyka
Zakaz posiadania broni wprowadzany przez liberałów spotkał się z krytyką wielu organizacji policyjnych w całej Kanadzie, a urzędnicy z sił policyjnych z Toronto, Edmonton i Regina wyrażali wątpliwości co do skuteczności przepisów.
„Zamrożenie importu legalnej broni palnej nie powstrzyma napływu nielegalnej” – powiedział prezes Stowarzyszenia Policji w Toronto, Jon Reid.
Zarówno szefowie policji Regina, jak i Edmonton Police Service powiedzieli komisjom parlamentarnym w październiku, że zakaz posiadania broni ręcznej nie jest skutecznie wymierzony w nielegalny przepływ broni palnej, który, jak stwierdzili, ma największy wpływ na wskaźniki przestępczości.
„[To] nielegalna broń palna, nielegalna broń ręczna, pozyskana ze Stanów Zjednoczonych, doprowadziła do niepokojącego obecnego wzrostu przemocy z użyciem broni” – powiedział szef policji Regina Evan Bray podczas zeznań przed komisją bezpieczeństwa publicznego Izby Gmin 27 października.
Kanadyjskie Stowarzyszenie Komendantów Policji (CACP) stwierdziło w czerwcu, że ogólnie popiera zakaz posiadania broni, ale stwierdziło również, że „ograniczenie legalnego posiadania broni nie rozwiąże w znaczący sposób prawdziwego problemu”.
W oświadczeniu CACP wezwała do „intensyfikacji kontroli granicznych”, aby powstrzymać nielegalny przepływ broni palnej do Kanady z USA.
W lutym komisja bezpieczeństwa publicznego usłyszała od krajowego prezesa Unii Celnej i Imigracyjnej, że tylko „jedna milionowa wszystkich ładunków kolejowych” jest poddawana kontroli podczas przekraczania granicy.
„Innymi słowy, istnieje prawie zerowa szansa, że ​​jakakolwiek nielegalna broń wjeżdżająca do kraju koleją zostanie kiedykolwiek znaleziona” – powiedział Mark Weber w swoim zeznaniu z 1 lutego.

Trudeau powiedział 21 października, że ​​rząd federalny inwestuje, aby pomóc kanadyjskiej agencji ochrony granic w lepszym przeszukiwaniu ładunków przed ich wjazdem do Kanady.
„Nasz liberalny rząd wzmacnia nasze granice i zapewnia organom ścigania narzędzia i zasoby, których potrzebują, aby powstrzymać nielegalny przemyt broni” – powiedział.
Peter Wilson

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: