EXPRESS ENTRY TO BARDZO DOBRY KIERUNEK

Od początku wprowadzenia Express Entry (EE), czyli specjalnego systemu starań o stały pobyt, kilkakrotnie zachęcałam do skorzystania z tej możliwości. Przypomnę, że jest to specjalny system, podstawą którego jest wykazanie się odpowiednią liczbą punktów, przy których zainteresowane osoby otrzymują zaproszenie do składania dokumentów na pobyt stały. I chociaż na początku nie było widać dużego tłoku chętnych, co skutkowało zachętami w postaci obniżania poprzeczki punktowej, teraz mamy wyraźny wzrost zainteresowania. A widać to również w podniesieniu poprzeczki punktowe. Od maja 2019 r. kandydaci w Express Entry otrzymywali zaproszenie do składanie dokumentów na pobyt stały, jeśli posiadali powyżej 460 punktów – już nieco wyżej niż wcześniej. No i ostatnich miesiącach ta poprzeczka podniosła się do około 470 i więcej punktów. Przypomnę, że przed majem 2019 wystarczyło osiągnąć poziom między 430 a 450. Podwyżka  wynika z faktu, że więcej kandydatów otrzymuje dodatkowe punkty za  posiadanie kanadyjskiego doświadczenia. Skąd tacy się biorą? Ano są to byli studenci zagraniczni, tymczasowi pracownicy obcokrajowi, czy też osoby uzyskujące nominacje prowincyjne.
Osobiście uważam, że podwyższone wymagania nie powinny zniechęcać, lecz mobilizować ludzi myślących o uzyskaniu stałego pobytu. Są przynajmniej 4 ważne powody, dla których osoby zainteresowane budowaniem życia w Kanadzie powinny postarać się o wejście do puli Express Entry, nawet jeśli obecnie nie mają powyżej 460 punktów, a więc otworzyć swój profil na EE.
Po pierwsze, nie można przewidzieć wartości limitów CRS (Comprehensive Ranking System) , jakie będą za miesiąc, dwa, czy pięć. Składając odpowiedni wniosek kandydaci mają szansę otrzymać ITA (Invtation to Apply), gdyby rząd federalny obniżył ten limit.
Po drugie, w ramach programu nominacji prowincyjnych (PNP) prowincje i terytoria mogą nominować kandydatów, którzy złożyli wnioski na EE (tzw. nominacje rozszerzone). W praktyce oznacza to, że kandydaci, którzy nie spełniają federalnej granicy CRS, mogą nadal uzyskać ITA na pobyt stały, jeżeli spełniają kryteria wyboru prowincji lub terytorium.
Po trzecie, kandydaci mogą pracować nad poprawą swojego wyniku CRS po złożeniu aplikacji Express Entry. Mogą przecież podjąć kroki w celu poprawy znajomości języka angielskiego i (lub) francuskiego, zdobyć więcej doświadczenia zawodowego, kontynuować edukację lub doświadczenie zawo- dowe w Kanadzie, a także uzyskać kanadyjską ofertę pracy albo nominację prowincyjną.
Po czwarte, osoby zainteresowane stałym pobytem nie powinny zapominać, że Kanada oferuje obecnie więcej ścieżek imigracyjnych klasy ekonomicznej (nie tylko EE) niż w jakimkolwiek momencie swojej historii.
Dla porządku przypomnę, że Express Entry obejmuje tylko trzy krajowe ścieżki klasy ekonomicznej. Są to Federal Skiled Program (dla wykwalifikowanych pracowników), Fereral Trade Program Canadian Experiene Class. Tymczasem dla osób zainteresowanych stałym pobytem tych dróg jest znacznie więcej. I trzeba znaleźć tę najlepszą.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870