Express Entry drogą do pobytu stałego

Przy ciągle trwającej pandemii coraz częściej w różnych dyskusjach pojawia się wątpliwość dotycząca możliwości zrealizowania podanego przez rząd 3-letniego planu imigracyjnego, w którym przewidziano powiększenie kanadyjskiej populacji aż o około 1 miliona 250 tysięcy nowych stałych rezydentów. W tych rozmowach dominują trzy opinie: jedna, że będzie wprowadzona korekta mocno obniżająca tę kwotę, druga, że zostaną wprowadzone różne ulgi w poszczególnych programach imigracyjnych, a w szczególności w tych z kategorii ekonomicznej, trzecia, chyba najbardziej oderwana od rzeczywistości, a mianowicie o przyznaniu poprzez amnestię prawa stałego pobytu wszystkim nieudokumentowanym mieszkańcom.

Temat tzw. powszechnej amnestii pojawia się co jakiś czas, z odniesieniem do historii Kanady. Jednak zawsze brakuje w tym pełnych, prawdziwych informacji o warunkach, w jakich tamte „amnestie” miały miejsce. Notabene jeszcze w 2019 roku uruchomiona została możliwość starania się o uznanie prawa stałego pobytu dla nielegalnych, ale przy spełnieniu przez nich kilku istotnych warunków. Ta szansa nadal istnieje i zainteresowanym osobom służę dokładniejszą informacją oraz pomocą w skorzystaniu z niej.

A co z korektą 3-letniego planu i „ulgami” w poszczególnych programach? Póki co nie ma na te tematy żadnych konkretnych informacji. Sądzę jednak, że korekty można się spodziewać. Przynajmniej na ten rok. Jednak radzę, aby cały czas być gotowym do „odmrożenia” przyjmowania i rozpatrywania aplikacji na poszczególne programy. Z pewnością można spodziewać się jakiegoś zielonego światła dla programów z kategorii ekonomicznej. Bardzo zachęcam, aby zwrócić uwagę na Express Entry (EE). Dla porządku przypomnę, że Express Entry obejmuje trzy krajowe ścieżki klasy ekonomicznej. Są to Federal Skiled Program (dla wykwalifikowanych pracowników), Federal Trade Program Canadian Experience Class. Raz jeszcze zwrócę uwagę na 4 ważne powody, aby starać się otworzyć swój profil na EE.

Po pierwsze, nie można przewidzieć wartości limitów CRS (Comprehensive Ranking System), jakie będą wprowadzone. Składając odpowiedni wniosek kandydaci mają szansę otrzymać ITA (Invitation to Apply), gdyby rząd federalny obniżył ten limit.

Po drugie, w ramach programu nominacji prowincyjnych (PNP) prowincje i terytoria mogą nominować kandydatów, którzy złożyli wnioski na EE (tzw. nominacje rozszerzone). W praktyce oznacza to, że kandydaci, którzy nie spełniają federalnej granicy CRS, mogą nadal uzyskać ITA na pobyt stały, jeżeli spełniają kryteria wyboru prowincji lub terytorium.

Po trzecie, kandydaci mogą pracować nad poprawą swojego wyniku CRS po złożeniu aplikacji Express Entry. Mogą przecież podjąć kroki w celu poprawy znajomości języka angielskiego i (lub) francuskiego, zdobyć więcej doświadczenia zawodowego, kontynuować edukację lub doświadczenie zawodowe w Kanadzie, a także uzyskać kanadyjską ofertę pracy albo nominację prowincyjną.

Po czwarte, osoby zainteresowane stałym pobytem nie powinny zapominać, że Kanada oferuje obecnie więcej ścieżek imigracyjnych klasy ekonomicznej (nie tylko EE) niż w jakimkolwiek momencie swojej historii.

                                Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council #R407591

Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038

info@esteemimmigration.com