E- i I-MIGRACJA ZALEŻNE OD PANDEMII

Chociaż wszyscy przyjęliśmy do wiadomości różne państwowe (w tym także te o skali światowej) zakazy i nakazy związane z pandemią koronawirusa, jednak personalnie niejednokrotnie jest je trudno zaakceptować. Zarówno w odniesieniu do emigracji, czyli opuszczania kraju stałego zamieszkania, przesiedlanie się do innego, jak i imigracji, a więc napływu i osiedlania się ob- cokrajowców w nowym państwie. Ba, mamy całkowicie nowe procedury związane z ruchem międzynarodowym od zamykania granic i „zamrażania” lotów zaczynając na kwarantannach kończąc. Stąd w niektórych środowiskach rodzą się różne obawy i wróżby, a także swoiste horrory dotyczące przyszłości imigracji w Kanadzie. Dlatego raz i drugi wracam do tej kwestii na łamach „Życia” oraz w audycjach „Radia 7”, radząc, aby nie poddawać się takiej swoistej psychozie, lecz maksymalnie dobrze wykorzystać ten czas.

Powtórzę to, co raz i drugi pisałam i mówiłam w moich audycjach: Kanada była, jest i będzie krajem tworzonym przez imigrantów i na pewno przez wiele, wiele kolejnych lat to się nie zmieni. Epidemia z pewnością zostanie opanowana i ten, czy kolejny rząd będzie kontynuował politykę imigracyjną. Owszem można spodziewać się jakichś nowości, ale na pewno nie zablokowania imigracji. Dzisiaj oczywiście jest trudno powiedzieć, w jakim kierunku pójdą jakieś zmiany, więc nie poddawajmy się różnym spekulacjom. Warto natomiast na bieżąco śledzić wszelkie informacje dotyczące rządowych decyzji w kwestii imigracji.

Chociaż staram się przestrzec przed różnymi mocno podkolorowanymi życzeniowymi prognozami stworzenia popandemicznej taryfy ulgowej dla obcokrajowców znajdujących się obecnie w Kanadzie, jednakowoż jestem przekonana, że „odradzanie się” normalnego życia będzie poważnie uwzględniało udział imigracji w tym procesie. Sądzę, że osoby aktualnie, legalnie przedłużające swój pobyt w ostatecznym rozrachunku wyjdą – jak to się mówi – na swoje. Były i są zresztą sygnały wskazujące na słuszność takiej oceny. Kolejnym z takowych jest informowanie o przyznaniu pobytu stałego drogą elektroniczną, przez e-mail, osobom, których aplikacje zostały przeprocesowane i zaakceptowane. Właśnie tą drogą urząd imigracyjny przesyła zawiadomienie na ten temat, zresztą łącznie z gratulacjami uzyskania tego statusu. Taki list jest potwierdzeniem, że dana osoba z podaną datą staje się stałym rezydentem Kanady. Z tym listem należy udać się po SIN oraz OHIP. Szczęśliwiec proszony jest też o przysłanie zdjęcia do karty stałego rezydenta, czego dokona po otwarciu zakładów fotograficznych, nieczynnych w okresie pandemii.

Powyższa wiadomość ma potwierdzenie kilku naszych klientów, których sprawy prowadziliśmy i obecnie zakończyły się właśnie takim rezultatem. Niestety w wielu innych wciąż trzeba czekać wykazując się cierpliwością i spokojem. Oczekiwanie na lepsze czasy nie będzie czasem straconym, jeśli wykorzysta się go np. na naukę angielskiego oraz na szukanie pracodawców, byle z zachowaniem epidemicznych nakazów.

Irena Bartoszewicz                                                                                                                                                                                                         

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada

Regulatory Council #R407591

Tel 905 290 0870,  cell. 647 9994038,

info@esteemimmigration.com