DUŻO MIEJSC NA TEN ROK

Słuchacze moich audycji w „Radio 7”, a także czytelnicy cotygodniowych artykułów w tygodniku „Życie” dobrze wiedzą, że znajdą tam ważne wiadomości dotyczące spraw imigracyjnych. W dodatku zawsze najszybciej, jak to jest możliwe przekazuję w nich wiadomości o wszelkich zmianach i nowościach wprowadzanych w prawie i procedurach imigracyjnych. Bywa też, że informacje te nawiązują do omawianych już procedur, które przy ich kontynuacji potrzebują nowego, świeżego spojrzenia i odpowiednich działań.
Dzisiaj ponownie chcę dotknąć programów prowincyjnych, no i oczywiście zachęcić do skorzystania z tych dróg do stałego pobytu. Zacznę od bardzo ważnej informacji, a mianowicie o dużej liczbie przydzielonych miejsc na te programy na ten rok. Przyznano ich aż 61 tyś., czyli o 6 tyś więcej niż w zeszłym roku. Z takiej decyzji ministerstwa imigracji można łatwo wnioskować, że ten kierunek polityki imigracyjnej dobrze się sprawdza. Nie sposób nie widzieć, że każdego roku zwiększane są liczby, jak i wprowadzane ułatwienia dla starających się o kwali- fikacje. Właśnie na tym kierunku. Nie znaczy to jednak, że stały pobyt uzyskuje się tą drogą – jak to się mówi – z marszu, poprzez zwykłe złożenie wniosku. Ale warto zapoznać się z tymi możliwościami i skorzystać z nich.
Oprócz informacji o liczbie miejsc przeznaczonych na te programy z pewnością ważną wiadomością jest też to, że jest to dobra droga nie tylko dla pracowników wysoko wykwalifikowanych. Starania mogą tu czynić także pracownicy z grup średnio wykwalifikowanych – semi skilled – a takich chętnych jest przecież bardzo dużo. O pobyt stały przez te programy mogą więc zabiegać obcokrajowcy z zawodami z grupy C. Czyli szanse mają różni technicy, pomocnicy w zawodach budowlanych, biurowych, pracownicy produkcyjni i tym podobni. Na ten rok zwiększono limit miejsc na te grupy zawodowe o 2 tysiące.
Jak widać, już nie tylko wysoko wykwalifikowana kadra obcokrajowców uzyskuje swoiste ”zaproszenie” do stałej rezydencji w Kanadzie. A uzasadnienie jest tu proste – w wielu dziedzinach kanadyjskiej gospodarki potrzeba nie tylko inżynierów, ale właśnie techników, rzemieślników, pracowników potrafiących obsługiwać różne maszyny, cieśli, stolarzy itd.
W tym miejscu należy przypomnieć, że szczególne możliwości w tym zakresie dają programy prowincyjne. Rząd każdej z prowincji korzystającej z tej formy sprowadzania zagranicznych pracowników czyni to w oparciu o swoje opracowane zasady. Oczywiście nie jest to całkowicie odrębna, jakaś swobodnie prowadzona prowincyjna polityka imigracyjna. Jej główne ramy są jednakowe. Jednak szereg istotnych, większych ułatwień można znaleźć np. w Manitobie, Saskatchewan, czy w prowincjach atlantyckich. Wielu obcokrajowców korzysta właśnie z takich kierunków, planując przeniesienie się po odpowiednim czasie w inny rejon Kanady. Mocno sugeruję, aby pochylić się nad tymi możliwościami, gdyż są one naprawdę bardzo dobre.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870