Druga fala i jak się przed nią zabezpieczyć

Jak każdy zdążył zauważyć prasa, radio, telewizja i wszystkie inne środki masowego “rażenia” pełne są przepowiedni i ostrzeżeń o tym, że nadchodzi druga fala infekcji Covid-19. Co ciekawe jeszcze nikt nie wie jak ona będzie wyglądać. Czy będzie ona jak nagły wzrost zachorowań, czy bedzie się tlić mając około stu zachorwań w Ontario w ciągu dnia. Ale “uczeni w piśmie” są zgodni  co do jednego, że tym razem zaatakuje ludzi młodszych – od nastolatków do trzydziestolatków i podobno znacznie wzrośnie śmiertelność. Oczywiście powstają pewne wątpliwości. Jak Covid-19 będzie się miał do infekcji grypowych, czy więcej młodych ludzi nie umrze od przedawkowania narkotyków niż na Covid-19 i tym podobne dywagacje. Ale my wróćmy do naszego zdrowia i jak je chronić w czasie nasilania infekcji wirusowych późnej jesieni i wczesnej zimy. I tu oczywiście wchodzi w grę mycie rąk. Obliczono, że właściwa higiena naszych rąk może obniżyć zachorowalność na infekcje górnych dróg oddechowych o około 40%. Drugą sprawą, która wchodzi tu w grę jest wyprowadzenie pacjenta z wszelkiego rodzaju reakcji alergicznych zarówno alergii oddechowych jak i pokarmowych. Reakcje alergiczne – przypomnijmy alergia jest to patologiczna odporność – czyli zużywamy przeciwciała i globuliny odpornościowe na zupełnie bezużyteczne reakcje. W czasie bardzo wielu reakcji alergicznych w jamach ciała (zatoki) czy oskrzelach powstaje płyn wysiękowy. Jest on doskonałą pożywką dla mikroorganizmów. I tu mamy pewien szkopuł – płyn przesiękowy może powstać także w innych procesach spowodowanych nadwrażliwością na pewne substancje, może też powstawać na wskutek innych mechanizmów niealergicznych. Aby zapobiec alergiom trzeba najpierw znaleźć substancję alergizującą. Możemy to wykonać albo jako testy skórne, badając odpowiednie czynniki we krwi lub mniej agresywną metodą biofeedback. Ta ostania metoda, chociaż znana, jest w dalszym ciągu otoczona mgiełką tajemnicy. Mechanizm na podstawie którego działa ta metoda oparty jest na zasadzie zaburzeń pola elektromagnetycznego. Każdej chorobie, alergii, zakażeniu bakteriami, wirusami czy pasożytami towarzyszy określone “zaburzenie pola”. W związku z tym wykrycie takiego zaburzenia jest równoznaczne z diagnozą. Jeśli odkryjemy na co pacjent jest uczulony – obecnie będą się nasilać procesy alergii oddechowych – staramy się to wyeliminować. Podstawową metodą jest unikanie alergenu, ale w wielu wypadkach jest to raczej niemożliwe. Nie możemy porzucić pracy, zmienić miejsca zamieszkania i w wielu wypadkach odżywiania. W związku z tym musimy  starać się obniżyć odpowiedź alergiczną. I tu stosujemy całą gamę leków naturalnych takich jak nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy czy leki ziołowe. Nie chcę tu podawać “przepisów kuchennych”, które leczą alergie. Każdy pacjent, każda alergia jest inna i dlatego każdy pacjent musi być traktowany oddzielnie. Kiedy już poradzimy sobie z alergiami musimy zająć się współistniejącymi infekcjami, chociażby sprawami próchnicy zę-bów. Bakterie żyjące w zniszczonych zębach mogą rozlewać się po całym ustroju powodując inne infekcje, reakcje bezpośrednio toksyczne – trucizny wydzielane przez bakterie, ale też toksyny powstające w wyniku rozkładu martwych bakterii – pośrednio toksycznych. Tu toksyny powstają gdy teoretycznie nieszkodliwe substancje łącząc się z białkami osocza powodują powstanie toksyn. Na tym kończymy przydługi i przynudny wstęp, aby za tydzień kontynuować.

Dr. Andrzej Salaniuk N.D., Naturopath

2399 Cawthra Road #101, Mississauga.
Tel: 416-830-0626
www.facebook.com/Lakeshore Natural Health Clinic
Serwisy pokryte przez większość ubezpieczeń/benefity.
Możliwość bezpośredniego rozliczania z kompaniami ubezpieczeniowymi.
Gift certificates available.