Bardzo duże zainteresowanie wzbudził mój artykuł sprzed tygodnia i ostatnia audycja w „Radio 7” o szansie na zalegalizowanie pobytu przez tzw. nieudokumentowanych mieszkańców. Niniejszym uzupełnię tamte informacje, aby właśnie dobrze wykorzystać zapowiadane możliwości. Jednocześnie będzie to odpowiedź na powtarzające się pytania czytelników i słuchaczy. Często pytano nas czy z tego programu mogą skorzystać osoby, które otrzymały nakaz opuszczenia Kanady. Odpowiedź chyba ucieszy zainteresowane osoby. Otóż jeśli kandydat na ten program otrzymał nakaz opuszczenia Kanady, to ten nakaz będzie wstrzymany do czasu rozpatrzenia jego aplikacji.
Przy okazji tego uzupełnienia raz jeszcze zwrócę uwagę, aby nie poddawać się różnym opowieściom o „załatwieniu amnestii dla nielegalnych”, o „sukcesie lobbingu”, o “specjalnych układach i znajomościach w ministerstwie imigracji”. Takie opowiastki można między bajki włożyć. Niestety mogą one wpędzić w duże koszty kogoś, kto w nie uwierzy.
Niniejszym powtórzę aktualną informację dotyczącą tego zagadnienia. Otóż otwarcie, które zelektryzowało wielu „nieudokumentowanych” ma nastąpić od nowego roku, przewidziane jest na okres 2 lat i obecnie jest w nim mowa o GTA. Jest ono odpowiedzią na z jednej strony zapotrzebowanie na dużą liczbę dobrych rąk do pracy, a z drugiej na szukanie możliwości „salomonowego” rozwiązania (czytaj: wykorzystania) sprawdzonej siły roboczej, jaką stanowią zadomowieni „nieudokumentowani”. Koniecznie przy tym trzeba zwrócić uwagę, że obecnie jest ukierunkowanie na pracowników sektora budowlanego w następujących grupach zawodowych:
– Major Group 72 trades and skilled transport and equipment operators
– Major Group 73 maintenance and equipment operation trades
– NOC 7441 residential and commercial installers and servicers
– NOC 7521 heavy equipment operators (except crane)
– NOC 7611 construction trades helpers and labourers.
W żaden sposób nie można więc dostrzec tu gotowości na wprowadzenie amnestii. Szanse będą miały głównie osoby, które legalnie wjechały do Kanady i wcześniej pracowały z pozwoleniem do pracy w sektorze budowlanym oraz wykażą rozliczenie podatkowe. Dla nich przeznaczone zostanie 400 miejsc. Pozostałe 100 miejsc będzie dla osób, które też legalnie tu się znalazły na pobyt tymczasowy, choć niekoniecznie z prawem do pracy. Ponadto trzeba będzie wykazać się pobytem przynajmniej w ciągu 5 ostatnich lat, co najmniej trzyletnią pracą w branży budowlanej w tym okresie, a także znajomością angielskiego chociaż na poziomie 4 w mowie, czytaniu, rozumieniu i pisaniu. Pod uwagę będzie też brane posiadanie tu kogoś z krewnych, od rodziców zaczynając, na kuzynostwie i siostrzeńcach kończąc, ze statusem stałego rezydenta/obywatela. Ponadto ma być wymagany list z Canadian Labour Congres potwierdzający spełnianie przedstawionych wymogów dotyczących fachowości i przydatności danego kandydata.
Z zapowiedzianej szansy należy dobrze skorzystać. Zachęcam do śledzenia na bieżąco naszych audycji w „Radio 7” oraz czytania artykułów w „Życiu”, również w wydaniu on line.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870