Na zeszłotygodniowej konferencji prasowej minister imigracji Ahmed Hussen podał informację o zaplanowanych zmianach w prawie i procedurach imigracyjnych. Jak zwykle, tak i tym razem innowacje są uważane za konieczne, jak i za bardzo korzystne jak i za korzystne zarówno dla Kanady, jak i osób za- interesowanych podejmowaniem pracy oraz osiedlaniem się w tym kraju. Niniejszym podam kilka najważniejszych wiadomości dotyczących tego tematu.
Sądzę, że z zadowoleniem przyjmą zapowiedź ministra opiekunki/opiekunowie do dzieci, osób w podeszłym wieku oraz innych, potrzebujących specjalnej opieki. Przy czym należy zwrócić uwagę, że mają funkcjonować dwa kierunki tego programu – jeden dla opiekunek dla dzieci, a drugi dla osób wymagających specjalnej troski. Będą się one różniły stawianymi wymaganiami w zakresie przygotowania zawodowego, tudzież językowego. W przypadku opieki dla dzieci obniżone zostaną wymagania znajomości języka „kanadyjskiego”. Od opiekunów dla osób specjalnej troski wymogi pozostaną jak dotychczas. Ko- rzystną zmianą dla wszystkich opiekunów ma być po pierwsze skrócenie czasu, po którym takie osoby będą mogły składać wnioski o stały pobyt, a po drugie, uzyskiwanie pozwolenia do pracy współmałżonków oraz zapewnienie nauki w szkołach dzieciom takich małżeństw.
Słuchając lub czytając o tych zmianach nie sposób ustrzec się pytania: A co będzie z ludźmi, którzy przyjechali wcześniej, przed wprowadzeniem zapowiedzianych zmian? Minister wyjaśnił, że dla tych osób zostanie uruchomiony taki etap przejściowy, trwający od 4 marca do 4 czerwca. Te osoby bedą moglły złozyc wniosek o pobyt stały choc poprzednio sie nie kwalifikowały. Dzięki temu zrównane zostaną szanse w staraniach o rezydencję już w oparciu o właśnie obecnie wprowadzane zasady.
Minister Hussen zapowiedział także zredukowanie czasu procesowania „starych” aplikacji i utrzymywanie czasu procesowania do 6 – 12 miesięcy. Miejmy nadzieję, że ta obietnica zostanie zrealizowana. Zainteresowane osoby doskonale przy tym wiedzą, że był to problem każdego z często zmieniających się ministrów imigracji. No ale może tym razem będzie lepiej.
Wśród pozytywnie odbieranych zapowiedzi ministra znajdują się też ułatwienia szykowane dla studentów zagranicznych starających się o pozwolenie do pracy po skończonych studiach. Otóż będzie wydłużony okres, kiedy po skończeniu studiów będzie można jeszcze składać wniosek o pozwolenie do podjęcia pracy.
Przysłowie uczy, aby nie chwalić dnia przed zachodem słońca. Ja od siebie dodam, żeby nie oczekiwać na dobre zmiany, na różne ulgi, lecz w istniejących regulacjach dostrzegać odpowiednie możliwości i dobrze je wykorzystywać. Osobiście wciąż też zachęcam do po- ważnego zainteresowania się systemem Express Entry (EES) dobrze sprawdzającego się dla prowincji potrzebujących wsparcia pracownikami pochodzenia zagranicznego. Pulą zgłoszonych kandydatów tego programu zainteresowane są wszystkie rejony Kanady, jednak w kilku prowincjach brak konkretnych pracowników jest szczególnie odczuwalny. Przypomnę, że za nominację prowincji potrzebni konkretnym firmom pracownicy uzyskują 600 punktów, dzięki czemu również kwalifikację na stały pobyt. Jest to więc bardzo dobra droga do stałej rezydencji.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870