DO STARTU JUŻ TRZEBA SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Jakiś czas temu mój artykuł dotyczący spraw imigracynych zatytułowałam “W imigracji nie ma wakacji”. Jego celem było zwrócenie uwagi na ciągłość polityki imigracyjnej Kanady. Owszem, zmieniają się programy i (lub) procedury imigracyjne, jednak wciąż Kanada jest krajem przyjmującym przez wiele lat rocznie ponad 250 tysięcy imigrantów i planującym w ciągu 3 lat, do 2021 roku, przyznać status stałego rezydenta ponad milionowi obcokrajowców. Mając tę politykę na uwadze, a także świadomość, że warto zadbać o zabezpieczeniu sobie drugiego miejsca na Ziemi sugeruję korzystanie z solidnej, profesjonalnej pomocy w staraniach o rezydenturę i obywatelstwo.
Obecnie jest pora, aby przygotować się do startu w International Experience Canada (IEC), do programu sponsorowania rodziców i (lub) dziadków, do legalizacji pobytu dla “nieudokumentowanych” oraz (do startu lub kontynuacji działań) do programu prowincyjnego Employers – Job Offers Stream.
W zeszłotygodniowym numerze “Życia” przypominałam o zasadach związanych z IEC. To jest naprawdę bardzo interesujący program. Zakwalifikowanie się do niego to nie tylko możliwość podjęcia legalnej pracy, zdobywania doświadczeń zawodowych, poznawania języka “kanadyjskiego”, ale także wypracowanie sobie drogi do stałego pobytu. Myśląc o wykorzystaniu tej ścieżki do stałej rezydencji, warto od początku szukać właściwego pracodawcy i pracować w zawodzie dającym możliwość korzystania następnie z odpowiedniego programu imigracyjnego.
Również już jest czas na dobre przygotowanie się do programu sponsorowania rodziców lub dziadków. Przyznawany każdego roku limit miejsc jest bardzo szybko wykorzystywany przez zainteresowane osoby. Z doświadczenia dobrze znamy takie sytuacje, gdy tylko dzięki naszemu dobremu przygotowaniu, dobrym komputerom, szybkiemu Internetowi i bardzo sprawnemu działaniu uzyskaliśmy miejsca dla wszystkich naszych klientów. Koniecznie należy mieć przygotowane wszystkie wymagane informacje, które trzeba będzie szybko i prawidłowo wpisać do aplikacji. Trzeba też pamiętać, że czas może odegrać ważną rolę, ale potknąć się można także o jakiś błąd, który wpłynie na odrzucenie aplikacji. A kolejnego podejścia będzie można ewentualnie dokonać dopiero za rok.
Przypominam, że w styczniu 2020 dla aglomeracji GTA ma być otwarta specjalna „furtka” dla pewnej grupy ludzi, którzy nielegalnie przedłużyli sobie swój wcześniej legalny pobyt. To otwarcie zaplanowane jest na okres 2 lat. Obecnie jest ukierunkowane na pracowników sektora budowlanego. Tym tematem też warto się poważnie zainteresować, oczywiście z udziałem dobrego konsultanta imigracyjnego.
Również z początkiem 2020 będzie wznowienie szansy na uzyskanie stałej rezydencji poprzez program prowincjonalny Employers – Job Offers Stream. Ta droga do stałej rezydencji została utworzona dla Ontario i ma związek z uruchomieniem planów zwiększenia dynamiki rozwoju gospodarczego prowincji poprzez sprowadzanie pracowników zagranicznych i umożliwianie im starań o stały pobyt. Oczywiście są do spełnienia określone warunki, zarówno przez kandydatów na pracowników, jak i przez pracodawców. Przy czym nie wymagana jest znajomość języka angielskiego. O warunki starań należy zapytać właściwego doradcę.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870