CZY WARTO SIĘGAĆ PO DRUGĄ OPINIĘ?

Odpowiedź na tytułowe pytanie jest twierdząca. Sama korzystam z takich możliwości, jeśli one istnieją. Zawsze jednak najpierw staram się zasięgnąć informacji co do kompetencji, doświadczenia i rzetelności kolejnej firmy. Wyłączam przy tym własne emocje, aby na chłodno podejść do drugiej oferty. Nie zapominam, że przecież współczesny rynek jest nasycony fachowcami, starającymi się przechwycić klientów różnymi obietnicami, częstokroć tylko pozornie mając na względzie głównie ich dobro.
Nie inaczej jest w poradnictwie prawniczym, a chyba w szczególności imigracyjnym, w którym obok profesjonalnych konsultantów i adwokatów działają też doradcze „złote rączki”. Przed tymi ostatnimi przestrzegałam kilka razy w „Radio 7” i w „Życiu”, a dzisiaj chcę zwrócić uwagę na nieuczciwych profesjonalistów.
Jeśli chodzi o zasięganie drugiej opinii, to tylko te dwie grupy zawodowe powinny wchodzić w rachubę. Pamiętać jednak należy o trzech ważnych sprawach. Po pierwsze, biura bardzo różnią się między sobą doświadczeniem i wiedzą w zakresie prawa imigracyjnego oraz zaplecza historycznego, politycznego, ekonomicznego, jaką posiadają ich pracownicy nie tylko w odniesieniu do Kanady, ale także do kraju czy regionu pochodzenia imigranta obcego ich kulturze. I nic tu nie poradzi nadużywany argument o „wielokulturowości” Kanady gdyż przecież trzeba rozumieć fundamenty i zaplecze, jakie kształtowały danego świeżego imigranta, czyli szkoły, środowiska, obyczajowość itp. Po drugie, nawet w miarę dobrze władający językiem angielskim imigranci nie są w stanie ani dobrze przeprowadzić (w tym dobrze zrozumieć!) angielskiej konwersacji dotyczącej prawa imigracyjnego. Po trzecie, nie wszystkie programy i procedury imigracyjne w równym stopniu obowiązują wszystkie kraje całego świata. Dla przykładu Indie (i nie tylko) nie mają programu International Experience Canada, a procedury starań Hindusów o Kanadę są inne niż większości Europejczyków. Konsultanci pochodzący z takich krajów mogą więc mieć w tym zakresie wiedzę teoretyczną, a nie sprawdzoną w praktyce z wieloma klientami np. z Europy. A to jest dużo za mało. Szczególnie wtedy, gdy przysłowiowy diabeł tkwi w różnych szczegółach, jednak ostatecznie bardzo ważących.
We wszystkich zawodach jest ważna etyka zawodowa. W przypadku adwokatów i konsultantów imigracyjnych zakazuje ona między innymi „przeciąganie” klientów z innych biur. A w praktyce bywa to różnie? Zdarza się, że niektórzy konsultanci zapominają o tej ważnej zasadzie i chcąc wejść w środowisko innej nacji tą „drugą opinią” przyciągają klientów do swoich biur. Najlepiej oczywiście mamiąc taką informacją, jaką oni chcą usłyszeć i totalnie szkalując konkurenta. Tak naprawdę to dla nich liczy się w tym momencie tylko forsa. Reszta nie. A w szczególności na pewno nie przegrana sprawa, bo oni za nią swoje i tak wezmą.
I na zakończenie. Niejednokrotnie widziałam, jak druga opinia nieuczciwego konsultanta szkodziła klientowi, łącznie z wydaleniem go z Kanady.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870