Tytułowe pytanie, to swoiste podsumowanie licznych kontaktów telefonicznych i mailowych z osobami zainteresowanymi imi- gracją i próba odpowiedzi na nie. A przewija się w nich od czasu do czasu nawet absolutnie nieuzasadniona obawa, że imigracja zostanie zawieszona na kilka lat. No a ponieważ sporo ludzi chętnie przyswaja sobie różne negatywy i horrory, więc żyją oni w różnych środowiskach własnym życiem, nie mając cokolwiek wspólnego z planami rządowymi. Spróbujmy więc spojrzeć na nie bez emocji. Nie zapominajmy, że Kanada była, jest i będzie z pewnością przez wiele, wiele lat krajem imigrantów. Owszem, widzimy zmiany programów i procedur imigracyjnych, limitów miejsc, czasowe zawie- szenia przyjmowania nowych aplikacji, spowolnienia w ich rozpatrywaniu itd., itp. Jednak wciąż sprawą nadrzędną jest ko- nieczność dalszego rozwoju ekonomicznego kraju, w czym istotną rolę odgrywa imigracja fachowców, a nawet pracowników niewykwalifikowanych. W tym miejscu przypomnę, że rząd premiera Trudeau zaplanował powiększenie ludności Kanady o ponad milion nowych stałych rezydentów pochodzących zza granicy do roku 2021. Pandemia trochę w tych planach namiesza, z pewnością opóźni ich realizację, ale nie za- blokuje polityki imigracyjnej.

W obecnej sytuacji radzę śledzić wszelkie wiadomości dotyczące „odmrażania” działalności różnych gałęzi biznesowych, ponownego uruchomiania różnych firm. Za- równo produkcyjnych, jak i usługowych. Warto zwrócić uwagę na przyspieszenie rozpatrywania składanych aplikacji w biznesach związanych z rolnictwem i przetwórstwem płodów rolnych, sadowniczych, warzywniczych, z wytwarzaniem żywności. Ten kierunek zatrudnienia obcokrajowców może (powinien?) obecnie zainteresować wiele osób. Pracownicy zatrudnieni w tego typu firmach będą mogli wziąć udział w 3-letnim pilotażowym programie na pobyt stały po- mimo ich zawodów z grupy C i D.

Niestety w chwili obecnej nikt nie jest w stanie podać terminu odwieszenia wszystkich blokad związanych z pandemią koronawirusa i powrotu do normalnego życia. I na tym temacie nie warto się zatrzymywać, ani też dyskutować tworząc własne koncepcje pokonania obecnego kryzysu. Warto natomiast, korzystając z właściwych źródeł, czerpać informacje szukając optymalnych na ten okres rozwiązań. Może trzeba się przekwalifikować, może należy przenieść się do innego miasta, może na wieś? Niekoniecznie z myślą o dożywotnim tam pobycie. Z pewnością należy uczyć się lub szlifować angielski, co zawsze i wszędzie się przyda.

Na zakończenie chcę dotknąć jeszcze jednego tematu, który też żyje własnym życiem w niektórych środowiskach, a można dać mu tytuł: „pandemia przepustką do amnestii”. Sądzę, że to pożądanie ma korzenie w decyzji rządu kanadyjskiego o przedłużaniu wiz tym wszystkim, którym one wygasły właśnie w okresie trwania pandemii i nie mieli oni możliwości opuszczenia Kanady. Ale po pierwsze, o to przedłużenie należy złożyć odpowiedni wniosek, a po drugie, nie ma to nic wspólnego z amnestią.

                   

Irena Bartoszewicz                                                                                                                                                                                                         

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada

Regulatory Council #R407591

Tel 905 290 0870,  cell. 647 9994038,

info@esteemimmigration.com