Co nam brzęczy w uszach?

Jak pisał swego czasu Stanisław Cat-Mackiewicz “kiedyś umilkną działa, opadnie kurz bitewny i trzeba będzie żyć normalnym życiem…”, tak nam opada kurz bitewny zwiazany z Covid-19 i pozostajemy ze schorzeniami, które nękały nas od dawna. Jednym z takich schorzeń jest dzwonienie w uszach. Przypuszcza się, że około 10 procent ludzi cierpi na to schorzenie. Oczywiście sam proces ma różne natężenie w zależności od zaawansowania choroby. Objawom dzwonienia mogą towarzyszyć też inne, mniej wyczuwalne takie jak uporczywe brzęczenia, uczucie nieznośnego hałasu, klikania czy syczenia. Do tego mogą dołączać objawy ogólne takie jak zawroty głowy (vertigo), czasami pojawiają się napadowe wymioty lub objawy ogólnego osłabienia. Generalnie możemy dzwonienie w uszach podzielić na dwie grupy. Pierwsza czyli subiektywne dzwonienie w uszach to znaczy takie, które jest odczuwalne tylko przez pacjenta lub obiektywne dzwonienie czyli takie, które jest słyszalne przez badającego lekarza – zwykle spowodowane przez sprawy związane z naczyniami krwionośnymi. My skoncentrujemy się na dzwonieniach subiektywnych. Przyczyną powstania dzwonienia mogą być zmiany związane z wiekiem (kosteczki słuchowe i łączące je wiązadła nie posiadają już takiej elastyczności), nadmierne gromadzenie wosku w uszach (zablokowane kanały słuchowe zaczynają odbierać i interpretować hałas). Tutaj można dodać, że może to być nie tylko wosk, ale też wszelkiego rodzaju płyny (woda u pływaków, przesięk alergiczny czy powstający w procesie zapalnym wysięk). Innym powodem powstania dzwonienia w uszach jest ekspozycja na hałas. I to nie tylko ten z lotniska, ale także ciągła ekspozycja na dźwięki ze słuchawek czy głośników. Innymi przyczynami dzwonienia w uszach mogą być Choroba Meniera spowodowana nadmiernym ciśnieniem płynu w uszach, malformacje lub zatkanie trąbki Eustachiusza łączącej ucho środkowe z jamą nosowo-gardłową, mechaniczne urazy głowy lub szyi, TMJ – uszkodznie stawu łączącego żuchwę ze szczęką, lub spazm mięśni ucha wewnętrznego. O dzwonieniu w uszach spowodowanym przez sprawy naczyniowe kiedy indziej. Inną przyczyną powstawania szumów w uszach są leki. Do najczęstszych przyczyn polekowego dzwonienia w uszach zaliczamy: antybiotyki (Polimyxyna B, Erytromycyna, Vankomycyna czy Neomycyna). Specjalnie nie wpisałem tu Streptomycyny ponieważ nie jest już ona powszechnie stosowana.
Aspiryna – brana w dużych dawkach, Diuretyki (water pills) – furosemid, bumetanid, niektóre leki przeciwnowotworowe – metothrexat, cisplatyna, Quinina – stosowana jako lek przeciwmalaryczny – ostatnio podobno skraca czas trwania Covid-19.
Do powstawania szumów i dzwonienia w uszach usposobiają takie czynniki jak: zaawansowany wiek, stres, palenie papierosów, niepomiarkowanie w jedzeniu i piciu, czy choroby naczyniowe. Tu trzeba jeszcze zaznaczyć, że częściej na dzwonienie w uszach uskarżają się mężczyźni – chociaż leczą się kobiety. Z samym dzwoniem w uszach można żyć, ale bardzo często usposabia to do częstego uczucia zmęczenia, problemów z koncentracją i pamięcią, uczuciem podenerwowania i napadów uczucia gniewu, problemów ze snem czy nawet depresji. O innych problemach związanych z dzwonieniem w uszach w następnych numerach.

Dr. Andrzej Salaniuk N.D., Naturopath
2399 Cawthra Road #101, Mississauga.
Tel: 416-830-0626
www.facebook.com/Lakeshore Natural Health Clinic
Serwisy pokryte przez większość ubezpieczeń/benefity.
Możliwość bezpośredniego rozliczania z kompaniami ubezpieczeniowymi.
Gift certificates available.