Budżet przedwyborczy

19 marca rząd federalny przedstawił swój budżet na 2019 r., ostatni przed oczekiwanymi wyborami powszechnymi w październiku. Budżet podkreślił deklarowane przez rząd zobowiązanie do pomocy klasie średniej, z kilkoma nowymi inicjatywami w kluczowych obszarach, takich jak szkolenie umiejętności, mieszkanie, seniorzy i farmacja.
Nowy budżet zakłada deficyt w wysokości 19,8 mld dol.
Rząd Justina Trudeau planuje nową strategię ochrony granic, mającą na celu wykrywanie, przechwytywanie i usuwanie z kraju nielegalnych migrantów. W nowym budżecie federalnym na rok 2019 r. znalazła się zapowiedź planu, którego pięcioletnia realizacja ma kosztować aż 1,18 mld dolarów, jednocześnie w budżecie nie przeznaczono żadnych pieniędzy na prowincyjne wydatki związane z zagospodarowywaniem migrantów.
Zaplanowano wydatki na nową strategię aorganizm()ntyrasistowską i zwalczanie “ruchów ultranacjonalistycznych”. Rząd planuje wydać 45 milio- nów dolarów w ciągu trzech kolejnych lat, począwszy od tego roku, na nowy “sekretariat antyrasistowski”.
3,9 mld dolarów dla rolników w branżach, na które wpływ miały nowe umowy handlowe z USA i krajami azjatyckimi.
1,2 miliarda dolarów w ciągu trzech lat na poprawę usług społecznych dla rdzennych rodzin i dzieci.
Rząd ma nadzieję, że wiele elementów budżetu na rok 2019 przemówi do wyborców, ale pracodawcy odczują skutki.
Budżet na 2019 r. potwierdził plan rządu dotyczący kontynuacji krajowego programu farmaceutycznego. Zgodnie z oczekiwaniami, nie dostarczył on szczegółowych informacji wykraczających poza to, co zostało już ogłoszone w raporcie okresowym Rady Doradczej ds. Wdrożenia National Pharmacare. Ten brak szczegółów pozostawia wiele pytań, w tym, czy będzie powszechny, publiczny plan leków na receptę, czy też model wypełniania luk koncentrujący się na ściślejszej współpracy między publicznymi i prywatnymi planami dotyczącymi leków na receptę.
Budżet na 2019 r. proponuje zmianę traktowania podatkowego niektórych opcji na akcje emitowane przez „duże, od dawna działające, dojrzałe firmy” w celu dostosowania go do obecnych zasad USA dotyczących podobnych opcji. Oznaczałoby to roczny limit w wysokości $200 000.00 dla opcji na akcje kwalifikujących się do preferencyjnego traktowania podatkowego, w oparciu o wartość akcji bazowych w momencie przyznania. Zmiany te nie miałyby zastosowania do „firm rozpoczynających działalność” lub „szybko rozwijających się przedsiębiorstw kanadyjskich”.
Zwiększone dochody z podatku od osób fizycznych mogą zostać skompensowane zmniejszonymi dochodami z podatku od osób prawnych, ponieważ korporacje będą mogły ubiegać się o odliczenie podatku od rozliczenia opcji wystawionych nad limitem.
Nowy program szkoleniowy ogłoszony w budżecie na 2019 r. ma na celu wsparcie pracowników, którzy dążą do poprawienia swoich umiejętności.
1,7 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat i 586 milionów dolarów rok później, na zasiłek szkoleniowy, aby pomóc pracownikom podnieść ich kwalifikacje i zdobyć nowe, przy zachowaniu obecnego zatrudnienia. Nowy, niepodlegający opodatkowaniu Kredyt Szkoleniowy Kanady zapewniłby uprawnionym pracownikom w wieku od 25 do 64 lat z saldem kredytowym $250.00 rocznie (do limitu do $5000.00) zwrot do połowy kosztów kursu lub zapisania się na program treningowy. Nowy zasiłek na wsparcie szkoleniowe, którego uruchomienie planowane jest na koniec 2020 r., uzupełniałby kredyt, zapewniając do czterech tygodni wsparcie dochodu pracownikom na urlopie szkoleniowym za pośrednictwem systemu ubezpieczenia na wypadek zatrudnienia (EI). Rządy prowincji będą musiały dostosować standardy zatrudnienia, aby zapewnić ochronę pracy podczas tych szkoleń.
Pomimo wsparcia programu, zwolnienie z pracy w celu ponownego przeszkolenia nadal będzie wyzwaniem dla osobistych budżetów pracowników i wyzwaniem dla organizacji w celu zapewnienia potrzebnego talentu. Te nowe korzyści szkoleniowe zwiększą również złożoność pracodawców i podniosą stawki EI, chociaż małe firmy będą miały dostęp do przynaj- mniej częściowego rabatu.
Budżet na 2019 r. proponuje zezwolenie na dwa nowe rodzaje rent dożywotnich, aby zapewnić Kanadyjczykom większą elastyczność w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi, co jest pożądanym posunięciem.
Advanced Life Deferred Annuity (ALDA) byłaby rentą rozpoczynającą się dopiero w wieku 85 lat zamiast 71 lat wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami. ALDA można zakupić z planów takich jak RRSP, RRIF, DPSP, PRPP i RPP o zdefiniowanej składce, z zastrzeżeniem limitu dożywotniego w wysokości $150 000.00.
Renta dożywotnia ze zmienną płatnością (VPLA) byłaby rentą zmienną zapewnianą przez PRPP i RPO o zdefiniowanej składce. Płatności w ramach VPLA różnią się w zależności od wyników inwestycyjnych i doświadczenia śmiertelności rencistów. Oddzielny fundusz będzie musiał zostać utworzony zgodnie z planem otrzymywania przelewów z kont członków i zapewnienia VPLA.
ALDA i VPLA stanowią znaczące ulepszenia w opcjach dekompozycji dla emerytów. ALDA umożliwi członkom odroczenie części dochodu emerytalnego do czasu, gdy będą tego potrzebować, natomiast VPLA pozwoli im na dożywotni strumień dochodu w ramach umowy zbiorczej bez kosztów zakupu renty.
W przypadku programów określonych świadczeń budżet na 2019 r. proponuje wprowadzenie pełnego absolutorium z tytułu zakupu rent z planów federalnych zarejestrowanych, co będzie zgodne z zasadami już obowiązującymi dla planów zarejestrowanych w większości prowincji. Zamierza również uczynić postępowanie upadłościowe bardziej przejrzystym i dać sądom możliwość sprawdzania płatności na rzecz osób zarządzających w górę w stosunku do niewypłacalności sponsora programu określonych świadczeń.