Od paru dobrych lat dyskutowany jest temat konieczności wprowadzenia lepszej kontroli wjazdów i wyjazdów z Kanady. Już gromadzone są podstawowe dane osobiste o podróżnych, którzy wjeżdżają tu i wyjeżdżają drogą lądową. W ten sposób uzyskiwana jest wiedza o historii podróży, co ma wzmacniać zarządzanie kontroli kanadyjskiej granicy, a także korzystania z przywilejów gwarantowanych przez państwo stałym rezydentom.
Biograficzne informacje o wjeździe są rutynowo gromadzone bezpośrednio od wszystkich podróżnych wjeżdżających do Kanady po przedstawieniu ich urzędnikowi Canada Border Services Agency (CBSA) na przejściu granicznym (na lotnisku) w ramach podstawowej kontroli. Kanada zbiera już również informacje o wyjeździe w trybie lądowym. Także otrzymuje od Stanów Zjednoczonych dane osobiste wszystkich wjeżdżających podróżnych, którzy wjeżdżają do USA przez lądowe przejście graniczne, umożliwiając w ten sposób utworzenie kanadyjskiego rejestru wyjazdów.
Informacje zbierane przy wjeździe drogą lądową to standardowo imię pierwsze i drugie, nazwisko, data urodzenia, narodowość, płeć, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz nazwa kraju wydania dokumentu podróżnego. Oprócz danych osobowych podróżnych, które Kanada i USA zbierają obecnie w miejscach wjazdu, wagę ma odnotowanie daty i godziny wjazdu, a także kraju, przez który podróżny wjechał. Dane zbierane są przez każdy kraj i wymieniane w celu utworzenia rejestrów wyjazdu.
Pełne sfinalizowanie zmian regulacyjnych dotyczących podróżowania samolotami przewidziane jest na lato 2020. Po całkowitym wdrożeniu w trybie lotniczym Kanada zbierze podstawowe wiadomości o wyjeździe bezpośrednio od przewoźników lotniczych za pośrednictwem informacji pasażerskich.
Czyli w przyszłości (zapowiedziano: za rok) od przewoźników lotniczych będą pobierane dane o dacie, godzinie i miejscu odlotu, a także informacje o lotach dla pasażerów opuszczających Kanadę na zagraniczne loty wychodzące.
Informację o zaostrzeniu przepisów, które będą niebawem wprowadzone, powinni poważnie potraktować szczególnie wszyscy tzw. nieudokumentowani i postarać się przy pomocy dobrego, profesjonalnego doradcy imigracyjnego naprawić swój status. Wciąż istnieją takie możliwości, ale z pewnością nie pomoże ich znaleźć i wykorzystać domorosły specjalista od prawa imigracyjnego. Jak widać w świetle zapowiadanych zmian czasu jest niewiele, bo tylko około roku. Później trzeba będzie zapomnieć o ewentualnych wyjazdach i swobodnych powrotach do Kanady w ruchu bezwizowym.
Oczywiście informacje na temat wjazdu/wyjazdu zebrane przez CBSA nie zostaną zamknięte w jakimś niedostępnym sejfie, lecz będą odpowiednio wykorzystywane przez odpowiednie organa państwowe jak:
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (w celu administrowania i egzekwowania programów imigracyjnych i obywatelskich), Royal Canadian Mounted Police (RCMP) i Canadian Security Intelligence Service (CSIS) dla potrzeb egzekwowania prawa, Employment and Social Development Canada (ESDC) dla potrzeb zarządzania programami ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i programów zabezpieczenia emerytalnego, Canada Revenue Agency (CRA) dla potrzeb zarządzania kanadyjskimi programami świadczeń dla dzieci i rodzin.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870