AKCJA BohaterON W SZKOLE POLSKIEJ PRZY KONSULACIE GENERALNYM RP W TORONTO

Uczniowie Szkoły Polskiej przy KG RP w Toronto, jak co roku, uczestniczyli w akcji BohaterON – Kartka dla Powstańca.

Tegoroczna akcja, ze względu na pandemię, miała nieco inny charakter. Zamiast tradycyjnych życzeń przesyłanych Powstańcom, każda szkoła mogła zgłosić swój udział i przygotować jedne, wspólne życzenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 października, br. Z prac uczniów Szkoły Polskiej w Toronto powstał kolaż.

Nauczyciele, wykorzystując otrzymane materiały edukacyjne, przygotowali szereg lekcji i pogadanek na temat Powstania Warszawskiego. Uczniowie, pod okiem swoich nauczycieli i rodziców, włączyli się bardzo licznie w projekt. Napłynęły kartki dla Powstańca, życzenia i prezentacje multimedialne.

Uczniowie wyrażali swój podziw i szacunek dla Powstańców Warszawskich pisząc do nich osobiste specjalne podziękowania za trud, ofiarność i odwagę w walce o wolną Ojczyznę. Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych war- tości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Stąd, tak ważna jest pamięć o odchodzący Bohaterach.

 

 

Sylwia Krupa

Kierownik Szkoły Polskiej

przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto

e-mail: toronto@orpeg.pl

www.toronto.orpeg.pl