Konstytucja 3 Maja, pierwsza w Europie i druga na świecie, demokratyczna konstytucja, uchwalona przez sejm w 1791 r., jako ustawa rządowa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązywała tylko przez jeden rok. Została obalona przez konfederację targowicką w wyniku interwencji wojsk rosyjskich w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku. Konstytucja 3 Maja inspirowała naród polski po utracie niepodległości w 1795.
Przez 123 lata rozbiorów, pamięć o Konstytucji 3 Maja, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Od roku 1918 dzień 3 maja obchodzony był w Polsce jako święto narodowe, aż do czasu okupacji podczas II wojny światowej. Zdelegalizowane przez hitlerowców, sowietów i władze komunistyczne święto, zostało przywrócone w roku 1990.
Uroczystości upamiętniające 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowane przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, odbyły się w niedzielę 5 maja 2019.

O godz. 11:00 w kościele Św. Stanisława Kostki odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny przez proboszcza o. Janusza Jajeśniaka OMI, który w wygłoszonej homilii połączył głębokie wartości religijne z wartościami historycznymi obchodzonej rocznicy. Doniosłość mszy świętej podkreślały biało czerwone flagi na zewnątrz i wewnątrz kościoła, sztandary organizacji polonijnych, duża liczba harcerzy, Rycerze Kolumba oraz chór.
Z kościoła udano się indywidualnie do domu Koła 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na gorący posiłek. Po godz.14:00 przed budynkiem SPK została uformowana kolumna polonijna. Pochód prowadzony przez komendanta Placówki 114 SWAP Krzysztofa Tomczaka wraz z harcerzami niosącymi polską i kanadyjską flagę, przeszedł ulicą College przed Parlament Ontaryjski Queen’s Park. Tu odbyły się oficjalne uroczystości, podniesienie polskiej flagi i okolicz- nościowe przemówienia
Uroczystość prowadził prezes KPK Okręgu Toronto Bartłomiej Habrowski. Hymny narodowe Kanady i Polski odśpiewała Teresa Klimuszko. Przy hymnie polskim wciągnięta została na maszt polska flaga, po czym nastąpiły przemówienia.
Przemawiali: prezes Kongresu Polonii Kandyjskiej Janusz Tomczak konsul RP Andrzej Szydło, MP Arif Virani (Partia Liberalna), MPP Orleans Marie-France Lalonde (Partia Liberalna), MPP Humber River-Black Creek Tom Rakocevic (Nowa Partia Demokratyczna), były MP Władysław Lizoń (Partia Konserwatywna), MPP Natalia Kusendova (Partia Konserwatywna). Obok faktów historycznych w przemówieniach wyrażane były własne opinie, przeżycia i doświadczenia. Podkreślano cel nadrzędny, jakim jest dbałość o dobro Ojczyzny.
„Wolność nie jest nam dana na zawsze”, tę prawdę przypomniał prezes B. Habrowski. Konsul A. Szydło zauważył, że obchodzimy w tym samym czasie Dzień Flagi RP, Polonii i Polaków za granicą i podziękował za to, że polski duch żyje w Kanadzie. Kanadyjscy mówcy okazali w przemówieniach dużo respektu dla polskości. Arif Virani przedstawil się i pozdrowił po polsku. Marie-France Lalonde wspominała, jak gorąco była witana podczas swojej wizyty w Polsce. Tom Rakocevic brał ślub w Polsce, żona jest z Polski i syn tam się urodził. „Szanujmy konstytucję nie tylko 3 maja, ale zawsze” zaczęła swoje przemówienie Natalia Kusendova, a zakończyła – 3 Maja to także Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, oddajmy się Matce Bożej.
Dzień ten był niezwykły, pierwszy piękny, słoneczny i ciepły w tym roku. Radowała się natura, a z nią radowała się Polonia i goście. Niech żyje Polska, niech żyje Kanada – zakończył uroczystość prezes Bartłomiej Habrowski.
Krystyna Sroczyńska,
Komisja Informacji KPK OT.