Zmiany w Toronto Police

Burmistrz Toronto John Tory powołał specjalną komisję aby określiła ramy reformy policji metropolitalnej. Od dawna podnoszone są głosy, że policja torontońska w obecnej strukturze jest organizacyjnie coraz mniej sprawna. Ilość napływających informacji zatyka kanały komunikacyjne policji, nie sprawdza się model interwencji i policja przegrywa wojnę z przestępczością, szczegolnie tą zorganizowaną. Komisja (Task Force) przygotowała raport dostępny tu –

http://s3.documentcloud.org/documents/2863313/Toronto-Police-report-Modernizing-Community.pdf
Raport sporządzony przez Task Force zaleca szereg rewolucyjnych zmian w organizacji pracy miejskiej policji. Zalecenia przewidują restrukturyzację służby, w tym znaczne cięcia personalne. Ograniczenie liczby funkcjonariuszy, aby sprawniej zarządzać policyjnym budżetem, w wysokości 1 miliarda dolarów rocznie.
Bardzo chwalone przez burmistrza sugestie komisji nakazują rozwiązanie Toronto Anti-Violence Intervention Strategy (TAVIS), które miałaby nastąpić do końca bieżącego lata, a także zwolnienie 450 mundurowych policjantów co ograniczyłoby liczbę Toronto Police Service (TPS) do 4750 oficerów. Ponadto plany zakładają zamrożenie przyjmowania nowych funkcjonariuszy przez okres trzech lat i wstrzymanie awansów.
TPS jest trzecią co do wielkości  służbą policyjną w Kanadzie po RCMP i OPP.
Komisja zaleca odejście od niektórych dotychczasowych obowiązków, aby ze zdwojoną energią  zmierzyć się z przestępcami. Na kilku kierunkach policję zastąpią prywatne firmy ochroniarskie. O bezpieczeństwo w środkach transportu publicznego w mieście ma zadbać TTC we własnym zakresie. Siły policyjne nie będą zajmowały się również bezpieczeństwem imprez sportowych i środowiskowych.
Zmieni się również zasięg działania poszczególnych Dywizji (czyli posterunków). Niektóre zostaną zlikwidowane inne połączą się ze sobą a pozostałe rozszerzą teren obięty patrolowaniem. Na przykład 54 i 55 posterunek mają zostać połączone i zrestrukturyzowane do końca 2017 roku. W roku 2018 zamknięte zostaną Dywizje 12, 13, 33, 53, i 41.

toronto police div.
Burmistrz John Tory określił raport – przygotowany przez komisję skłądającą się z trzech wysokich oficerów policji i trzech cywilnych urzędników – jako „jeden z najważniejszych dokumentów” odnoszących się do torontońskiej policji w ciągu ostatnich 25 lat.
– Mówi o sprawach, o których nie mówiło się od wielu lat, a które trzeba było podjąć – stwierdził burmistrz – Myślę, że są działania, które musimy przeprowadzić w interesie publicznym, aby miasto było bardziej bezpieczne, a praca policji bardziej efektywna. Mam nadzieję, że te zmiany przywrócą zaufanie dla działań policjantów i ich skuteczności.
Szef związku zawodowego Toronto Police Association, Mike McCormack jest krytyczny wobec proponowanych zmian. Powiedział że autorzy proponowanych reform nie konsultowali swoich zamierzeń z organizacją, którą reprezentuje, nie było też żadnej dyskusji i konsultacji społecznych. Nie ma też przeprowadzonych rzetelnych symulacji, które wykazałyby, jak te zmiany wpłyną na poprawę bezpieczeństwa.
W Peel Regional Police też szykują się zmiany. Już wyraźnie wyczuwalny jest konflikt między cywilną administracją a personelem policji.
Starsi oficerowie PRP otwarcie wystąpili przeciwko Amrikowi Ahluwalia, który jest przewodniczącym Rady Policji Peel czyli nominalnie ich przełożonym.
Wystosowali list w którym piszą m.in. “Byliśmy świadkami obraźliwych komentarzy przewodniczącego Police Services Board adresowanych wobec szefowej Jennifer Evans i tej organizacji”. Nie podano jednak konkretnych zarzutów ale wezwano przewodniczącego Police Services Board do rezygnacji.

 

 

 

IMG-crombie :evans

Na zdjęciu Bonie Crombie i Jeniffer Evans

W Radzie Policji Regionu Peel, z racji sprawowanych urzędów zasiadają również burmistrzynie Mississaugi i Brampton. To właśnie Bonnie Crombie i Linda Jeffrey z całą stanowczością poparły Ahluwalię.  – Przewodniczący Ahluwalia ma pełne poparcie zarządu w swoich  naciskach na modernizację i wprowadzanie nowych reform – powiedziała Bonnie Crombie.
Ahluwalia został przewodniczącym rady po głosowaniu w styczniu br. i dość szybko zwolnił jej wieloletniego dyrektora wykonawczego, Freda Biro, bliskiego sojusznika szefowej Jennifer Evans. Niedługo później opowiedział się za przeprowadzeniem kontroli w sprawie równości i dywersyfikacji zatrudnionych w Peel policjantów. Sugerował, że etaty obsadzone są nierówno pod względem rasowym. Wywołało to protesty ze strony szefowej Evans, ale ostatecznie zgodziła się ona współpracować z niezależnym audytorem.
Później Evans oddaliła wniosek zarządu o zaprzestanie praktyk zwanych “cardingiem” lub “street checks” czyli kontroli ulicznych osób, którzy nie popełniły żadnego wykroczenia. Uzyskane w ten sposób informacje trafiają do policyjnych baz danych.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.