Zmarł Jim Tovey

Miasto straciło jednego ze swoich największych mistrzów i niezłomnego adwokata mieszkańców których repre- zentował – napisała burmistrz Bonnie Crombie.
W poniedziałek 15 stycznia jechał do domu po spotkaniu miejskiej komisji ds. planowania przestrzennego. Samochód Toveya przejechał środkową linię na skrzyżowaniu Hurontario Street i Mineola Road i gwałtownie się zatrzymał. Kierowca nie dawał żadnych oznak życia. Został przewieziony do pobliskiego Mississauga Hospital, gdzie stwierdzono zgon. Z początku nie można było ustalić torzsamości kierowcy.
Tovey który został wybrany Obywatelem Roku w Mississaudze w 2009 roku, był inicjatorem przebudowy nabrzeża Lakeview i współpracował przy tym ściśle z mieszkańcami swojego okręgu. Opracował wizję odzyskania dostępu do nabrzeża i stworzenia zrównoważonych, mieszanych społeczności dla osób mieszkających w okręgu “1-der-ful”, jak go nazwał.
Jako żarliwy obrońca Wielkich Jezior, Tovey pozwał również administrację Donalda Trumpa po tym, kiedy starali się obciąć fundusze na Great Lakes Restoration Initiative (GLRI). Tovey wraz z Crombie, podjęli uchwałę o przywróceniu funduszy dla GLRI, aby zapewnić mieszkańcom całej prowincji dostęp do czystej wody pitnej.
Urodził się w Malton. Przez 15 lat był wokalistą, a potem stolarzem i specjalistą od renowacji obiektów zabytkowych.
Przeprowadził się do Lakeview w 1989 roku. W 2008 założył Lakeview Ratepayers Association, która była pierwszą w Ameryce Północnej organizacją społeczną mającą na celu stworzenie planu zagospodarowania swojej dzielnicy. Za swoją pracę Tovey otrzymał dwie nagrody krajowe z dziedziny urbanistyki. Radnym został w 2010 roku.
W ciągu dwóch najbliższych posiedzeń rady miasta, radni mogą rozpisać wybory uzupełniające albo wyznaczyć kogoś w miejsce Toveya. Decyzję należy podjąć w ciągu 60 dni.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.