Zapłacimy jak za zboże

Fraser Institute ogłosił analizę o wpływie federalnego podatku dochodowego i odpisu podatkowego na CPP na status kanadyjskich rodzin. Dowiadujemy się, że ponad 90% rodzin kanadyjskich zapłaci wyższe podatki, gdy podwyżki podatków w ramach planu emerytalnego w Kanadzie zostaną w pełni wdrożone do 2025 roku. Siedem podwyżek do podatku CPP – które wszyscy pracownicy płacą – zaczyna się w styczniu 2019 r.

Fraser Institute wyjawił dość zaskakujące wnioski.
„Rodziny kanadyjskie odczują znaczny wzrost podatków, a ten podatek będzie wzrastał z czasem. Rząd Trudeau dużo mówił o obniżaniu podatków dla rodzin. Na podstawie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, które właśnie opracowaliśmy, stwierdziliśmy, że nie dotyczy to większości rodzin z klasy średniej. Ale zaczynają obowiązywać ważne zmiany podatkowe, które rozpoczną się w przyszłym roku, w szczególności podwyżka podatku od wynagrodzeń w celu sfinansowania rozszerzenia planu emerytalnego Kanady. Odkryliśmy, że dodatkowo to, co zostało już wdrożone, spowoduje, że ponad 92% wszystkich rodzin z dziećmi w Kanadzie zapłaci wyższe podatki i będzie płacić średnio 2 200 dolarów rocznie.”
Dlaczego to jest takie znaczące?
„Rząd Trudeau wielokrotnie twierdził, że obniża podatki większości rodzin, a nasze odkrycia pokazują, że tak nie jest…
Rząd Trudeau twierdzi, że obniża podatki, ponieważ podaje przykład jednej z wielu zmian, które zostały uchwalone dzięki większości parlamentarnej liberałów. Nacisk kładziony jest na obniżenie stopy federalnej z 22% do 20,5% – jednak w rzeczywistości wprowadzili kilka innych zmian podatkowych zarówno w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i CPP, które doprowadzą do w wyższych podatków od wynagrodzeń.”
Co oznacza podwyżka podatku w wysokości 2 200 dolarów w kontekście 92% rodzin w Kanadzie?
„Może to być spłata kredytu hipotecznego dla rodziny, może to być opieka nad dziećmi, rachunki za artykuły spożywcze. Nie mówimy tutaj o banalnych kwotach. Bez wątpienia jest to znaczący wzrost podatku. W rzeczywistości są one bardziej dotkliwe dla klasy średniej niż ogólna średnia. Ironią jest to, że to właśnie jest grupa rodzin, którą rząd Trudeau w swych zapowiedziach chciał wspomóc. W rzeczywistości nie będzie w zasadzie żadnego obniżenia podatku dla nikogo, gdy zmiany podatku CPP będą w pełni skuteczne.”
Co dzieje się z pozostałymi 8% rodzin?
„Ich rachunek podatkowy pozostaje taki sam lub nieznacznie się zmniejsza. Nie zrobiliśmy analizy kto zalicza się do grupy w odsetku 8% dochodów. To nie jest coś, co za- wiera nasza analiza. Gdy patrzymy na tę średnią grupę rodzin – są to rodziny o dochodach $78 000 i $110 000. Około 99% w tym zakresie dochodów będzie płacić wyższe podatki.”
„W naszym raporcie obliczyliśmy tylko dwie z najważniejszych zmian podatkowych, które zostały ogłoszone do tej pory. Ale są też inne, których nie uwzględniamy w tych liczbach. Na przykład podniesiony zostanie podatek węglowy. Jest to podatek federalny, który będzie wzrastał w nadchodzących latach. Potencjał do jeszcze wyższych podatków dla rodzin jest większy niż to, co tutaj nakreśliliśmy. Istnieje również zmniejszenie salda dodatków do rachunku oszczędnościowego bez podatku, są też nowe podatki, które wdrażają w małych firmach.”
Jak rodziny kanadyjskie mogą przygotować się na podwyższenie podatków od początku 2019 roku?
„Podatek jest wymuszoną składką na rzecz rządu. Mamy rząd, który ciągle ma roszczenia do Kanadyjczyków i myślę, że ważne jest, aby Kanadyjczycy wiedzieli, co się za tym roszczeniem kryje, bo rzeczywistość jest sprzeczna z tym, co mówi rząd „.

92,2% – Odsetek rodzin kanadyjskich z dziećmi, które będą płacić wyższe podatki w wyniku federalnych zmian w podatku dochodowym i podwyżki podatku od wynagrodzeń w kanadyjskim planie emerytalnym

2218 dolarów – Jakie kanadyjskie rodziny z dziećmi – bez względu na dochody – płacą średnio wyższe podatki

1 624 $ –  będzie kosztować sam wzrost podatku CPP?

2025 – Rok, w którym podwyżka podatku od CPP zostanie w pełni wdrożona

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.