Załamanie rynku nieruchomości w Kanadzie?

Na pewno wielu czytelników z niepokojem oczekiwało na to co stanie się z cenami domów po wprowadzeniu przez rząd nowych regulacji. Czy aby ceny nieruchomości, przez niektórych określane jako bańka mydlana, nie spadną w drastyczny sposób.  Wielu z nas ma w pamięci krach jaki miał miejsce w Toronto w 1989 roku. Średnia cena domu osiągnęła wtedy $ 274,000 – najwyższy poziom od 30 lat, ale wkrótce po tym ceny nieruchomości gwałtownie poleciały w dół do $198,000 w 1996 roku. Tak jak wtedy, tak i teraz dla zdecydowanej większości właścicieli domów nie miałoby to większego znaczenia.
Proszę pamiętać wysoki wzrost cen, rzędu 33% w 2016 stworzył poduszkę finansową. Wartość equity w domu wzrosła o 33% i ewentualne pęknięcie bańki nie musi być wcale bolesne. Inaczej mówiąc nawet 40% spadek cen domów w Toronto czy Vancouver doprowadziłby do cen jakie były na rynku tylko 2 czy 3 lata temu.
Ciekawe, że średnia cena domów w Kanadzie nieustannie rośnie głównie dzięki wzrostowi cen w Toronto i Vancouver. Jeżeli byśmy nie uwzględnili tych dwóch miast to średnia cena dla Kanady obniżyłaby się o $150,000.
Poniżej przedstawiam tabele jak zmieniały się ceny nieruchomości w niektórych rejonach Kanady.

W wahaniach rynkowych niezmiernie ważne są przyczyny spadku cen, może nawet bardziej niż sam fakt obniżki cen. Jeżeli spadek nastąpi w wyniku zwiększonej i ustabilizowanej podaży to będzie to miało pozytywny oddźwięk na naszą gospodarkę.
Natomiast jeżeli spadek cen będzie spowodowany wzrostem stopy procentowej, to skutki mogą być delikatnie mówiąc nieprzyjemne. Generalnie wyższa stopa procentowa powoduje większe zadłużenie gospodarstw domo- wych, które muszą przeznaczyć więcej środków pieniężnach na spłatę mortgage. To zmusza do oszczędności i mniejszych wydatków w innych działach ekonomii, co na dłuższą metę może doprowadzić do recesji gospodarczej, bezrobocia i trudności w spłacaniu mortgagu. Coraz więcej domów pojawiłoby się na rynku czego następnym etapem mógłby być gwałtowny spadek ich cen.
Oczywiście na zachowanie rynku nieruchomości ma wpływ jeszcze wiele innych czynników. Należy do nich oprócz wcześniej wspomnianych podaży i stopy procentowej, również m.in. stan kanadyjskiej ekonomii, imigracja, napływ obcego kapitału inwestycyjnego, zagraniczni nabywcy, regulacje rządowe.
Pozwolę sobie powrócić do powyższych czynników w następnych artykułach.

Jerzy Malarski
Mortgage agent
Core Capital Partners Lic. # 12497

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.