Wodą możesz się zatruć

Zimna woda zdrowia doda – mówi stare przysłowie. Lekarze zalecają, by pić dużo wody, zwłaszcza w cieplejsze dni. Jednak najczęściej nic nie wspominają, że nawet najczystsza i najzdrowsza woda może… zaszkodzić.
Zatruć się wodą? To brzmi jak żart. Jednak lekarzom, którzy musieli ratować pacjentów z wodnego zatrucia z pewnością nie było wcale do śmiechu. W medycynie taki stan nazywa się przewodnieniem hipotonicznym i choć zdarza się rzadko, jest niezwykle groźny dla zdrowia, a nawet życia pacjenta.
Brytyjski dziennik „Daily Express” dla zilustrowania tego problemu przytacza przypadek 59-letniej kobiety, która trafiła do szpitala w bardzo złym stanie. Lekarze zapisali w karcie medycznej, że pacjentka ma problemy z wysławianiem się, doznaje drgawek i wymiotuje. W pierwszej chwili podejrzewali udar, jednak wytłumaczenie okazało się o wiele prostsze. Kobieta przyznała się lekarzom, że cierpi na wyjątkowo uciążliwą infekcję dróg moczowych i w celu pozbycia się tego problemu oraz wypłukania bakterii z organizmu wypijała szklankę wody co kwadrans.
wodaNie wiadomo, jak długo trwała w swoim postanowieniu, jednak miało ono dla niej fatalne skutki. Okazało się bowiem, że duże ilości spożytej wody zaburzyły gospodarkę wodną jej organizmu. Lekarze stwierdzili dramatycznie niski poziom sodu we krwi kobiety. To z kolei wywołało alarmujące objawy. Gdyby nie trafiła do szpitala i nie została podłączona do kroplówek z elektrolitami, ten stan mógłby doprowadzić do jej śmierci.
Przypadek kobiety wspomniany w brytyjskim dzienniku został opisany również w fachowym medycznym piśmie, „British Medical Journal”. Autorkami artykułu są dwie lekarki – Laura Christine Lee oraz Maryann Noronha. Na łamach „BMJ” zastanawiają się, czy na pewno zalecenia lekarzy o częstym piciu wody, podpierane argumentami o dobroczynnym oczyszczaniu organizmu, na pewno zawsze służą zdrowiu pacjentów.
„Daily Express” przypomina, że znany amerykański artysta Andy Warhol zmarł w 1987 roku właśnie z powodu zatrucia wodą. Powołuje się przy tym na dane z raportu, z którego wynikało, że ciało Warhola zważone po jego śmierci przewyższało o niemal 10 kg normalną, zapisaną wcześniej w dokumentacji medycznej, wagę artysty. Oznaczałoby to, że miał on w organizmie 10 litrów wody. Dziennik podaje również, że brytyjski aktor Anthony Andrews, który doznał zatrucia wodą w 2003 roku, przyznał lekarzom, że pił 8 litrów wody dziennie. Przeżył, jednak musiał spędzić trzy dni na oddziale intensywnej terapii.
Tego rodzaju zatrucie nie dotyczy jednak wyłącznie osób, które nie znają umiaru w piciu wody. Zdarza się również u osób cierpiących na upośledzenie pracy nerek, niedoczynność tarczycy, a także u pacjentów przyjmujących leki zaburzające gospodarkę wodną organizmu.
Najczęstsze objawy przewodnienia hipotonicznego to wymioty i nudności, drgawki mięśni, a nawet osłabienie prowadzące do śpiącz- ki połączonej z obrzękiem mózgu oraz zwolnieniem tętna i częstotliwości skurczów serca.
Zatrucie wodą, inaczej przewodnienie hipotoniczne, to zaburzenie gospodarki wodnej – nadmiarowi wody w organizmie towarzyszy jednoczesne obniżenie poziomu sodu we krwi. Zatrucie wodne występuje rzadko i najczęściej dotyczy sportowców pijących ogromne ilości płynów bezelektrolitowych po zawodach lub osób z problemami psychicznymi. Sprawdź, jakie są przyczyny i objawy zatrucia wodą i jak przebiega leczenie przewodnienia hipotonicznego.
Zatrucie wodne: przyczyny
Zatrucie wodne powstaje w wyniku nadmiernego dostarczania płynów bezelektrolitowych organizmowi bez możliwości ich wydalania. Tego typu sytuacja zdarza się:
1) u chorych z upośledzoną czynnością wydalania wody przez nerki;
2) w przypadkach nadmiernego wytwarzania wazopresyny (hormonu antydiuretycznego, ADH), która powoduje zagęszczanie moczu poprzez resorpcję wody i jonów sodu w kanalikach nerkowych. Zdarza się to często u chorych zmagających się z zespołem nieodpowiedniego wydzielania ADH  – SIADH, porfirią, stanem zapalnym mózgu i płuc (np. gruźlica), a także u chorych, którzy przyjmują niektóre leki – np. pochodne sulfonylomocznika, karbamazepin (amizepin), amitryptylina, tioridazyna, leki moczopędne, cyklofosfamid, winkrystyna.
3) u osób cierpiących na zespół paranowotworowy, np. rak owsianokomórkowy oskrze- li, rak dwunastnicy i trzustki lub grasiczak (lekarze we krwi pacjentów zmagających się z tego typu nowotworami znaleźli substancję podobną do ADH).
Do zatrucia wodą może również dojść w przypadku:
hipoproteinemii (niski poziom i zmieniony skład ilościowy białek osocza krwi)
niedoczynności tarczycy
niedoczynności kory nadnerczy.
więcej na www.zycie.ca
Zatrucie wodne: objawy
W zatruciu wodnym podstawowym objawem są zaburzenia mineralne, które przypominają niedobór jonów sodu, co może doprowadzić do:
objawów obrzęku mózgu – osłabienie, nudności, wymioty, brak łaknienia, stany splątania, nierówność źrenic, kurcze mięśni, drgawki, śpiączka. Jeśli nie podejmie się odpowiedniego leczenia, może dojść do śpiączki, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, kwasicy i śmierć
wzrostu ciśnienia tętniczego i zwolnienia czynności serca
skąpomoczu i bezmoczu
W stanie zatrucia wodnego ciężar ciała ulega zwiększeniu, a na skutek rozrzedzenia krwi stężenie hemoglobiny i białek osocza ulega zwykle obniżeniu (obniżeniu ulega całkowita ilość erytrocytów). Stężenia sodu i chlorków w osoczu krwi są zwykle obniżone, a potasu prawidłowe. Ponadto w moczu znajduje się stosunkowo dużo sodu i chlorków, co pozwala na odróżnienie stanu zatrucia wodnego od pierwotnego niedoboru sodu w ustroju
Zatrucie wodne: leczenie
Celem leczenia, które odbywa się tylko w warunkach szpitalnych, jest przywrócenie równowagi gospodarki sodowej.
1. Ograniczenie podaży wolnej wody i uzupełnienie niedoborów sodu.
2. W przypadkach obrzęku mózgu lekarz może podać 100 ml 20% mannitolu dożylnie.
3. W ciężkich przypadkach stosuje się dializę otrzewnej lub hemodializę
4. W obrzękach pochodzenia sercowego lub wątrobowego lekarz może zastosować glukokortykosteroidy (np. Encorton 30-40 mg).

Monika Majewska

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.