Wizyta wiceministra spraw zagranicznych w Ottawie

 

Na zaproszenie Ambasady Polskiej w Kanadzie przybył do Ottawy z jednodniową wizytą odpowiedzialny za kontakty z Polonią wiceminister spraw zagranicznych pan Jan Dziedziczak w towarzystwie pana Jana Badowskiego – doradcy sekretarza stanu i pana Mateusza Stęsieka – dyrektora departamentu ds. Współpracy z Polonią. Delegacja złożyła wieniec przed tablicą pamiątkową poświęconą kanadyjskim lotnikom, którzy zginęli nad Polską niosąc pomoc powstańcom Warszawy, po czym dostojni goście mimo nawału spotkań z oficjelami kanadyjskimi znaleźli czas aby spotkać się z Polonią i zapoznać z nurtującymi ją sprawami.

Od lewej: I radca ambasady RP Zbigniew Chmura, doradca sekretarza stanu Mateusz Stąsiek, dyrektor departamentu ds. Polonii Jan Badowski, attache obrony płk. Kiszkowiak, Charge d’affaires Ł. Wereniuk, prezes okręgu ottawskiego KPK dr. E. Komsta, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, prezes koła nr 8 SPK dr. Jerzy Kulczycki, prezes ZG SPK w Kanadzie Andrzej Ruta, chorąży SPK P. Mirosław Lorenc

Spotkanie w Domu SPK odbyło się w miłej atmosferze. Gospodarzem spotkania była ambasada polska, której pomocy udzieliło stołeczne koło SPK oddając do jej dyspozycji Dom SPK i udzielając pomocy przy serwowaniu poczęstunku. Tym razem Polonia nie zawiodła i licznie przybyła na spotkanie.
Prezes okręgu ottawskiego Kongresu Polonii Kanadyjskiej – dr Elżbieta Komsta podziękowała panu wiceministrowi i towarzyszącym mu osobom za przybycie na spotkanie z Polonią, oraz podziękowała ambasadzie polskiej w Kanadzie oraz nieobecnemu na spotkaniu konsulowi polskiemu w Ottawie pani Aleksandrze Kucy za bardzo dobrą i wydajną współpracę.
Pan minister w swoim przemówieniu skoncentrował się na trzech sprawach, a mianowicie:
– zakomunikował, że władze Polski przyznały wszystkim uczniom uczęszczających do szkół polonijnych prawo do posiadania polskiej legitymacji szkolnej. Jest to szczególnie ważne dla dzieci odwiedzające Polskę, gdyż mają wszystkie przywileje przysługujące polskiej młodzieży szkolnej (ulgowe bilety na komunikację miejską i krajową, bilety na imprezy i.t.d.)
– poinformował o pomocy państwa dla repatriantów z dawnych republik radzieckich
– zaapelował o wzmożenie wysiłku w wychowanie dzieci i młodzieży w polskim duchu patriotycznym.
W dyskusji po wystąpieniu pana ministra padł zarzut, że Kongres nie reaguje na publikowane w prasie artykuły obrażające dobre imię Polski i Polaków. Za przykład podano opublikowany ostatnio artykuł w Globe and Mail na co natychmiast odpowiedziała prezes okręgu ottawskiego KPK dr. Komsta informując zebranych, że riposta Zarządu Głównego była natychmiastowa i już po dwóch dniach protest został opublikowany w w.w. gazecie. Zainteresowanych skierowała na stronę internetową ZG KPK. Padł również do ministra zarzut, że Polonia nie ma dostępu do literatury polskiej. Odpowiedział na to prezes SPK dr. Kulczycki i poinformował że Oddział Ottawski SPK posiada bogatą bibliotekę sukcesywnie wzbogacaną o książki sprowadzane z Polski i aby nie być gołosłownym zaprosił Pana Ministra do obejrzenia biblioteki.
Reasumując należy uznać spotkanie za bardzo udane i końcowy apel pana ministra o jedność w Polonii i wspólne budowanie polskiego lobby w Kanadzie potraktować poważnie.

 

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.