Wierny jak pies

Kiedy mówimy, że ktoś jest wierny jak pies, zawieramy w tym wyrażeniu podziw i trochę lekceważenia. Tymczasem wierność jest elementem konstrukcyjnym całego naszego życia.

Wierność to jedność
„Wierność jest pierwszą z cnót; to ona nadaje naszemu życiu jednolitość — w przeciwnym wypadku rozprysnęłoby się na tysiące chwilowych wrażeń jak na tysiąc szklanych odłamków” (Milan Kundera). Choć na co dzień zdarzają się człowiekowi małe niewierności i tanie kompromisy, trudno sobie wyobrazić życie bez wierności. Każdy z nas, aby żyć potrzebuje stałego oparcia, na którym mógłby budować życie własne i innych. Jak bowiem poruszać się w świecie, w którym nikt nie może polegać na nikim, gdzie jutro nie będę zważał na to, co uczyniłem i powiedziałem wczoraj i dziś? 18 lat nastolatka to jakaś „historia”, ciągłość i całość, bo opiera się na wierności, jaką okazują mu rodzice, nauczyciele, koledzy, państwo. Życie ludzkie bez wierności jest niemożliwe.

Niepotrzebne zawężenie
Potocznie wierność zawężamy i kojarzymy najczęściej z relacjami damsko-męskimi. Szkoda, bo wierność obejmuje właściwie każdą relację człowieka do człowieka (także relację człowiek -Bóg). Jeśli dziś mamy tak wiele rozwodów, to, jak mniemam, nie tylko dlatego, że ludzie nie potrafią być wierni miłości. Nie potrafią być wierni w ogóle, z pewnością zawiedli nie tylko swego męża lub żonę. Zanim powie się sakramentalne „tak”, w życiu są tysiące okazji, by własną wierność budować: w domu, w podejściu do obowiązków szkolnych, w najdrobniejszych sytuacjach. O tym mówią słowa św. Augustyna, będące parafrazą nauki Ewangelii: „Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach — to wielka rzecz”.
Źródło w sobie
Wierność innym ma swoje źródło w wierności sobie samemu. Być wiernym sobie, to realizować przyjęte przez siebie, albo zaproponowane przez innych cele. Im bardziej są one ambitne, tym większego wymagają wysiłku, tym trudniej je osiągnąć.

Każdy uczeń zna smak satysfakcji ze zdobycia wcześniej założonego przez siebie celu, każdy wie, jak smakuje porażka, będąca efektem wielu drobnych „olewek”.
Wzór wierności
„Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego” – ten fragment z Listu do Tymoteusza wyraźnie wskazuje na niezachwiany fundament Boga, wiernego mimo wszystkich naszych niewierności. Można śmiało powiedzieć, że Bóg jest wzorem wierności. Sam Chrystus przez mękę okazał wierność Ojcu i nam wszystkim. Jak było to trudne, świadczą sceny z Góry Oliwnej i krwawy pot na czole naszego Zbawiciela. W Piśmie Świętym słowo „wierność” w różnych odmianach występuje ponad 100 razy. Zdrada i nielojalność zagrożeniem dla partnerskiej relacji
Wierność i lojalność w związku
Do tego, iż wierność i lojalność w związku stanowi jego fundament, nie musimy nikogo przekonywać – to najważniejsze wartości w związku. Większość zakochanych rozmawia na ten temat deklarując swoje wzajemne obietnice i oczekiwania, także przysięga małżeńska zarówno na ślubie cywilnym, jak i kościelnym ujmuje w swej treści zagadnienie uczciwości małżeńskiej. Poprzez wieki kwestia wierności i lojalności wobec partnera przewija się we wszystkich kodyfikacjach prawnych, o wierności i zdradzie możemy przeczytać w starożytnych mitach, Biblii i innych doniosłych pismach. Wyraźnie widać, iż problematyka ta nie traci na znaczeniu. Jeśli zastanawiasz się, jak zbudować szczęśliwy związek oparty na miłości, wierności i lojalności.
Jak rozumieć istotę lojalności?
Istotą związku jest postawa wzajemnej uczciwości i szczerości. Ma ona swoje dwa oblicza, odnoszące się do sfery fizycznej i psychicznej. Pierwsza to miłość erotyczna, druga głęboka więź emocjonalna, która łączy oboje partnerów. Punktem wyjściowym jest zachowanie wierności w sensie fizycznym, seksualnym, czyli powstrzymanie się od utrzymywania intymnych stosunków poza relacją związku. Ważne jest przy tym, że większość zakochanych za zdradę uważa nie tylko stosunki seksualne z inną osobą, ale również inne zachowania o charakterze fizycznym np. pocałunki, przytulanie się, trzymanie za rękę, dotykanie w intymnych miejscach. Co ciekawe, jako zdradę postrzega się również bliskość w sieci, czyli kontakty internetowe, gdzie nie dochodzi do fizycznego zbliżenia między dwoma osobami – randki internetowe, wirtualny flirt, seks, pikantne rozmowy – oceniane są przez wiele osób jako przejaw niewierności w związku. Brak lojalności powstaje bowiem w naszej głowie, w naszej psychice, kiedy pozwalamy na to, by pewne nasze uczucia, dotychczas zarezerwowane dla jednej osoby, należały do kogoś innego. Nieprzypadkowo używa się określenia „dopuścić się” zdrady, co należy interpretować jako udzielenie sobie przyzwolenia na tego rodzaju zachowanie.
Często mówi się również o zdradzie emocjonalnej, w której jedno z partnerów zawiązuje więź uczuciową z osobą spoza relacji partnerskiej. W takiej sytuacji związek jest zagrożony, ponieważ osoba, która zdradza, coraz bardziej angażuje się w drugi związek, lokując tam swoje uczucia. W sposób oczywisty stanowi to duże zagrożenie dla pierwszej relacji.
Zdrada – dlaczego i jak do niej dochodzi?
Z badań psychologicznych wynika, iż więcej mężczyzn, niż kobiet dopuszcza się niewierności, statystyka ta wyrównuje się jednak w młodszych grupach wiekowych. Statystycznie najczęściej do zdrady dochodzi między 40, a 60 rokiem życia. Istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do braku uczciwości i lojalności w związku. Jednym z nich jest zazdrość i podejrzliwość w związku, jednak najważniejszy z nich leży w jakości psychicznej więzi między dwoma osobami, emocjonalnej bliskości, która powinna łączyć oboje partnerów. Jeżeli jej nie ma, osoby oddalają się od siebie, aby więzi tego typu poszukiwać. Wchodzące w skład takiej więzi elementy, jak: poczucie bezpieczeństwa, przynależności, bycia ważnym dla drugiej osoby, zainteresowania sobą znajdują poza swoim związkiem i dopiero wtedy osiągają szczęście i spełnienie. Innym ważnym czynnikiem, który kształtuje wierność i lojalność w związku są zasady moralne partnerów. Im wyżej w hierarchii wartości człowieka znajduje się miłość łącząca oboje partnerów, tym rzadziej dopuszcza się on niewierności.
Czynniki sprzyjające zdradzie
Niezadowolenie z seksu – rzadkie zbliżenia intymne, brak świadomości potrzeb własnych i partnera, nieumiejętność rozmowy o seksualności i własnych fantazjach, rutyna w łóżku, słabe dopasowanie seksualne partnerów – mogą wzmagać chęci skoku w bok lub związku równoległego do stałego partnerstwa.
Niska samoocena – osoby z niską samooceną i zaniżonym poczuciem własnej wartości chcą dowartościować się poprzez uzyskanie dowodu o swojej atrakcyjności od innych – flirtują, chętnie odpowiadają pozytywnie na zaloty innych osób.
Niedojrzałość i egoizm – osoby, które zdecydowanie większą wagę przykładają do swoich potrzeb i pragnień, niż do uczuć partnera, częściej dopuszczają się niewierności. Taka postawa świadczy o niedojrzałości do zawiązania głębokiej i szczerej relacji z drugim człowiekiem.
Poszukiwanie doznań – osoby, które poszukują mocnych wrażeń chętniej wchodzą w intymne relacje poza swoim związkiem. Nudzi ich stabilizacja, rutyna, dlatego pociągają ich intensywne emocje, które towarzyszą romansom.
Wielość okazji/możliwości zdrady – bujne życie towarzyskie, częste rozłąki z partnerem, duża część dnia spędzana w pracy, liczne kontakty z osobami płci przeciwnej sprzyjają niewierności.
Używanie substancji psychoaktywnych – np. alkoholu czy narkotyków. Osłabiają one reakcje zdolność samokontroli, łatwiej zatem podjąć decyzję o zdradzie.
Co zrobić, aby utrzymać związek?
Bądźcie ze sobą blisko, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Dbajcie o swoje intymne relacje, potrzeby, rozwijajcie i urozmaicajcie sferę erotyczną waszego związku.
Troszcz się o partnera – pomagaj mu, wyręczaj, udzielaj dobrych rad.
Rozmawiaj, staraj się jak najczęściej komunikować i wyrażać uczucia. Rozmawiajcie o was samych, waszym związku, waszej miłości. Pozwoli to wam się lepiej poznać i uzyskać wiedzę o waszych potrzebach i oczekiwaniach względem siebie.
Okazuj zainteresowanie sprawami partnera – warto pytać o to, co dzieje się w pracy, na uczelni, u bliskiej rodziny ukochanej/ukochanego. To nie tylko znakomita okazja do rozmowy, ale też dowód Twojego zaangażowania w relację. Ponadto stwarza to u drugiej osoby poczucie, że jest dla Ciebie ważna.
Buduj poczucie bezpieczeństwa – zapewniaj o swojej wierności i lojalności, o tym, że traktujesz wasz związek poważnie.
Doceniaj partnera – dostrzegaj jego mocne strony, zauważaj, kiedy osiąga małe i duże sukcesy. I nie zapomnij mu o tym powiedzieć.
Zaskakuj ukochaną/ukochanego – staraj się urozmaicać wasz związek – możesz zaskoczyć partnera nową potrawą, wycieczką w nieznane miejsce, założyć seksowną bieliznę – dzięki temu rutyna i monotonia nie wkradnie się w wasz związek i przeżyjecie intensywne emocje.
Znajdźcie wspólne hobby lub jakieś zajęcie, które będziecie wykonywać razem – nic tak nie spaja, jak wspólny cel. Możecie zapisać się razem na kurs tańca albo otworzyć wspólny biznes, możliwości jest wiele.
Wychodźcie razem jak najczęściej – na imprezy towarzyskie, randki we dwoje, wydarzenia kulturalne, zakupy, staraj się poznać przyjaciół i znajomych partnera. Wzmocnicie wasz związek jeszcze bardziej i nie będziecie się nudzić.
Najważniejsze, aby zdrada i nielojalność nie stały się problemem w Waszym związku. Trudno jest, bowiem wybaczyć zdradę, na nowo zaufać i podjąć próbę odbudowy związku. Niejednokrotnie zdrada oznacza rozwód. Dlatego też warto znać sposoby, które uchronią Ciebie i Twojego partnera przed niewiernością.

ks. Piotr Bączek
• MyDwoje.pl

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.