Żywność coraz droższa

Kanadyjczycy jedzą mniej

Wysokie ceny żywności sprawiają, że Kanadyjczycy jedzą mniej i gromadzą zapasy żywności.
Według nowego sondażu Kanadyjczycy gromadzą zapasy żywności i zmieniają swoje nawyki żywieniowe i zakupowe w odpowiedzi na rosnące ceny żywności w warunkach gwałtownej inflacji.
Ponad 1000 ankietowanych Kanadyjczyków zostało zapytanych, czy w ciągu ostatnich 30 dni podjęli jakiekolwiek kroki w celu zmniejszenia kosztów żywności. Większość ankietowanych Kanadyjczyków, 61 procent, stwierdziło, że kupiło tańszą żywność, a 25 procent zgłosiło gromadzenie zapasów żywności. Siedemnaście procent respondentów stwierdziło, że je mniej.
Ankieta, opublikowana 10 listopada, została zlecona przez CTV News i przeprowadzona przez Nanos Research między 30 października a 4 listopada, telefonicznie i za pośrednictwem ankiet online wypełnionych przez przypadkowych Kanadyjczyków.
Dwadzieścia dziewięć procent respondentów stwierdziło, że nie dokonało żadnych zmian w swoich nawykach zakupowych lub żywieniowych. Sześć procent zgłosiło wykorzystanie kuponów w celu zaoszczędzenia pieniędzy podczas zakupów.
Jeden procent ankietowanych przyznał, że albo korzystał z banku żywności, kupował mniej żywności, marnował mniej żywności, albo używał przechowywanej żywności, uprawiał ogród, polował lub zbierał żywność na paszę.
Kobiety częściej radziły sobie z rosnącymi cenami kupując tańszą żywność, około 64 procent, a tylko 23 procent kobiet stwierdziło, że nie zmieniły swoich nawyków żywieniowych. Trzydzieści cztery procent mężczyzn stwierdziło, że nie wprowadziło żadnych zmian, podczas gdy 57 procent mężczyzn stwierdziło, że wydaje mniej na jedzenie.
Siedemnaście procent zarówno mężczyzn, jak i kobiet odpowiedziało, że zjadło mniej w ciągu ostatniego miesiąca.
Wystąpiły pewne rozbieżności w wynikach badania wśród różnych grup demograficznych.
Młodsi Kanadyjczycy w wieku 18-34 lat najczęściej twierdzili, że wydali mniej na jedzenie, z czego 70 procent to ograniczenia zakupów. Tylko około połowa osób powyżej 55 roku życia odpowiedziała, że ​​kupuje tańszą żywność.
Sześćdziesiąt pięć procent Kanadyjczyków w średnim wieku w wieku 35-54 lat odpowiedziało, że zmieniło sklepy spożywcze, aby zaoszczędzić pieniądze.
W sondażu pojawiły się również różnice regionalne.
Mieszkańcy Kolumbii Brytyjskiej zgłaszali, że co najmniej 21 procent z nich gromadziło zapasy żywności, podczas gdy w Quebecu robiło to aż 33 procent. Tuż za nimi podążała Atlantic Canada, gdzie 29 procent ankietowanych zgłosiło, że gromadziło zapasy żywności. Ponadto więcej niż jeden na pięciu respondentów z Maritimes również przyznał, że je mniej.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: