Strajk pracowników oświaty zakończony

Chcieli podwyżek płac

Premier Ontario Doug Ford powiedział, że jest gotów uchylić ustawodawstwo, które uczyniło strajk pracowników oświaty nielegalnym, jeśli związek zawodowy CUPE będzie skłonny przerwać masowe protesty. W odpowiedzi związek reprezentujący 55,000 pracowników oświaty w całej prowincji zobowiązał się do zakończenia strajku, co pozwoli dzieciom powrócić do klas.
Ford powiedział, że jest skłonny zaproponować “sprawiedliwy układ”, który oferuje więcej pomocy pracownikom o niższych dochodach.
Pracownicy oświaty reprezentowani przez CUPE  protestowali przeciwko rządowi Forda za uchwalenie Bill-28, ustawy o utrzymaniu uczniów w klasie, która nałoży na nich czteroletni kontrakt.
Ustawa zawiera również klauzulę niezależną, która pozwala ustawodawcy wojewódzkiemu na unieważnienie Karty Praw i Wolności w celu rozstrzygania sporów z udziałem pracowników kuratorium.
CUPE domaga się rocznej podwyżki płac o 11,7%, a także nadgodzin dwukrotnie wyższych od normalnej stawki oraz 30 minut płatnego czasu na przygotowanie dziennie dla asystentów edukacyjnych i wychowawców przedszkolnych.
Prowincja oferowała podwyżkę 2% rocznie dla zarabiających mniej niż 40 000 dolarów i 1,25% dla wszystkich pozostałych.
Kilka godzin po wypowiedzeniu przez CUPE, Lecce ogłosił nową umowę, która dałaby 2,5 procent rocznej podwyżki pracownikom zarabiającym mniej niż 43 000 dolarów i 1,5 procent dla wszystkich pozostałych w ciągu czteroletniego kontraktu, który został odrzucony przez związek.
Do strajku od poniedziałku przystąpili też pracownicy GO Transit. Użytkownicy autobusów GO muszą znaleźć inną formę transportu.
Kością niezgody był brak kontraktu zbiorowego i umowy Metrolinxa z firmami zewnętrznymi.
Autobusy GO nie kursują, ale pociągi GO kursują zgodnie z rozkładem, a stacje są ot- warte.
Warto sprawdzić szczegóły na stronie internetowej GO Transit.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: