•   Wednesday, 10 Aug, 2022
  • Contact

Błędy urzędników kosztowały nas miliony dolarów

Rząd wyrzucił pieniądze

W zeszłym roku fiskalnym rząd federalny zdeponował prawie 26 milionów dolarów na niewłaściwych rachunkach bankowych, ponad 10 milionów może zniknąć na dobre. Według danych przedstawionych w Izbie Gmin, w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. rząd wysłał 22 170 bezpośrednich wpłat na niewłaściwe konta bankowe. W poprzednim roku podatkowym przekazał na niewłaściwe konta 9619 płatności o łącznej wartości 6,6 mln dolarów.
Liczba spraw zgłoszonych w roku podatkowym 2020-2021 jest najwyższa od co najmniej 2012 r. Łączna kwota wpłacona na niewłaściwe konta - 25,9 mln dolarów - jest znacznie wyższa niż liczba zgłoszona w poprzednim roku i jest drugą co do wielkości kwotą roczną błędnie skierowanych środków pieniężnych zgłoszonych od co najmniej 2009 r.
Podczas gdy rządowi udało się odzyskać w zeszłym roku 7,1 miliona dolarów z błędnie skierowanych płatności, kolejne zagubione 10,2 miliona dolarów jest wymienione w dokumentach rządowych jako „nie oczekuje się, że zostanie odzyskane”. Rząd twierdzi, że ma nadzieję ścigać i odzyskać kolejne 8,6 miliona dolarów w nadchodzących latach.
Największa jednorazowa płatność błędnie skierowana w zeszłym roku — 3,5 miliona dolarów — została odzyskana przez rząd federalny.
Ponieważ każdego roku dokonywane są w formie bezpośrednich wpłat federalnych kwoty na miliardy dolarów, na wszelkiego rodzaju depozyty, niewielki procent z nich nieuchronnie ląduje w niewłaściwych miejscach.
Ale dla tych, którzy czekają na pieniądze z Ottawy, źle skierowane płatności mogą powodować kłopoty i trudności.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: