Znowu żyjemy w restrykcjach

Lobby szczepionkowe w akcji

Ontario ogłasza zaostrzenie wymagań dotyczących dowodów szczepień w miarę wzrostu liczby przypadków choroby.
Z 1453 nowymi przypadkami COVID-19, Ontario właśnie ogłosiło najwyższy wzrost liczby przypadków od ponad sześciu miesięcy.
Prowincja ponownie podejmuje zatem kroki w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa – zwłaszcza nowego i tajemniczego wariantu Omicron – poprzez wstrzy- manie niektórych planów ponownego otwarcia i wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących paszportów szczepionkowych.
Po pierwsze, zgodnie z oczekiwaniami, rząd Ontario zrezygnował z wcześniej ogłoszonej daty 17 stycznia 2022 r. dla zniesienia dowodu na wymagane szczepienia.
Odbywa się to „zgodnie z ostrożnym podejściem Ontario do ponownego otwarcia, a globalne dane dotyczące wariantu Omicron wciąż ewoluują” - czytamy w dokumencie wydanym w piątek.
Następnie, od 4 stycznia 2022 r., każdy mieszkaniec Ontario musi przedstawić wzmoc- niony certyfikat szczepionki z kodem QR przed wejściem do firm lub miejsc uznanych za obarczone wysokim ryzykiem rozprzestrzeniania zarazy.
Ani pokwitowania wysyłane pocztą e-mail, ani żadne inne dokumenty potwierdzające szczepienia nie będą akceptowane poza tym punktem. Zarówno kopie cyfrowe, jak i drukowane będą działać, o ile mają prawidłowy kod QR.
Dodatkowe środki podejmowane w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19, dokładnie w czasie najważniejszych świąt chrześcijańskich obejmują:
• Wymaganie dowodu szczepień dla młodzieży w wieku od 12 do 17 lat uczestniczącej w zorganizowanych zajęciach sportowych na obiektach rekreacyjnych od 20 grudnia.
• Nowy proces dostarczania ulepszonego certyfikatu szczepionki przeciw COVID-19 z kodem QR dla osób, które mają kwalifikujące się zwolnienie lekarskie od 15 grudnia.
• Wprowadzenie dawek pobudzających szczepionki dla mieszkańców Ontario w wieku 50 lat i starszych począwszy od 13 grudnia, tak długo jak minęło sześć miesięcy od daty ich drugiej dawki.
• Rozszerzenie uprawnień do zastrzyków “przypominających” dla wszystkich innych kwalifikujących się dorosłych od 4 stycznia.
• Zwiększenie szybkości testowania antygenów w środowiskach skupisk wysokiego ryzyka
• Wzmocnienie wytycznych dotyczących szybkiego testowania antygenu dla szkół
• Rozpoczęcie brakującego dziś testu błyskawicznego, oferującego dobrowolne szybkie badanie antygenowe osobom bezobjawo- wym, bezpłatnie
• Zatrudnianie dodatkowych inspektorów, aby upewnić się, że firmy przestrzegają limitów wydajności i innych wymaganych środków bezpieczeństwa
• Doradzanie pracodawcom, aby umożliwić swoim pracownikom pracę z domu, gdy tylko jest to możliwe
• Nakłanianie osób niezaszczepionych lub częściowo zaszczepionych do ograniczenia spotkań towarzyskich i liczby spotkań, w których uczestniczą, zwłaszcza w okresie świątecznym.
„W Ontario, podobnie jak innych jurysdykcjach na całym świecie, obserwuje się  trendy we wskaźnikach zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, a dodatkowe środki są wymagane, aby chronić nasz postęp w walce z chorobą w perspektywie długoterminowej” – powiedział dr Kieran Moore, dyrektor medyczny ds. zdrowia.
„Wszystkich mieszkańców Ontario usilnie zachęca się do przestrzegania tych i istniejących środków oraz do zaszczepienia się pierwszą, drugą i przypominającą dawką, jeśli jeszcze tego nie zrobili”.
„Są to działania, które chronią wszystkich. Podejmując te działania, możemy pomóc zmniejszyć mobilność COVID-19 i jego wariantów, chronić zdrowie publiczne i zdolności systemu opieki zdrowotnej oraz ratować życie” – kontynuował Moore.
Stwierdził, że „musimy zapewnić sobie nawzajem bezpieczeństwo” nie odnosząc się do niewiadomej nie zbadanych skutków ubocznych, bądź jak twierdzą niektórzy zaplanowanych skutków eksperymentalnych szczepionek.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: