Nowe przepisy dla kierowców

Nowe przepisy dla kierowców

Nowe przepisy dla kierowców

Ontario zrezygnuje z papierowych zawiadomień o odnowieniu praw jazdy, naklejek na tablice rejestracyjne i kart zdrowia.
Papierowe zawiadomienia o odnowieniu praw jazdy, naklejki na tablice rejestracyjne i karty zdrowia w Ontario wkrótce odejdą w przeszłość.
Ministerstwo Government and Consumer Services potwierdziło, że mieszkańcy posiadający wyżej wymienione dokumenty, które mają wygasnąć w dniu 1 marca 2022 r. lub później, nie będą już otrzymywali papierowych zawiadomień o odnowieniu, a zamiast tego otrzymają cyfrowe przypomnienia.
„Nasz rząd robi kolejny duży krok w naszym cyfrowym podejściu, odchodząc od poczty ślimakowej do nowoczesnej alternatywy, oszczędzając pieniądze podatników i eliminując nadmierne marnotrawstwo papieru” – powiedział minister The Ministry of Government and Consumer Services Ross Romano w komunikacie prasowym otrzymanym przez CTV.
Posunięcie to pozwoli zaoszczędzić do 29 milionów dolarów w ciągu pięciu lat na kosztach pocztowych i pocztowych, które według rządu zostaną przeznaczone na ponowne zainwestowanie w edukację.
Według ministerstwa, w procesie tym zostanie oszczędzonych około 80 milionów kawałków papieru.
Osoby uprawnione do cyfrowych przypomnień mogą zarejestrować się online i otrzymają wiadomość e-mail, SMS, telefon lub kombinację tych trzech, gdy ich naklejka na tablicę rejestracyjną, prawo jazdy lub karta zdrowia wkrótce wygaśnie.
Te przypomnienia zostaną wysłane bez kosztów na 60 dni i 30 dni przed datą wygaśnięcia.
Mieszkańcy mogą również otrzymywać przypomnienia za pomocą automatycznych połączeń głosowych lub wiadomości tekstowych, dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-800-267-8097.

Ogłoszenie opiera się na ogłoszeniu przez rząd 21 lipca, kiedy rząd wprowadził opcję dla mieszkańców Ontario otrzymywania cyfrowych przypomnień przed datą odnowienia. Od tego czasu zarejestrowało się prawie milion mieszkańców Ontario.

Każdy mieszkaniec z prawem jazdy, naklejką na tablicę rejestracyjną lub kartą zdrowia, która wygasła 1 marca zeszłego roku lub później – która nie została przedłużona z powodu tymczasowego przedłużenia, które zostało wydane w szczycie pandemii COVID-19 – otrzymają pocztą ostatni list z informacją, że czas odnowić.

Istnieją wyjątki od nowej inicjatywy, a niektórzy mieszkańcy mogą spodziewać się, że nadal będą otrzymywać pocztą powiadomienia o odnowieniu, jeśli ich produkty wydane przez rząd wygasną 1 marca 2022 r. lub później.
ZWOLNIENIA DLA POSIADACZY PRAWA KIEROWCY I POJAZDÓW OBEJMUJĄ:

Osoby w wieku 70 lat i starsze
Osoby z prawem jazdy klasy A, B, C, D, E lub F
Osoby z adnotacjami, które wymagają dodatkowych testów (np. hamulca pneumatycznego)
Osoby posiadające naklejkę na tablicę rejestracyjną powiązaną z pojazdem firmowym/flotowym
Osoby, które są współwłaścicielami pojazdów
Ciężkie pojazdy użytkowe

ZWOLNIENIA DLA POSIADACZY KARTY ZDROWIA OBEJMUJĄ:

Osoby w wieku 16 lat i poniżej
Osoby w wieku 70 lat i starsze
Osoby mieszkające w odległych lokalizacjach lub odizolowanych społecznościach (np. nie są dostępne osobiste lokalizacje ServiceOntario) i których odnowienia są dokonywane pocztą z pomocą stacji opieki
Osoby mieszkające w placówce opieki długoterminowej finansowanej ze środków publicznych, w której odnowienia dokonuje się faksem lub pocztą
Osoby posiadające kartę zdrowia z określoną datą końcową, tymczasowi pracownicy zagraniczni, bezdomni, zagraniczni duchowni, migrujący pracownicy rolni, posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy, ubiegający się o pobyt stały, ubiegający się o obywatelstwo lub w przypadku których ochrona została zakończona w inny sposób w przypadku odnowienia tylko w urzędach i trzeba dostarczyć dodatkowe dokumenty w celu odnowienia

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: