WARTO PROWADZIĆ NOTATKI

Że pamięć ludzka jest zawodna przekonał się chyba każdy człowiek. Nawet ten bardzo pamiętliwy. I nasze zapominanie różnych zdarzeń, a w szczególności dat w jakich one zachodziły może sprawić nam sporo kłopotów. Do takich należą spotykane przy powrocie do Kanady, gdy raptem okazuje się, że kilka dni wcześniej skończyła się ważność dokumentu określającego prawo pobytu w tym kraju. A dotyczy to zarówno czasowych, jak i stałych rezydentów. Problem jest chyba dosyć duży i powodujący pewne utrudnienia na przejściach granicznych, bowiem kanadyjskie ministerstwo zaleca, aby udając się w jakąkolwiek podróż, nawet jednodniową (np. do Stanów), zanotować datę wyjazdu i powrotu. Kłopoty mogą także pojawić się, gdy dany człowiek składa wniosek o przedłużenie karty stałego rezydenta (Permanent Residence card) lub o obywatelstwo.
Należy być świadomym, że w dzisiejszych czasach nie ma konieczności wpisywania do paszportu daty wjazdu, czy wyjazdu z Kanady przez funkcjonariusza na przejściu granicznym. Za konkretne służby czyni to obecnie skaner. Elektronika rejestruje istotne informacje, które łatwo, błyskawicznie mogą być przesyłane i sprawdzane. Ich odczyt przez funkcjonariuszy imigracyjnych może sprawić przykrą niespodziankę w postaci niewpuszczenia do samolotu odlatującego do Kanady. To niestety się zdarza i – ma się rozumieć – wiąże się z określonymi „schodami“ w postaci straty pieniędzy i czasu. Niespodziewane trudności mogą się też ujawnić przy składaniu wniosku o obywatelstwo, gdyby się okazało, że wnioskodawca za krótko rezydował w Kanadzie, przeznaczając zbyt dużo czasu na wojaże zagraniczne. Tego typu przygód można łatwo uniknąć wzmacniając swą pamięć właśnie odpowiednią notatką.
Co jest zalecane, aby zanotować w swoim specjalnym „pamiętniku“?
– Datę przybycia do Kanady;
– Kraje, które się odwiedzało;
– Powód, dla którego były te wizyty, jak np. wyjazd na urlop, odwiedzenie krewnych, praca itp.;
– Wszelkie wyjazdy, również krótsze niż 24-godzinne, łącznie z wycieczkami do USA.
Takie zapisy można dokonać na kartce papieru i trzymać ją w paszporcie. Są one wyłącznie do użytku prywatnego, a więc nie pokazujemy ich ani na przejściu, ani przy składaniu wniosków o przedłużenie karty PR, ani aplikując o obywatelstwo.
Tyle dobrych rad płynących z ministerstwa. Od siebie dodam poradę, aby podobny „pamiętnik“ założyli sobie „turyści“, szczególnie ci, którzy mają zamiar przedłużać swój pobyt i starać się o stałą rezydencję. Nejednokrotnie krótka pamięć jest powodem problemów, często niestety nie do naprawienia. Przy okazji przypomnę, że przy dobrym, mądrym uzasadnieniu wniosku takie przedłużenie, a więc wciąż legalny pobyt, można uzyskać wielokrotnie i od tej strony wciąż pozostawać z czystą kartoteką. Pisałam na ten temat niedawno w Życiu.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.