Walne Zebranie SPK

W niedzielę 13 kwietnia 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło #20, przy Beverley 206 w Toronto odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które raz na dwa lata wybiera władze Koła oraz delegatów na walne zjazdy SPK w Kanadzie i Kongresu Polonii Kanadyjskiej, które odbędą się jesienią 2016 roku.
SPK1Zofia Śliwińska została ponownie wybrana Prezesem Koła #20, a zaproponowany przez Prezes Zarząd został przyjęty w następującym składzie: Henryk Sokołowski – wiceprezes i sekretarz, Jan Kamiński – wiceprezes ds. gospodarczych, Danuta Figiel – księgowa, Renata Czyżycka – skarbnik oraz członkowie Tomasz Bakalarz ds. Muzeum, Sylwia Maniak ds. członkostwa, Marcin Lewandowski ds. kontaktów z młodzieżą, Natalia Kusendova – ds. kontaktów z władzami kanadyjskimi, Irena Kremblewska, Albina Polatyńska, Marek Budnicki (sztandarowy) i Andrzej Kamieński.
Komisja Rewizyjna w składzie: Bogdan Kowalenko – przewodniczący, członkowie: Maryla Gondek, Antoni Gaszyński oraz zastępcy członków komisji: Maria Świętorzecka i Jerzy Mazur.
Sąd Koleżeński został wybrany w składzie: Krystyna Burska – przewodnicząca, członkowie: Stefan Podsiadło, Bolesław Ostrowski i Anna Ejbich.
Prezes Zofia Śliwińska, z urzędu oraz wybrani delegaci będą reprezentowali Koło #20 na Walnym Zjazdzie SPK, który odbędzie się jesienią w Thunder Bay: Jan Cytowski, Maryla Gondek, Sylwia Maniak i zastępcy delegatów: Renata Czyżycka i Natalia Kusendova.
Delegaci na Walny Zjazd KPK, który odbędzie się w Hamilton: Zofia Śliwińska, Jan Cytowski, Henry Sokołowski oraz zastępcy delegatów: Tomasz Bakalarz i Marcin Lewandowski.
Walny Zjazd ustanowił pięciu kuratorów testamentowych w osobach: Jan Cytowski, Juliusz Kirejczyk, Anna Alwast, Stefan Podsiadło i Maria Świętorzecka.
SPK2Juliusz Kirejczyk, Przewodniczący WZ SPK Koło #20
Jan Cytowski Zastępca Przewodniczącego WZ SPK Koło #20
Maria Świętorzecka, Sekretarz Walnego Zjazdu SPK Koło #20

.

Fot. Maria Świętorzecka

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.