W IMIGRACJI NIE MA WAKACJI

Przy dyskusjach na tematy imigracyjne często powtarzam, że w dzisiejszych czasach należy mieć zabezpieczone dwa miejsca do życia na Zemi. Jedno mamy z racji urodzenia – Polskę. Dla wielu naszych rodaków powiększyło się ono o któryś z krajów Unii Europejskiej. Ale również i oni powinni pomyśleć o Kanadzie. Jest to drugi co do wielkości kraj na świecie, ludnościowo wciąż mniejszy od Polski i należący do ścisłej światowej czołówki pod względem ekonomicznym. Jest przy tym krajem imigracyjnym. Każdego roku status stałego rezydenta uzyskuje tu 250 – 265 tysięcy ludzi z całego świata. Najwięcej w oparciu o programy kategorii ekonomicznej.
Od 16 sierpnia mamy nowość, która z pewnością ucieszy zarówno pracodawców z Ontario, jak i obcokrajowców zainteresowanych tą prowincją. Jest to rozszerzenie wznowionego w lutym tego roku programu Ontario Immigrant Nominee Program (OINP), o którym pisałam na początku marca w Życiu. Obecnie starania o nominacje mogą prowadzić ludzie kilku zawodów też z grup C i D z listy NOC – National Occupation Clasification. Są to:
– NOC 7441 – Residential and commercial installers and servicers;
– NOC 7521 – Heavy equipment operators (except crane);
– NOC 8431 – General farm workers;
– NOC 8432 – Nursery and greenhouse workers;
– NOC 8611 – Harvesting labourers;
– NOC 7611 – Construction trades helpers and labourers;
– NOC 9462 – Industrial butchers, meat cutters, poultry preparers, related workers.
Oczywiście kandydaci mają do spełnienia kilka warunków kwalifikacyjnych takich jak:
– przynajmniej średnie wykształcenie i znajomość angielskiego (zdany egzamin) na poziomie CLB4;
– posiadanie uprawnień/licencji do wykonywania zawodu, jeśli to jest potrzebne w danym zawodzie;
– posiadanie oferty stałej pracy firmy ontaryjskiej spełniającej warunki określone tym programem;
– wykazanie się przynajmniej rocznym doświadczeniem uzyskanym w ciągu ostatnich 2 lat w pracy w Ontario w zawodzie, w którym są starania o nominację;
– posiadanie kwoty pieniężnej (konto) określonej przez biuro statystyczne.
Określone warunki muszą także spełniać firmy chcące zatrudnić pracownika na stałe. Dany biznes musi pokazać, że istnieje przynajmniej 3 lata i  jest stabilny. W GTA musi mieć przynajmniej 1 milion rocznego obrotu i zatrudniać minimum 5 pracowników na payrollu, czyli na etacie. Jeśli firma jest spoza GTA, to wystarczy 500 tys. obrotu i 3 pracowników na etacie.
I na zakończenie jeszcze jedna ważna informacja. Otóż starając się o pobyt w tym programie, można być w tym czasie w Kanadzie, ale trzeba posiadać ważny status. Jest to chyba jedna z najlepszych wiadomości, z pewnością ułatwiająca poszukanie odpowiedniego pracodawcy i oczywiście prowadzenie wszystkich starań.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591

Tel. 905-290-0870

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.