Trudeau znowu swoje

szaleniec trudeauNasz projekt ustawy legalizującej dobrowolną eutanazję w warunkach szpitalnych pozwala zachować równowagę między poszanowaniem podstawowych praw jednostki i obowiązkiem zwalczania nadużyć w tej sferze – powiedział premier Kanady Justin Trudeau.
Premier ustosunkował się do kwestii „dobrowolnej eutanazji przy zachowaniu standardów postępowania medycznego” podczas kongresu Partii Liberalnej Kanady, jaki rozpoczął się w sobotę w Winnipeg w prowincji Manitoba.
W kwietniu Partia Liberalna Kanady, której Trudeau jest liderem, złożyła w parlamencie – zgodnie z obietnicą wyborczą – kontrowersyjny projekt ustawy o eutanazji, która umożliwia skracanie życia przez lekarzy na życzenie pacjenta, gdy choruje on na nieuleczalną chorobę lub gdy jest dotknięty trwałym, nieodwracalnym kalectwem.
– Niektórzy uważają, że powinniśmy byli posunąć się o krok dalej, inni natomiast twierdzą, że zaszliśmy zbyt daleko – powiedział Trudeau.disaprooving
Projekt kanadyjskiej ustawy wyklucza możliwość skorzystania z eutanazji przez osoby niepełnoletnie oraz chore psychicznie.
Zgodnie z ubiegłorocznym orzeczeniem Sądu Najwyższego Kanady, który zniósł zakaz przeprowadzania eutanazji w warunkach medycznych, rząd ma przedstawić do 6 czerwca nowe przepisy prawne regulujące tę kwestię.
Jeśli partii rządzącej nie uda się doprowadzić do przyjęcia ustawy najpierw przez Izbę Gmin, gdzie Liberalna Partia Kanady ma większość oraz przez Senat, gdzie są w mniejszości, zakaz przeprowadzania zabiegów eutanazji przestanie obowiązywać z dniem 6 czerwca; nie będzie jednak w żaden sposób regulowany prawnie – podkreślają eksperci.
– Ci, którzy z powodów medycznych mogliby mieć prawo do skorzystania z eutanazji, będą narażeni na odmowę lekarzy zasłaniających się brakiem regulacji, zaś ci, którzy być może nie mają podstaw do eutanazji, uzyskaliby łatwiejszy dostęp do skorzystania z takiej możliwości – powiedział Trudeau, wskazując na konsekwencje nieprzyjęcia ustawy w wyznaczonym terminie.
Prawo do skracania życia ciężko chorym pacjentom na żądanie obowiązuje m.in. w Holandii (2002), Belgii (2002), gdzie dopuszcza się taką możliwość również w przypadku osób niepełnoletnich, i w Niemczech (2010). Od stycznia b.r. możliwość sedacji pacjentów w stanie terminalnym, ale nie eutanazji, jest dopuszczalna prawnie we Francji.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.