Teresa Berezowski na czele RPŚ

 W dniach 1-2 maja 2017 roku w Domu Polonii w Pułtusku odbył się kolejny Walny Zjazd organizacji członkowskich Rady Polonii Świata, na którym wybrano nowe władze. Przewodniczącą RPŚ została wybrana Teresa Berezowski z Kanady.
Jedną z inicjatyw zgłoszonych przez delegatów podczas IV Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w 2012 roku było reaktywowanie Rady Polonii Świata, której działalność została zawieszona w roku 2007.   Zjazd reaktywujący Radę Polonii Świata odbył się w dniach 9-10 listopada 2013, w Domu Polonii w Pułtusku z udziałem 65 delegatów z 32 krajów. RPŚ jest porozumieniem organizacji polonijnych na świecie, zjednoczonych w swoich celach i zadaniach, wynikających z szeroko rozumianego interesu Narodu Polskiego. Jej cele, niezależnie od zmienionej sytuacji politycznej w Polsce pozostają podobne i obejmują:
– koordynację współpracy organizacji członkowskich Rady oraz integrację środowisk Polonii i Polaków na całym świecie a także pomoc mniejszym skupiskom polonijnym,
– propagowanie i obronę dobrego imienia Polski i Polaków,
– występowanie w imieniu zrzeszonej Polonii i reprezentacja wobec władz RP,
– promowanie spraw polskich i polonijnych na arenie międzynarodowej,
– promowanie spraw polskich mniejszości narodowych i obrona ich interesów, -zachowanie polskiego dziedzictwa i kultury,
– promowanie i zachowanie języka polskiego w krajach osiedlenia.
W dniach 1-2 maja 2017 roku w Domu Polonii w Pułtusku odbył się kolejny Walny Zjazd organizacji członkowskich, na którym wybrano nowe władze.
Przewodniczącą RPŚ została wybrana Teresa Berezowski z Kanady. Teresa Berezowski przez wiele lat była przewodniczącą Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz przewodniczącą Zarządu Okręgu Kanada Związ- ku Harcerstwa Polskiego działającego poza graniami kraju.
Wiceprzewodniczącymi zostali  Helena Miziniak z Wielkiej Brytanii  oraz  Waldemar Tomaszewski z Litwy. Sekretarzem został  Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji, a Skarbnikiem Aleksander Zając z Niemiec.
W Prezydium Rady zasiadają również przedstawiciele następujących organizacji krajowych:
Bożena Kamiński – Kongres Polonii Amerykańskiej, USA
Marek Domaradzki-  Kongres Polonii Kanadyjskiej,
Leszek Wikarjusz – Rada Naczelna Polonii Australijskiej,
Czesław Maryszczak – przedstawiciel Światowej Federacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano jednogłośnie Henryka Roztoczyńskiego (USA), Romana Śmigielskiego (Dania) i Anna Sokołowski (USA).
Teresa Sygnarek ze Szwecji w dalszym ciągu będzie przewodniczyć Komisji Statutowej. Jednocześnie będzie koordynatorem Komisji ds. Medialnych.
Szczególne miejsce, zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej na świecie zajmuje zagadnienie – propagowanie i obrona dobrego imienia Polski i Polaków. Ta szczególna rola Polonii w tym zakresie, wynika z możliwości oddziaływania i obrony interesów Polski i Polaków poprzez kontakty i pozycje w krajach osiedlenia.  Postanowiono więc  kontynuować prace międzyzjazdowej Komisji Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków  oraz wybrano prof. Kaczyńskiego na koordynatora komisji.

RAW

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.