TEGOROCZNE SPONSOROWANIE RODZICÓW I DZIADKÓW

Od kilkanastu lat dostrzegamy szybkie wkraczanie Internetu w nasze codzienne życie, ale chyba nie wszyscy podążają za zmianami, jakie to wywołuje w naszej codzienności. W tej internetowej rzeczywistości świetnie poruszają się dzieci, młodzież i pokolenie trzydziesto-, czterdziestolatków, a ponieważ ludzie z tej grupy wiekowej opanowali wszelkie urzędy, więc wprowadzanie w życie nowości opartych o Internet staje się całkowicie powszednie. Szkoda tylko, że przy tym zapomina się o bardzo przecież dużej grupie ludzi starszych, o rodzicach i dziadkach tej „młodzieży“, którzy nie mieli możliwości stać się za pan brat z tą ekspansywną nowoczesnością. Na szczęście mogą liczyć na pomoc dzieci i wnuków.
Ta refleksja pojawia się u mnie kolejny raz, uruchomiona losowaniem 19. marca miejsc w programie sponsorowania rodziców i (lub) dziadków. Odpowiednie aplikacje należało składać drogą internetową (on line) przez miesięc od 2. stycznia. Kolejny raz na ten program przyznano 10.000 miejsc, przy tym każde z tych miejsc mogło być wykorzystane przez małżeństwo, czyli de facto skorzystać może z nich teoretycznie aż 20.000 sób. We wnioskach należało podać kilka podstawowych informacji, a mianowicie imię i nazwisko sponsora, datę i miejsce urodzenia, adres domowy z kodem pocztowym oraz adres mailowy. Wnioskodawcy otrzymali potwierdzenie przyjęcia wniosku, który następnie wziął udział w losowaniu. 10 tysięcy wylosowanych szczęśliwców będzie następnie zobowiązanych w ciągu 60c dni złożyć ustalone dla sponsorowania dokumenty, zgodne z dotychczasowymi wymaganiami. W tym ważne jest rozliczenie podatkowe z trzech ostatnich lat. Tu jest do wykorzystania jedna z dwóch opcji: można dać zgodę ministerstwu aby samo sprawdziło w Revenue Canada dochody z 3 lat lub dołącza się kopię Notice of Assessment samemu. Chodzi o wykazania się posiadaniem odpowiednich dochodów, które dla przykładu przy czterosobowej rodzinie sponsorującej rodziców/dziadków muszą wynosić około 72 tysięcy dolarów. I ten dochód musi być przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku sponsorskiego i być utrzymany w okresie sponsorskim.
Jeśli pula miejsc z różnych powodów nie będzie wykorzystana, odbędzie się drugie losowanie. I tak aż do wykorzystania limitu. Ze strony ministerstwa imigracji płynie obecnie prośba, aby potencjalni sponsorzy sprawdzali konta emailowe, a także „spam“, by nie przeoczyć odnośnych zawiadomień. Można także sprawdzać, czy ich numer rejestracyjny znajduje się na specjalnej liście wylosowanych szczęśliwców.
Osobiście wciąż dosyć krytycznie oceniam ten system loteryjnego wstępnego wyboru sponsorów bez sprawdzenia ich kwalifikacji. Wielu z nich nie spełnia kryteriów i odpada w kolejnym etapie, a więc niepotrzebnie blokuje miejsce. No i dlatego mogą być kolejne losowania, aż do wyczerpania limitu. Taką loterię rozumiem w przypadku International Experience Canada, a więc przy ludziach młodych, mających znacznie więcej możliwości, ale nie obejmującą osoby w zaawansowanym wieku.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.