Szumy informacyjne wokół Ontario Immigrant Nominee Program

Kilka dni temu jeden z klientów naszego biura zapytał mnie, czy to prawda, że dla Polaków stworzono furtkę do Kanady, a w szczególności do Ontario w postaci specjalnych nominacji, dzięki którym omijane są wymagania wiekowe, w zakresie zawodowych doświadczeń, znajomości języka angielskiego itp.

Słyszał, że wystarczy pracować w jakiejś ontaryjskiej firmie lub na farmie, a wszelkie formalności będą łatwe do pokonania. Ponieważ taki przekaz powtórzyło mi jeszcze kilka innych osób, więc niniejszym dementuję prawdziwość takiej informacji. Prawdopodobnie bierze się ona ze złego interpretowania podawanych tu i ówdzie wiadomości o wprowadzeniu 16. sierpnia programu Ontario Immigrant Nominee skierowanego do ludzi z zawodami z grup low skilled workers C i D z listy NOC – National Occupation Clasification.
Nie jest prawdą, że ten program został stworzony głównie dla Polaków, rzekomo wyróżniających się pracowitością, solidnością, a także szeregiem różnych umiejętności. Natomiast faktycznie przy tej polskiej pracowitości i zaradności nasi rodacy powinni z tej ścieżki do Kanady skorzystać. W szczególności osoby, które przyjechały tu w programie International Experience Canada (IEC) i pracują na stanowiskach, w zawodach właśnie z grupy low skilled. Im w szczególności radzę, aby szukali pracy w dużych firmach, gdyż z pewnością będzie im łatwiej czynić kolejny krok ku stałej rezydencji.
Sądzę, że właśnie młodzi ludzie z dużym zadowoleniem przyjmują tę nowość. Duża część z nich nie zdążyła zdobyć doświadczeń zawodowych, a więc przy poprzednich wymaganiach (zawody z grup O, A i B) ich droga do stałego pobytu mogła być znacznie trudniejsza.
A znajomość angelskiego? Dzisiaj chyba większość młodych naszych rodaków radzi sobie z tym językiem. No i wciąż są duże motywacje, aby się go uczyć. W obiegowych informacjach na temat nowości w OINP dziwnie zapomina się o wymaganiu w postaci znajomości angielskiego, co trzeba będzie wykazać zdając egzamin na poziomie przynajmniej CLB4. Nie jest to trudne, gdy pracowało się tutaj rok czasu, a przy tym z chęcią i nastawieniem na stały pobyt.
Czy coś jeszcze jest wymagane? Tak, trzeba mieć ofertę stałej pracy z firmy ontaryjskiej spełniającej warunki określone tym programem. To powinno być łatwe dla wszystkich solidnych pracowników, którym właściciele biznesów chętnie pomogą uczynić ten krok. Także należy posiadać uprawnienia/licencje do wykonywania danej profesji, jeśli to jest potrzebne w danym zawodzie. Z dwoma kolejnymi wymaganiami ludzie po IEC też z pewnością nie będą mieć problemu, bo należy wykazać się przynajmniej rocznym doświadczeniem uzyskanym w ciągu ostatnich 2 lat w pracy w Ontario w zawodzie, w którym są starania o nominację oraz posiadaniem kwoty pieniężnej (konto) określonej przez biuro statystyczne.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591

Tel. 905-290-0870

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.