Sto dębów na Stulecie Odrodzonej!/Gaza w ogniu/“Remembrance and truth”

Sto dębów na Stulecie Odrodzonej!

Wspaniałe pomysły charakteryzują się prostotą. Szukamy często formy wyrazu, sposobu komunikacji naszych uczuć wobec naszej osobistej i grupowej historii. Emigranci zawsze doświadczają tęsknoty i jednocześnie dumy z odkrywania nowego.

Cóż lepiej zobrazuje nasze tu, na emigracji bytowanie, niż rośliny, zapuszczające korzenie w nową glebę? Cóż lepiej będzie świadczyć o naszej tu bytności, niż drzewa, zasadzone przez nas, a dorastające w wiele dziesiątków lat po nas?
Genialny w swej prostocie pomysł pani Zuzanny Stupak, b. prezes Stowarzyszenia Gdańszczan, wzywa nas do posadzenia na terenie Mississauga setki dębów dla uczczenia

100-lecia odrodzonej Polski. Pani Zuzanna prosi Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Mississauga o wsparcie tej inicjatywy. Myślę sobie, iż wszyscy, jak tu żyjemy, możemy tej inicjatywie jedynie przyklasnąć i ją wspomóc. Bo jest to rzecz prosta, pozbawiona politycznego dociążenia (co jakże często nas dzieli, także za oceanem), a jakże wymowna. Nas tu nie będzie, ale pamięć o naszym życiu nad Ontario, Erie czy Huron pozostanie, między innymi w postaci parkowych alei. I nie będzie ważne takie czy inne zapatrywanie, taka czy inna wizja Polski. Ważne, że pozostanie widoczny dla każdego dowód naszej o Ojczyźnie pamięci i szacunku do jej losów. A jeżeli kiedyś ktoś nad tabliczką się pochyli i rozpozna nasz ślad – tym lepiej!

***

„W atmosferze arogancji, która ogarnęła nasz system polityczny, wzmocnionej przez sympatię amerykańskiego prezydenta, który reaguje na wszystkie grymasy izraelskiego premiera, który odrzuca rozważenie pokoju (z Palestyńczykami), pozostaje mieć nadzieję, że przynajmniej dziś, w dniu Nakby (rocznica rozpoczęcia przesiedleń Palestyńczyków po powstaniu państwa Izrael – red.), żołnierze Izraelskich Sił Zbrojnych zrobią co mogą, by przeciwdziałać kolejnemu dniu masowego zabijania. (…)
„Żaden żołnierz ani mieszkaniec Izraela nie został ranny. Tymczasem Izrael odpowiedział nieuzbrojonym demonstrantom strzałami snajperów, strzałami z ostrej amunicji, które zabijały i okaleczały” – „Dziesiątki tysięcy zdesperowanych ludzi bez teraźniejszości i przyszłości krzyczą o pomoc” (…)
„Po obu stronach ogrodzenia stoją rówieśnicy. Po jednej stronie uzbrojeni izraelscy żołnierze – których życiu przez większość czasu nic nie zagraża i z których żaden nie został ranny – którzy są ludźmi wolnymi, obywatelami swojego kraju, którzy mają przed sobą przyszłość. Stają oni twarzą w twarz z młodymi mieszkańcami Strefy Gazy, w większości nieuzbrojonymi, nie chronionymi, w większości bezrobotnymi, którzy są pozbawieni nadziei dopóki są oblężeni.“
„Haaretz”. Za: Rzeczpospolita, 15 maj 2018

Gaza w ogniu
Czy wobrażacie sobie Państwo jakiś inny kraj, w którym strzelano by do demonstrantów, zabito ich pół setki a tysiąc raniono, a reszta cywilizowanego świata patrzy i udaje, że nie widzi. Nie mam za grosz sympatii dla liderów Hamas, którzy wysyłają na graniczne druty młodych Palestyńczyków. Właśnie dlatego nie mam do nich szacunku, iż owi decydenci doskonale wiedzą, kogo mają po drugiej stronie. I na krwi młodych Palestyńczyków chcą zbudować swoją pozycję. Ale niech mi nikt nie mówi o wysokim morale IDF! To nie jest obrona kraju przed bezwzględnym agresorem. To jest dziś polowanie na ludzi. Bezkarność rozzuchwala i widać to jak na dłoni. Brutalność izraelskiej armii wzburza nawet dziennikarzy lewicowego “Haaretz”. Demokratyczny kraj nie może stosować podwójnej moralności. Kryzysowi w Gazie poświęcona będzie sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ. Czy ktoś jednakże oczekuje od tego grona jakichś rozwiązań? Might is right.

“Remembrance and truth”
Nowa polonijna organizacja, powstająca w Mississauga, stawia sobie za jeden z celów inicjowanie programów edukacyjnych wśród młodego pokolenia polonijnego, zarówno tego władającego polskim jak i polszczyzny praktycznie nie używającego. Język, choć bardzo ważny w kształtowaniu tożsamości, nie może stanowić bariery w udostępnianiu młodym Kanadyjczykom polskiego pochodzenia wiedzy o kraju pochodzenia ich Rodziców. Jeżeli chcemy, aby młodzi ludzie nie ulegali kampanii pomówień Polski o najgorsze zbrodnie, muszą oni wiedzieć coś niecoś o historii najnowszej. Tym bardziej, iż naukę historii w szkołach kanadyjskich praktycznie zlikwidowano. A jak pokazywania jest Polska oraz Polacy we współczesnej kulturze masowej, nikomu dowodzić nie trzeba.
Jedną z takich inicjatyw może być specjalny “Turniej Wiedzy o Polsce w Świecie”, organizowany w związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Liczymy, iż w oparciu o programy radiowe oraz gazety uda się nam stworzyć bazę informacji o sprawach polskich, najważniejszych wydarzeniach i osobach z ostatniego stulecia, w oparciu o którą polonijna młodzież pogłębi swoją wiedzę. Marzy nam się, aby fundatorami nagród takiej “polonijnej olimpiady wiedzy o Polsce” – np. finansowych stypendiów rzędu kilkuset dolarów – stały się polonijne przedsiębiorstwa, które w ten sposób mogłyby także promować swoje usługi lub produkty. Konkretne nagrody rzeczowe zawsze są doskonałą motywacją dla uczestników. We współpracy Stowarzyszenia “Remembrance and Truth” oraz ”Życia”, na tych łamach, także w formie internetowej, zaczniemy wkrótce publikować pytania oraz materiały do nauki. A może zachęcimy też do tej pożytecznej zabawy dorosłych?

WMW

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.