Sąd Najwyższy Kanady zniósł zakaz wspomaganego samobójstwa

Sąd Najwyższy Kanady w jednogłośnej decyzji zniósł w ub. piątek zakaz pomagania w dokonywanym przez osobę nieuleczalnie chorą samobójstwie argumentując, iż nie znajdował on uzasadnienia w kanadyjskiej konstytucji.
Sąd Najwyższy zaznaczył, że prawo do 141133_r0_620takiego samobójstwa przysługuje wyłącznie osobom dorosłym, które wyraźnie się na nie zgadzają i które wskutek nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia doznają ciągłych i niedających się znieść cierpień.
Piątkowe orzeczenie wejdzie w życie za 12 miesięcy i do tego czasu parlament ma wprowadzić odpowiednie zmiany legislacyjne. Przyczynienie się do samobójstwa innej oso- by poprzez namawianie do takiego czynu lub pomoc w nim było dotąd w kanadyjskim prawie przestępstwem z maksymalną sankcją 14 lat pozbawienia wolności.
Jak podkreślono w orzeczeniu, nic nie zobowiązuje lekarzy do udzielania pomocy w samobójstwie.
W dotychczasowej sytuacji prawnej „ludzie, którzy są poważnie i nieuleczalnie chorzy, nie mogą szukać pomocy lekarza w umieraniu i mogą być skazani na życie w ciężkich i niedających się znieść cierpieniach. Osoba, której to dotyczy, ma dwie opcje: może przedwcześnie odebrać sobie życie, często przy pomocy gwałtownych lub niebezpiecznych środków, lub może cierpieć do czasu, aż umrze z przyczyn naturalnych. To okrutny dylemat” – wskazał Sąd Najwyższy.
Pozew o zezwolenie nieuleczalnie chorym Kanadyjczykom na korzystanie z eutanazji wniosło do Sądu Najwyższego Kanady Stowarzyszenie Wolności Obywatelskich Kolumbii Brytyjskiej (British Columbia Civil Liberties Association – BCCLA). Chodziło o wyjątkowe sytuacje osób bardzo chorych, ale pozostających w pełni władz umysłowych.
Pozywającymi w rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy sprawie byli poza BCCCLA nieżyjąca już Gloria Taylor oraz rodzina innej zmarłej kobiety Kay Carter. Cierpiąca na chorobę Lou Gehriga (stwardnienie zanikowe boczne) Taylor uzyskała w 2012 roku od Sądu Najwyższego Kolumbii Brytyjskiej orzeczenie, iż zakaz wspomaganego samobójstwa nie ma w jej przypadku zastosowania, ale zmarła wkrótce potem bez korzystania z eutanazji. Chora na degenerację rdzenia kręgowego Carter poddała się w 2012 roku eutanazji w Szwajcarii, gdzie taka praktyka jest legalna.
Piątkowe orzeczenie Sądu Najwyższego Kanady anuluje jego werdykt z 1993 roku, kiedy to rozpatrując pozew cierpiącej także na chorobę Lou Gehriga Sue Rodriguez nie zgodził się na dokonanie przez nią wspomaganego samobójstwa.

Anna Lach

Czy można to zablokować?

Po ogłoszeniu szokującej decyzji Sądu Najwyższego, natychmiast pojawiły się w sieci propozycje jak zablokować wprowadzenie jej w życie.
Kanadyjski Sąd Najwyższy uchylił zakaz wspomaganego samobójstwa, co oznacza, że lekarze będą teraz mogli aktywnie uczestniczyć w doprowadzeniu do śmierci swoich pacjentów.
To szokujące orzeczenie jest sprzeczne z wyraźną wolą parlamentu, który w przeważającej większości odrzucił propozycję legalizacji eutanazji w 2010 roku w głosowaniu 226 do 59.
Sąd Najwyższy dał parlamentowi rok na uchwalenie nowej ustawy. Ale parlament ma prawo do działania w tej chwili – powołując się na Kartę Praw i Swobód może zastąpić orzeczenie sądu swoją ustawą.
Petycję w tej sprawie można podpisać tu:
https://www.lifesitenews.com/petitions/stop-assisted-suicide-in-canada

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.